Main Menu
User Menu

USA - AR-88 KV prijímač

Ďalším americkým prijímačom ktorý sa vo veľkom používal počas vojny a ešte aj pomerne dlho po nej je AR-88, výrobok fy. RCA. Tento veľký prijímač bol riešený počas vojny pre profesionálne použitie, preto nemal rozprestreté ladenie amatérskych pásiem. používal sa hlavne ako prijímač pre prijímacie strediská rádiovej rozviedky a diaľkové komunikácie, dokonca bol použitý aj v niektorých lietadlových zostavách pre rádiový prieskum. Vyznačoval sa vysokou stabilitou frekvencie.


Rozsah: 0,535 kHz až 32 MHz
Prevádzky: A1, A3
Citlivosť: lepšia ako 1 uV
Počet elektrónok: 13
Šírka pásma: 0,5 až 12 kHz v 5 stupňoch
Rozmery: 500 x 280 x 500 mm
Napájanie: 110, 125, 150, 220 a 240V striedavých (príkon 125 W)


Zdroj: Krátkovlnné sdělovací přijímače, autor R. Major /SNTL rok 1957/ a vlastný archív
URL : https://www.valka.cz/USA-AR-88-KV-prijimac-t85947#317960Verze : 0
MOD
Diskuse
Prosím spresniť zdroj - u publikácií by mal byť uvedený minimálne autor, vydavateľstvo a prípadne rok vydania (a samozrejme ISBN, ak ho má pridelené). "Krátkovlnné sdělovací přijímače" je široký pojem - môže ísť o článok v časopise, alebo o knihu z roku 1957...
URL : https://www.valka.cz/USA-AR-88-KV-prijimac-t85947#317963Verze : 0
MOD