USA - AN/TPN-1 ("výsadkový" navigační radiomaják-odpovídač)

AN/TPN-1 (Paratrooper Navigation Beacon -Transponder "Big Eureka")
     
Název:
Name:
AN/TPN-1 AN/TPN-1
Originální název:
Original Name:
Paratrooper Navigation Beacon AN/TPN-1
Kategorie:
Category:
Radionavigační majáky Radio Navigation Beacon
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Upravený přijímač BC-966A
1.a) Kontrolní zařízení RC-255A
2) Antenní stožár AB-3/TPN-1
3) Antena AN-95A nebo AS-16/TPN-1
4) Baterie Typ G-1
5) Příslušenství
6) Přepravní bedna CY-21/TPN-1
1) Modified Receicer BC-966A
1.a) Control Equipment RC-255A
2) Antenna Mast AB-3/TPN-1
3) Antenna AN-95A or AS-16/TPN-1
4) Battery Type G-1
5) Attachment
6) Case CY-21/TPN-1
Uživatelské státy:
User States:
USA,¨
?
USA,¨
?
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.scribd.com

USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - www.scribd.com

www.scribd.com
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-TPN-1-vysadkovy-navigacni-radiomajak-odpovidac-t126205#428171 Verze : 0
Navigační radiomaják AN/TPN-1


Spolupracoval s palubním zařízením AN/APN-2.


Hmotnost: 75 kg (Proto býval označován jako "Velká Eureka")
Frekvenční pásmo: 214 - 234 Mc/s (MHz)
Výkon: 15 W
Druh provozu: impulsní
Dosah: 145 km
Napájení: DC 24V; příkon 90W
Zdroj: http://www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - http://www.scribd.com

http://www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - http://www.scribd.com

http://www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - http://www.scribd.com

http://www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - http://www.scribd.com

http://www.scribd.com
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-TPN-1-vysadkovy-navigacni-radiomajak-odpovidac-t126205#428175 Verze : 0
Konvertor AN/CPA-1


Radiomaják AN/TPN-1 byl primárně určen pro potřeby zabezpečení navigace dopravního letectva k podpoře výsadkových operací. Pracoval s anténou, jejíž vyzařovací charakteristika byla všesměrová.


Na základě potřeb zabezpečit navigaci letounů (vybavených palubní soupravou SCR-729 nebo AN/APN-2) v závěrečné fázi přiblížení na přistání systému BABS (Beam Approach Beacon System), vznikl "konvertor" AN/CPA-1.


Základem se stala směrová anténa AS-30 ve tvaru trianglu) s příslušnou aparaturou.
Tím byla zabezpečena shodná schopnost radiomajáku AN/TPN-1 jako u systému AN/CPN-7.


Zdroj: http://www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - www.scribd.com

www.scribd.com
USA - AN/TPN-1 (výsadkový navigační radiomaják-odpovídač) - www.scribd.com

www.scribd.com
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-TPN-1-vysadkovy-navigacni-radiomajak-odpovidac-t126205#428316 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek