USA - DAW-1 (mobilní KV - automatický zaměřovač)

DAW-1 (Mobile HF- Automatic Direction-Finding-Station)
     
Název:
Name:
DAW-1 DAW-1
Originální název:
Original Name:
Automatic Direction-Finding-HF Station DAW-1
Kategorie:
Category:
Radionavigační prostředky Radionavigation set
Výrobce:
Producer:
Radio Laboratory Navy Yard, Wahington, D.C., USA
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1944-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Automobil Ford OTB 1,5t (4x4)
2. Přívěs
3. 2x Elektrocentrála 3 kW
4. Souprava KV zaměřovače DAG-1
5. Souprava KV zaměřovače DAQ
5. a) Antenní systém H-Adcock
6. Přijímač RBG
7. Souprava radiostanice TCS-9
8. Vlnoměr LM-12 nebo LM-18
9. Kontrolní vysílač CFT-52300
10. Příslušenství
1. Truck Ford OTB 1,5t (4x4)
2. Trailer
3. 2x agregate 3 kW
4. Set Portable HF D/F DAG-1
5. Set HF D/F DAQ
5.a) Antenne H-Adcock
6. Receiver RBG
7. Radio set TCS-9
8. Frequency meter LM-12 or LM-18
9. Target transmitter: CFT-52300
10. Accessories
Uživatelské státy:
User States:
USA,
?
USA,
?
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.hnsa.org/doc/ecat/cat-0626.htm
URL : https://www.valka.cz/USA-DAW-1-mobilni-KV-automaticky-zamerovac-t126843#429519 Verze : 0
Mobilní KV - automatický zaměřovač DAW-1


Soupravu tvoří:
1.a) Nákladní automobil Ford 1,5 t (4x4)
1.b) Přívěs jednonápravový
(Na střeše přívěsu je namontována základna, tvoří protiváhu antenního systému H-Adcock s 4 + 1 stožáry. Při přepravě jsou "boční úseče" sklopeny).


Frekvenční rozsah: 1,5 - 22 Mc/s (MHz)


Napájení: 1x AC 110 - 115 V; 60 c/s (Hz)


Zdroj: www.navy-radio.com
USA - DAW-1 (mobilní KV - automatický zaměřovač) - www.navy-radio.com

www.navy-radio.com
USA - DAW-1 (mobilní KV - automatický zaměřovač) - Antenní systém - základna v pracovní poloze
 (http://www.hnsa.org/doc/ecat/cat-0626.htm)

Antenní systém - základna v pracovní poloze
(http://www.hnsa.org/doc/ecat/cat-0626.htm)

USA - DAW-1 (mobilní KV - automatický zaměřovač) - (www.navy-radio.com)

(www.navy-radio.com)
USA - DAW-1 (mobilní KV - automatický zaměřovač) - Přijímač RBG -fy.Hammarlund
( foto http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/rbg2.htm)

Přijímač RBG -fy.Hammarlund
( foto http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/rbg2.htm)

URL : https://www.valka.cz/USA-DAW-1-mobilni-KV-automaticky-zamerovac-t126843#429534 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek