USA - AN/CPN-12 (Radionavigační maják systému LORAN)

AN/CPN-12 (Beacon - ground stations equipment LORAN)
     
Název:
Name:
AN/CPN-12 AN/CPN-12
Originální název:
Original Name:
Beacon AN/CPN-12 - ground stations equipment LORAN
Kategorie:
Category:
Radiové majáky Radio Beacon
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Základ kompletu MX-209/CPN
2) 2x Vysílač radaru T-82/CPN-11
3) 4x Synchronizátor SN-16/CPN-11
4) 4x Antenní stožár AB-46/CPN
5) 2x Antenní přípínač CU-76/CPN
6) 2x Antenní přípínač CU-77/CPN
7) 2x Přijímač radaru R-133/CPN-11
8) 2x Časovací jednotka CY-249/CPN-11
9) 2x Indikátor ID-102/CPN
10) 4x Zdrojová jednotka PU-6/TPS-1
11) 2x Skříň CY-173/CPN
12) 2x Skříň CY-187/CPN
13) Antenní příslušenství AS-130/CPN
-
1) Ground Kit MX-209/CPN
2) 2x Radar Transmitter T-82/CPN-11
3) 4x Synchronizer SN-16/CPN-11
4) 4x Antenna Mast AB-46/CPN
5) 2x Antenna Coupling unit CU-76/CPN
6) 2x Antenna Coupling unit CU-77/CPN
7) 2x Radar Receiver R-133/CPN-11
8) 2x Timer kabinet CY-249/CPN-11
9) 2x Idicator ID-102/CPN
10) 4x Power Unit PU-6/TPS-1
11) 2x Case CY-173/CPN
12) 2x Case CY-187/CPN
13) Antenna Assembly AS-130/CPN
-
Uživatelské státy:
User States:
USA,
?
USA,
?
Poznámka:
Note:
www.scribd.com -
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-CPN-12-Radionavigacni-majak-systemu-LORAN-t125895#427259 Verze : 0
Radionavigační maják AN/CPN-12 systému LORAN


Stanice může byt instalována na "pevném" stanovišti nebo jako mobilní prostředek.


Frekvence: 1700 - 2000 kc/s (kHz)
Výkon: 25 kW
Typ signálu: pulsní
Napájení: AC 115V, 400 c/s (Hz)


Složení stanice:
1) Základ kompletu MX-209/CPN
2) 2x Vysílač radaru T-82/CPN-11
3) 4x Synchronizátor SN-16/CPN-11
4) 4x Antenní stožár AB-46/CPN
5) 2x Antenní přípínač CU-76/CPN
6) 2x Antenní přípínač CU-77/CPN
7) 2x Přijímač radaru R-133/CPN-11
8) 2x Časovací jednotka CY-249/CPN-11
9) 2x Indikátor ID-102/CPN
10) 4x Zdrojová jednotka PU-6/TPS-1
11) 2x Skříň CY-173/CPN
12) 2x Skříň CY-187/CPN
13) Antenní příslušenství AS-130/CPNZdroj: www.scribd.com
USA - AN/CPN-12  (Radionavigační maják systému LORAN) - http://www.scribd.com/doc/39147372/WWII-Radar-Navigation-Equipment

www.scribd.com
USA - AN/CPN-12  (Radionavigační maják systému LORAN) - http://www.scribd.com/doc/39147372/WWII-Radar-Navigation-Equipment

www.scribd.com
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-CPN-12-Radionavigacni-majak-systemu-LORAN-t125895#427707 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek