Main Menu
User Menu

USA - Sargent Fletcher Luftbetankungsbehälter

Sargent Fletcher Aerial refuelling buddy-buddy store Model 28-300-48116Výrobca - Sargent Fletcher Inc., El Monte, CA.,USA
Užívatel - Luftwaffe (DEU) na PANAVIA Tornado pravdepodobne ako Sargent Fletcher buddy-buddy Luftbetankungsbehälter


TTD:
Priemer - 710 mm
Celková dĺžka - 5600 mm
Kapacita, vlastná - 1136 l (300 U.S. Gallons)
Hmotnosť, prázdna - 329 kg (725 lb)
Elektrický systém - 28 VDC (napätie je zabezpečované náporovou turbínou umiestnenou na predku kontajneru)
Hydraulický systém - pracuje s tlakom 20684 kPa s hydraulickou kvapalinou MIL-H-83282Podvesný kontajner sa umiestňuje na stredný podtrupový závesník. Vypustená hadica má dĺžku 15,42 m (50 ft) a je ukončená spojkou typu MA-5 so stabilizačným košom o priemere 710 mm. Ovláda sa cez hydraulický systém. Na povrchu hadice sú bielou farbou vyhotovené značky, umožňujúce ľahšie odhadovanie vzdialenosti. Tlak paliva je regulovaný v rozsahu 310 - 379 kPa (podľa údajov výrobcu 448 kPa) a pre otvorenie ventilu je potrebné zatlačiť hadicu o 1,85 - 2 m (6 ft). Počas doplňovania paliva sa automaticky udržuje správne napätie hadice. Maximálna prípustná doba letu s vypustenou hadicou je 45 minút. Ak časový interval medzi jednotlivými tankovaniami prekročí 15 minút, je potrebné hadicu zvinúť a kontajner vypnúť. Za jednu hodinu je možné previesť len tri kompletné rozvinutia a zvinutia hadice.


Odporúčaná približovacia rýchlosť pre pripojenie sa dopĺňaného lietadla je 3 - 4 KIAS (cca. 5,5 - 7,4 km/h IAS), maximána však nesmie presiahnuť 7 KIAS (13 km/h IAS), inak hrozí poškodenie koncovky. V prípade nastania havarijnej situácie je možné hadicu odstrihnúť a odhodiť, prípadne sa dá odhodiť aj celé zariadenie. Podľa údajov výrobcu dopĺňanie paliva môže prebehnúť vo všetkých výškach, od výšky hladiny mora do 12336 m (40000 ft), a pri rýchlostiach 200 - 325 KIAS (cca. 370 - 600 km/h IAS). Predpis NATO povolený výškový rozsah udáva do 8635 m (28000 ft) a rýchlosti 230 - 320 KIAS (cca. 426 - 593 km/h IAS). Za ideálne sú však považované výšky v rozmedzí od 1542 m (5000 ft) do 6168 m (20000 ft) a rýchlosť 270 KIAS (500 km/h IAS). S rozvinutou hadicou nesmú zmeny rýchlosti tankujúceho lietadla prekročiť 10 KIAS ( 18,5 km/h IAS). Zariadenie spoľahlivo pracuje v teplotnom rozsahu -54 až +71°C.


Kontajner je primárne uspôsobený pre palivo F-34 (NATO označenie) / JP-8 (US označenie), alternatívne aj pre F-35 (JP-8 bez aditív) a staršie F-40 / JP-4. Prietokový pomer je, podľa prislúchajúceho referenčného dokumentu NATO ATP-56(B) Part 5 Annex H, v rozmedzí 300-600 kg/min, v závislosti od možností dopňovaného lietadla. Výrobca udáva max. prietok 757 l/min, čo pri palive JP-8 s mernou hustotou 0,775 až 0,840 kg/l pri teplote 15°C, znamená 587 až 636 kg/min. Maximálne množstvo prečerpaného paliva je, za optimálnych podmienok, 5500 kg (12000 lb), na jedno pripojenie je však možné odovzdať len 3400 kg (7500 lb).


V zadnej časti podvesu sú umiestnené tri biele reflektory, ktoré osvetlujú spodok trupu tankujúceho lietadla počas procesu odvíjania hadice. Ak je dopĺňané lietadlo bližšie ku tankujúcemu ako 50 m, nie je povolené tankujúcemu lietadlu vysielať vo VF (HF) pásme. Preto sú na konci kontajneru, symetricky po oboch stranách, umiestnené konzoly s troma farebnými svetlami, slúžiacimi na jednosmernú vizuálnu komunikáciu tankujúceho lietadla s dopĺňaným.
Sú umiestnené pod sebou v poradí:
červená - trvale svietice "Nepripájajte sa!" svieti v prípade ak sa hadica navíja alevo rozvíja
- blikajúce "Okamžite prerušiť pripojenie!"
zelená - trvale svietice "Palivo preteká." svieti pri úspešnom pripojení
žltá (jantárová) - trvale svietice "Hadica je vypustená a pripravená na pripojenie"


Tankovacie lietadlo musí byť vybavané stroboskopickým výstražným svetlom a schopné vypúšťať palivo z integrálnych nádrží. Ďalšia potrebná výbava zahŕňa komunikačné a navigačné zariadenia VHF, UHF, HF, HQII, INS, Tacan(Air-to-Air), Doppler a LINS/GPS.


Pri použití Tornáda, ako tankovacieho lietadla sú pre doplňovanie paliva certifikované nasledujúce lietadlá: Tornado(IDS/ECR), Mirage F1, Mirage 2000.


Zdroje:
www.sargentfletcher.com
assist.daps.dla.mil
http://www.raf.mod.uk/downloads/atp56bpart5.cfm
www.shell.com
dockmaster.dyndns.org
URL : https://www.valka.cz/USA-Sargent-Fletcher-Luftbetankungsbehaelter-t12174#290451Verze : 0
.
URL : https://www.valka.cz/USA-Sargent-Fletcher-Luftbetankungsbehaelter-t12174#39679Verze : 0
MOD
Obrázek stejného kontejneru tentokrát svěšeného
URL : https://www.valka.cz/USA-Sargent-Fletcher-Luftbetankungsbehaelter-t12174#44202Verze : 0
MOD