USA - SHORAN (Radionavigační systém krátkého dosahu)

SHORAN (SHOrt-RAnge Navigation system)
     
Název:
Name:
SHORAN SHORAN
Originální název:
Original Name:
SHOrt-RAnge Navigation system
Kategorie:
Category:
Radionavigační systém Navigation system
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.08.1942
Složení systému:
Composition of System:
1) 1x Palubní stanice AN/APN-3
2) 2x Pozemní stanice AN/CPN-2 (AN/CPN-2A)
1) 1x Airborne AN/APN-3
2) 2x ground stations AN/CPN-2 or (AN/CPN-2A)
Uživatelské státy:
User States:
USA
?
USA
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.designation-systems.net
http://www.mobileradar.org/radar_descptn_1.html
URL : https://www.valka.cz/USA-SHORAN-Radionavigacni-system-kratkeho-dosahu-t125891#427255 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek