USA - GBU-10/B Paveway I/II


     
Název:
Name:
GBU-10/B Paveway I GBU-10/B Paveway I
Originální název:
Original Name:
GBU-10/B Paveway I
Výrobce:
Producer:
Texas Instruments,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.196R-DD.MM.197R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
4000+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
XX.XX.XXXX (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
947 kg 2088.8 lb
Ráže:
Nominal Weight:
907 kg 2000 lb
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
429 kg 945 lb
Celková délka:
Overall Length:
4275 mm 168.3in
Průměr těla:
Body Diameter:
457 mm 18in
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
1143 mm 3ft 9in
Způsob navedení:
Guidance System:
laser laser
Základní puma:
Basic Bomb:
Mk.84
Trhavina:
Explosive:
Tritonal
Uživatelské státy:
User States:



Poznámka:
Note:
Tabulka popisuje následující varianty:
- GBU-10/B;
- GBU-10A/B.
Table describes following versions:
- GBU-10/B;
- GBU-10A/B.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#325233 Verze : 2

Název:
Name:
GBU-10/B Paveway II GBU-10/B Paveway II
Originální název:
Original Name:
GBU-10/B Paveway II
Výrobce:
Producer:
Texas Instruments,
Období výroby:
Production Period:
XX.XX.1977-XX.XX.198X (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
XX.XX.1974 (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
957 kg 2110.25 lb
Ráže:
Nominal Weight:
907 kg 2000 lb
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
429 kg 945 lb
Celková délka:
Overall Length:
4315 mm 168.3in
Průměr těla:
Body Diameter:
457 mm 18in
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
1676 mm 5ft 6in
Způsob navedení:
Guidance System:
laser laser
Základní puma:
Basic Bomb:
Mk.84
nebo / or
BLU-117/B
Trhavina:
Explosive:
Tritonal
nebo / or
Minol
nebo / or
H6
nebo / or
PBXN-109
Uživatelské státy:
User States:







Poznámka:
Note:
Tabulka popisuje následující varianty:
- GBU-10C/B;
- GBU-10D/B;
- GBU-10E/B.
Table describes following versions:
- GBU-10C/B;
- GBU-10D/B;
- GBU-10E/B.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#325235 Verze : 0

