Main Menu
User Menu
TMU-28/B


Kontejner pro rozprašování nervově paralytické látky VX. Do výzbroje amerických ozbrojených sil zaveden patrně od poloviny šedesátých let. Kontejner sestává ze čtyř hlavních konstrukčních částí: nádrže na kapalný VX, závěs pro podvěšení k letounu, ocasní části a zařízení pro rozprašování VX. V ocasní části se nachází elektroinstalace potřebná k zajištění funkce kontejneru.


Jediným uživatelem zařízení bylo americké letectvo (US Air Force). Mezi nevýhody prostředku patřily podmínky, za kterých mohl být použit. Pilot s letounem musel letět v relativně nízké výšce (kolem 150 m) při rychlosti nepřekračující cca 550 km/h.


Od TMU-28/B byl odvozen typ PAU-7/B určený pro použití na F-4D, jehož úkolem bylo rozprašovat defolianty Agent Orange, White a Blue.


V dobách Studené války byly TMU-28/B skladovány na území Západního Německa, jejich úložištěm patrně byla letacká základna Spangdahlem ležící u hranic s Lucemburskem a Belgií.


V listopadu 1985 souhlasil americký Kongres s destrukcí 90% celkových zásob chemické munice amerických ozbrojených sil, v říjnu 1992 pak padlo rozhodnutí zničit i zbylé zásoby chemických zbraní. V závodě TOCDF (Tooele Chemical Agent Disposal Facility) v Utahu bylo posléze zničeno celkem 862 kontejnerů TMU-28/B.


Nosiče: F-4 Phantom IITechnicko-taktická data
Celková hmotnost: 877 kg
Hmotnost přepravovaného VX: 615 kg (cca 606 l)


Rozměry:
- průměr těla kontejneru: 572 mm
- délka kontejneru: 4 712 mmZdroje
1) Desert Chemical Depot, Attachment 1 - Waste Analysis Plan, 2004
2) Kotchmann, G. S.: Flushing Techniques for Defoliant Spray Tanks, Eglin, 1970
3) https://www.hazardouswaste.utah.gov/
URL : https://www.valka.cz/USA-TMU-28-B-t63004#225009Verze : 0
MOD
...
USA - TMU-28/B - (US Army)

(US Army)
URL : https://www.valka.cz/USA-TMU-28-B-t63004#230832Verze : 0
MOD