USA - AN/CRN-2 (sestupový radiomaják přístrojového přistávacího systému)

AN/CRN-2 (Glide Path - Instrument Landing System )
     
Název:
Name:
AN/CRN-2 AN/CRN-2
Originální název:
Original Name:
AN/CRN-2
Kategorie:
Category:
? -
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Přistrojový přívěs V-1/(C-1/CRN-2)
1.a) Komplet sestupového radiomajáku
- vysílač T-3/CRN-2
- antenní systém AS-2/CRN-2
1.b) Blok napájení PP-29/ARN-2
1.c) Elektrocentrála PU-1/CRN-2
1.d) Radiostanice SCR-610


1. Instrument Trailer V-1/(C-1/CRN-2)
1.a) Set Glide Path Beacon
- Transmitter T-3/CRN-2
- Antenna system AS-2/CRN-2
1.b) Rectifier Power Unit PP-29/ARN-2
1.c) Power Unit PU-1/CRN-2
1.d) Radio Set SCR-610


Uživatelské státy:
User States:
USA
?
?
USA
?
?
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.scribd.com
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-CRN-2-sestupovy-radiomajak-pristrojoveho-pristavaciho-systemu-t125112#425157 Verze : 0
Sestupový radiomaják - Glide Path AN/CRN-2


Počátky existence "glizádního" radiomajáku sahají do období r. 1942, kdy došlo k dohodě mezi "Úřadem civilního letectví" (CAA), "Federálním komunikační společností" (Federal Telephone and Radio Corporation) a "Spojovacím sborem" (Signal Corps)o přidělení frekvenčního pásma/kmitočtu 330 Mc/s. pro "equi-signal" pro "Glide Path".
Společnost "International Telephone and Telegraph Corporation" byla dceřinou společností fy. Lorenz, u níž Ernst Kramar vynalezl "kursový" systém SBA.


Autory "zrodu" sestupového radiomajáku byli M. Charchian (vysílač), - U.S. Patent Watts, L. Himmel, M. Fuchs) z "International Telephone and Telegraph Federal Laboratories"/ ITTFL)

***
Nejstarší použitím bylo zasazení v systému ILS SCS-51 při invazi v létě 1944 (D-Day operation).


***
Maják v mobilní verzi byl namontován do skříňového přívěsu V-1 ( nebo na podvozku C-1/CRN-2).
Celková hmotnost 900 kg / (1800 lb)


Složení:
1. Podvozek C-1/CRN-2 (hmotnost 516 kg / (1032 lb)


1.a) Vysílač T-3/CRN-2 (hmotnost 113,5 kg / (227 lb)
- Frekvenční rozsah: 328–336 Mc/s (MHz), krystalem řízený, 6 rozsahů:
- Signál má dvě modulační složky: "dolní": 90c/s (Hz) a "horní": 150c/s (Hz)


1.b) Antení systém AS-2/CRN-2
- skládací trubkový stožár
- Výstražné osvětlení (petrolejové!)


2.a) Napájecí blok PP-29 ARN-2 (hmotnost 127 kg / (254 lb)


3. Elektrocentrála PU-1/CRN-2 (hmotnost 113 kg / (226 lb)


- 2x Akumulátor BA-57 (hmotnost 41 kg / (82 lb)
- Rotační měnič PE-120 (hmotnost 12,5 kg / (25 lb)
- 2x Vibrační měnič VB-12
- 2x Vibrační měnič VB-13


4. Komunikační radiostanice BC-659 /SCR-610 (hmotnost 12,5kg / (25 lb)
- Prutová anténa AN-29
- Sluchátka s mikrofonem TS-13


5. Bedna na příslušenství a ND (hmotnost 38,5 kg / (77 lb)


Zdroje: www.scribd.com
http://en.wikipedia.org/wiki/AN/CRN-2
USA - AN/CRN-2 (sestupový radiomaják přístrojového přistávacího systému) - www.scribd.com/doc

www.scribd.com/doc
USA - AN/CRN-2 (sestupový radiomaják přístrojového přistávacího systému) - www.scribd.com/doc

www.scribd.com/doc
USA - AN/CRN-2 (sestupový radiomaják přístrojového přistávacího systému) - www.scribd.com/doc

www.scribd.com/doc
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-CRN-2-sestupovy-radiomajak-pristrojoveho-pristavaciho-systemu-t125112#425164 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek