Main Menu
User Menu

Úřad automobilní služby hlavního velitelství [1938-1938]

Car Service Office of the General Headquarters

     
Název:
Name:
Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Originální název:
Original Name:
Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobilisovaný útvar 101-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-26.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
26.09.1938-08.10.1938 Vyškov, ? /
08.10.1938-14.10.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
24.09.1938-14.10.1938 Bláha, Oldřich (plukovník dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-27.09.1938 Úřad automobilní služby 3. rychlé divise
27.09.1938-22.10.1938 Úřad automobilní služby I. armády
27.09.1938-14.10.1938 Úřad automobilní služby II. armády
27.09.1938-14.10.1938 Úřad automobilní služby III. armády
27.09.1938-30.11.1938 Úřad automobilní služby IV. armády

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Palacký"
Fetka, J.: Československá válečná armáda 1918-1939. Praha 2016.
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Urad-automobilni-sluzby-hlavniho-velitelstvi-1938-1938-t202515#586623Verze : 4
MOD