Název:
Name:
GBU-10/B Paveway II GBU-10/B Paveway II
Originální název:
Original Name:
GBU-10/B Paveway II
Výrobce:
Producer:
Texas Instruments,
(později / later Raytheon ?)
Období výroby:
Production Period:
XX.XX.198X-XX.XX.XXXX (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
XX.XX.XXXX (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Overall Weight:
966 kg 2129.58 lb
Ráže:
Nominal Weight:
907 kg 2000 lb
Hmotnost trhaviny:
Explosive Weight:
874 kg 1927 lb
Celková délka:
Overall Length:
4236 mm 166.77in
Průměr těla:
Body Diameter:
368 mm 14.5in
Rozpětí stabilizátoru:
Stabiliser Span:
1676 mm 5ft 6in
Způsob navedení:
Guidance System:
laser laser
Základní puma:
Basic Bomb:
BLU-109/B
Trhavina:
Explosive:
Tritonal
nebo / or
PBXN-109
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Tabulka popisuje následující varianty:
- GBU-10G/B;
- GBU-10H/B;
- GBU-10J/B;
- GBU-10K/B.
Table describes following versions:
- GBU-10G/B;
- GBU-10H/B;
- GBU-10J/B;
- GBU-10K/B.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#325238 Verze : 0
GBU-10/B Paveway I
V roce 1965 (přibližně ve stejné době proběhl i neúspěšný útok USAF na severovietnamský most Thanh Hoa) se sešla skupina důstojníků amerického letectva s inženýry pozemního vojska a společně probírali nový program armády, který počítal s naváděním dělostřelectva pomocí laseru. Příslušníky letectva tento koncept zaujal, a tak začali uvažovat o využití laseru pro navádění letecké munice. Armament Development and Test Center působící na Eglinově letecké základně ještě v roce 1965 od výrobců obdrželo dva projekty. První nabídka od North American byla odmítnuta kvůli své složitosti. Americké letectvo naopak zaujal návrh od společnosti Texas Instruments, který počítal s využitím stávajících pum M117 letectva, jež by byly opatřeny vpředu naváděcím úsekem a v zadu řídící částí. Zhruba půl roku poté již letouny letectva shazovaly první prototypy nové řízené pumy označované jako BOLT-117. Jejich úspěchy při zkouškách nakonec vedly k rychlému vývoji modifikačních souprav, které by ze standardních "hloupých bomb" řady Mk.80 udělaly "chytré". Tím tak vznikla puma GBU-10/B. Jejím základem se stala tříštivo-trhavá bomba Mk.84 ráže 2000 lb doplněná o soupravu KMU-351/B tvořenou naváděcí částí MAU-157/B a ocasní skupinou MXU-600/B. Na jaře 1968 bylo americké letectvo připraveno použít nové pumy BOLT-117 a GBU-10/B na vietnamském bojišti. K prvnímu ostrému (a současně neúspěšnému) použití došlo 23. května 1968 v Laosu. Nové pumy při bojových zkouškách používalo 8. taktické stíhací křídlo (8th TFW) dislokované na thajské základně v Ubonu a výzbrojené letouny F-4 Phantom II. Tento útvar se snažil ověřit bojovou využitelnost pum BOLT-117 a GBU-10/B, a tak se s nimi snažil útočit na jakékoliv bodové cíle, které jen mohl najít - náklaďáky počínaje a malými mosty konče. Ze statistického hlediska úspěchy pum příliš působivé nebyly. Oslnila však skutečnost, že více než polovina pum dosáhla přímého zásahu, což tehdy bylo pro piloty od 8th TFW něco neuvěřitelného. Zkušební fáze byla ukončena v srpnu 1968 s konstatováním, že pumy jsou bojově účinné.


Výsledkem bylo zahájení sériové výroby pum GBU-10/B a jejich dodávky k 8th TFW pro bojové použití ve Vietnamské válce. 8. taktické stíhací křídlo bylo zpočátku jediným útvarem USAF v jihovýchodní Asii, který používal řízenou bombardovací munici. S americkými leteckými ofenzívami v roce 1972 se však počet útvarů používající GBU-10/B rozšířil. Na severovietnamské cíle bylo do skončení bojů svrženo celkem 3 917 těchto pum. Pro navedení pum GBU-10/B na cíle byly využívány ozařovače AN/AVQ-9 "Zot Box" a posléze především střelecké kontejnery AN/AVQ-10 Pave Knife. Patrně nejznámějším úderem s využitím pum GBU-10/B bylo bombardování hanojského mostu Paula Doumera dne 10. května 1972. Pumy byly rovněž bojově použity íránským letectvem během Irácko-íránské války v osmdesátých letech (jejich nosiči byly letouny F-4D opatřené ozařovači "Zot Box").





GBU-10/B Paveway II
Po úspěchu bomb generace Paveway I bylo rozhodnuto pokračovat v jejich dalším vývoji, čímž vznikla řada Paveway II. Ta byla opatřena novou naváděcí částí, která byla jednodušší a tím i levnější. Původní pevné ocasní části pum byly vyměněny za pohyblivé, jež umožnily zvýšit dosah pum a díky kompaktnějším rozměrům zlepšit jejich přepravitelnost a možnost podvěšení pod letoun. Zkoušky prototypů naváděcích částí řady Paveway byly zahájeny v roce 1974. Jejich sériová výroba byla zahájena v roce 1977. V případě pum GBU-10/B byla za základ vzata opět puma Mk.84 (později pak i pumy BLU-109 nebo BLU-117) opatřená naváděcí částí MAU-169/B a ocasním úsekem MXU-651/B. GBU-10/B Paveway II byly prvně bojově nasazeny během operace El Dorado Canyon na jaře 1986. K jejich masivnímu užití došlo především během operace Desert Storm.
URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#113959 Verze : 0
Paveway I
Verze
Bojová část
Řídící a naváděcí jednotka
Stabilizační skupina
Hmotnost (celková)
Délka
Průměr bojové části
GBU-10/B
Mk.84
MAU-157/B
MXU-600/B
947 kg
4 275 mm
457 mm
GBU-10A/B
Mk.84
MAU-157A/B
MXU-600/B / MXU-600A/B ?
947 kg / 942 kg ?
4 275 mm
457 mm




