Main Menu
User Menu

USA – AN/ARC-5 KV prijímač

Command Receivers

Prijímač vyrábaný pod rôznymi označeniami podľa určenia. BC-45x je označenie pre letectvo, námorníctvo používalo označenie RAT, RAV, ATA/ARA, armáda zasa SCR-274. Vývoj bol zahájený v roku 1934 a sériová výroba v roku 1937. Prijímač bol vyrábaný ako jednorozsahový, pričom jednotlivé rozsahy na seba nadväzovali. Prijímač bol štandardným palubným prijímačom pre letectvo, ale jeho dobré vlastnosti z neho urobili univerzálny prijímač pre montáž do rôznych prostriedkov. Prijímače slúžili aj ako medzifrekvencia k VKV konvertoru. Celkovo bolo vyrobených asi 1.450.000 kusov.


Rozsahy:
BC-453 190 až 550 kHz
BC-454 3,0 až 6,0 MHz
BC-455 6,0 až 9,1 MHz
0,52 až 1,5 MHz iba malé množstvá
1,5 až 3,0 MHz iba malé množstvá
100 až 156 MHz iba niekoľko kusov je známych
Prevádzky: A1, A3
Citlivosť: 2 uV pre A1
Napájanie: 28 V jednosmerných + zabudovaný rotačný menič


Zdroj: Ian O´Toole, VK2ZIO s jeho súhlasom
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-ARC-5-KV-prijimac-t108188#384389Verze : 0
MOD