Main Menu
User Menu

USA - Rolls-Royce T56 / Allison T56

přehled verzí

Turbovrtulový motor / Turboprop Engine

Rolls-Royce T56 / Allison T56
přehled verzí / versions summary


Motory pro komerční použití / Engines for commercial using


VerzeSériePoznámka 1Poznámka 2
501-D13Series ILockheed L-188 Electra and Convair CV-580, nahradil P&W R-2800, od prosince 1957Lockheed L-188 Electra and Convair CV-580, Replacing P&W R-2800, starting December 1957
501-D13ASeries Ipodobný 501-D13Similar to 501-D13
501-D13DSeries Ipodobný 501-D13Similar to 501-D13
501-D13HSeries Ipodobný 501-D13Similar to 501-D13
501-D22Series IIpodobný 501-D13Lockheed L-100 Hercules
501-D36ASeries IInecertifikovanýnon-type certified
501-D22ASeries III--
501-D22CSeries IIIpodobný 501-D22Asimilar to 501-D22A
501-D22GSeries IIIpodobný 501-D22Asimilar to 501-D22A
501-M62-přeznačen na T701-AD-700designation for the T701-AD-700Motory pro vojenské použití použití / Engines for military using[/size]


VerzeSériePoznámka 1Poznámka 2
T56-A-7Series I--
T56-A-8Series I--
T56-A-9Series I--
T56-A-9DSeries Ipro Lockheed C-130A Hercules (od prosince 1956) and Grumman E-2A Hawkeye (od 1960)for Lockheed C-130A Hercules (from December 1956) and Grumman E-2A Hawkeye (from 1960)
T56-A-9ESeries Ipodobný T56-A-9DSimilar to T56-A-9D
T56-A-10WSeries Ise vstřikovánín vody with water injection
T56-A-7ASeries II Lockheed C-130B Hercules od května 1959pro Lockheed C-130B Hercules Starting May 1959
T56-A-7BSeries IIpodobný T56-A-7ASimilar to T56-A-7A
T56-A-10WASeries II--
T56-A-14Series IIIpro Lockheed/Kawasaki P-3/EP-3/WP-3/AP-3/CP-140 Aurora od srpna 1962for Lockheed/Kawasaki P-3/EP-3/WP-3/AP-3/CP-140 Aurora from August 1962
T56-A-15Series IIIpro Lockheed C-130H Hercules od června 1974for Lockheed C-130H Hercules from June 1974
T56-A-16Series III--
T56-A-425Series IIIpro Grumman C-2A Greyhound od črvna 1974for Grumman C-2A Greyhound from June 1974
T56-A-14+Series III.Vúčinnější využití paliva a zvýšení spolehlivostiFuel efficiency and reliability upgrade
T56-A-15+Series III.V--
T56-A-16+Series III.V--
T56-A-425+Series III.Vpro Northrop Grumman E-2 Hawkeye od srpna 2011pro Northrop Grumman E-2 Hawkeye from August 2011
T56-A-427Series IVpro Northrop Grumman E-2 Hawkeye upgrade od 1972for Northrop Grumman E-2 Hawkeye upgrades from 1972
T56-A-427ASeries IVpodobný T56-A-427similar to the T56-A-427
T701-AD-700501-M62pro Boeing-Vertol XCH-62for the Boeing-Vertol XCH-62Zdroj informace:
Rolls Royce
Aeroweb
AIN online
Federal Business Opportunities - 28 -- T56-A-427A
Federal Business Opportunities - T56-A-427A Engine (3 in 1 Module + PSCMMS)
Ugolok něba - YT-56-A-3
Ugolok něba - T-56-A-7
Ugolok něba - T-56-A-15
Wikipedia anglicky
URL CZ: https://www.valka.cz/USA-Rolls-Royce-T56-Allison-T56-t179357#526630Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t179357#526630Version : 0