Paveway II
Verze
Bojová část
Řídící a naváděcí jednotka
Stabilizační skupina
Hmotnost (celková)
Délka
Průměr bojové části
GBU-10C/B
Mk.84 (BLU-117/B)
MAU-169/B
MXU-651/B
957 kg
4 315 mm
457 mm
GBU-10D/B
Mk.84 (BLU-117/B)
MAU-169A/B
MXU-651/B
957 kg
4 315 mm
457 mm
GBU-10E/B
Mk.84 (BLU-117/B)
MAU-169B/B, D/B, E/B
MXU-651/B
957 kg
4 315 mm
457 mm
GBU-10G/B
BLU-109/B
MAU-169/B
MXU-651/B
966 kg
4 236 mm
368 mm
GBU-10H/B
BLU-109/B
MAU-169A/B
MXU-651/B
966 kg
4 236 mm
368 mm
GBU-10J/B
BLU-109/B
MAU-169B/B, D/B, E/B
MXU-651/B
966 kg
4 236 mm
368 mm




Zdroje
1) Kolektiv: Weapons File 2003-2004, Eglin, 2003
2) Andreas Parsch: Paveway I (poslední aktualizace 11.5. 2006)
3) Andreas Parsch: Paveway II (poslední aktualizace 29.10. 2004)
URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#208730 Verze : 0
Počty pum GBU-10/B Paveway II shozených během operace Pouštní bouře.
Verze
Cena jedné pumy [$]
(v cenách roku 1990)

Počet shozených pum
Cena všech shozených pum [$]
(v cenách roku 1990)

GBU-10/B
(bez rozlišení verze)
22 000
2 637
58 014 000



Zdroje
1) Kolektiv autorů: Operation Desert Storm - Evaluation of the Air Campaign, Washington DC, 1997
URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#244173 Verze : 0
...
USA - GBU-10/B Paveway I/II - GBU-10G/B, GBU-10H/B, GBU-10J/B (ORDATA Online)

GBU-10G/B, GBU-10H/B, GBU-10J/B (ORDATA Online)
USA - GBU-10/B Paveway I/II - GBU-10C/B, GBU-10D/B, GBU-10E/B (ORDATA Online)

GBU-10C/B, GBU-10D/B, GBU-10E/B (ORDATA Online)
USA - GBU-10/B Paveway I/II - GBU-10/B, GBU-10A/B (ORDATA Online)

GBU-10/B, GBU-10A/B (ORDATA Online)
URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#208758 Verze : 0
"Aardvark" zachycený 14. dubna 1986 na letišti Lakenheath během posledních příprav na operaci El Dorado Canyon. Pod křídly má podvěšenu čtveřici laserem naváděných pum GBU-10C/B. Letoun na snímku je pravděpodobně sériového čísla 70-2383, který během operace nesl volací znak Jewel 62 a jehož cílem byl výcvikový tábor Murat Sídí Bilál. Tento letoun tehdy sloužil u 492nd Tactical Fighter Squadron.
USA - GBU-10/B Paveway I/II - (USAF)

(USAF)
URL : https://www.valka.cz/USA-GBU-10-B-Paveway-I-II-t20792#208813 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více