USA - Hodnosti - Námořnictvo Spojených států [období 2.světové války]

US Navy Ranks/Rates [WWII era]
Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Fleet Admiral Velkoadmirál Fleet Admiral Fleet Admiral - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore Komodor Commodore Commodore - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Lieutenant (Junior-Grade) Námořní podporučík Lieutenant (Junior-Grade) Lieutenant (Junior-Grade) - -
Ensign Námořní praporčík Ensign Ensign - -
Chief Warrant Officer Nadpraporčík Chief Warrant Officer Chief Warrant Officer - -
Warrant Officer Praporčík Warrant Officer Warrant Officer - -
Master Chief Petty Officer Hlavní námořní poddůstojník Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer - -
Senior Chief Petty Officer Starší námořní poddůstojník Senior Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer - -
Chief Petty Officer Vrchní námořní poddůstojník Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer 1st Class Námořní poddůstojník 1.třídy Petty Officer 1st Class Petty Officer 1st Class - -
Petty Officer 2nd Class Námořní poddůstojník 2.třídy Petty Officer 2nd Class Petty Officer 2nd Class - -
Petty Officer 3rd Class Námořní poddůstojník 3.třídy Petty Officer 3rd Class Petty Officer 3rd Class - -
Seaman 1st class Námořník 1.třídy Seaman 1st class Seaman 1st class - -
Seaman 2nd class Námořník 2.třídy Seaman 2nd class Seaman 2nd class - -
Apprentice Seaman Plavčík Apprentice Seaman Apprentice Seaman - -Stupně od hodnosti Chief Warrant Officer níže jsou nazvány pouze obecně, v praxi jsou nazvány podle své odbornosti.Zdroje :
www.valoratsea.com/paygrade.htm
www.valoratsea.com/officer.htm
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
www.cv6.org/company/muster/organization.htm#Grades
www.cv6.org
www.cv6.org
www.packrat-toyz.com/Reference/united_states.htm
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-Namornictvo-Spojenych-statu-obdobi-2-svetove-valky-t91069#340484 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více