Main Menu
User Menu

USA - AN/APG-77

Radiolokátor AN/APG-77


Palubní radiolokátor AN/APG-77 je hlavním průzkumným senzorem stíhacích letounů F-22 Raptor. Je určen k provádění průzkumu vzdušných, pozemních i námořních cílů a navádění letecké protizemní, protilodní i protiletadlové výzbroje.


Tento radiolokátor patří do skupiny radarů s nízkou pravděpodobností odhalení (LPI – Low Probability of Intercept). Tyto radary je velmi těžké odhalit běžnými prostředky elektronického průzkumu protivníka. Vyzařuje energetické impulzy nízké intenzity v širokém kmitočtovém spektru. Radiolokační signálový procesor pak poskládá několik odrazů od cíle v jeden „výsledný bod“, který pak zobrazí a se kterým dál pracuje. Toto zvyšuje pravděpodobnost detekce cílů v různých podmínkách a usnadňuje jeho automatické sledování.
AN/APG-77 zajišťuje vyhledávání, identifikování a následné sledování všech druhů cílů, zabezpečuje navedení zbraní na cíle a pracuje ve všech ostatních režimech (mapování terénu atd.). Jeho největší předností ale je, že dokáže pracovat najednou ve více režimech. Může například současně provádět průzkum prostoru, vyhledávat cíle, automaticky je sledovat, navádět PLŘS
a mapovat terén (možná je i jiná kombinace činností).
Tento radar je schopen nepřetržitě prohledávat prostor v zorném úhlu 120°. Může automaticky sledovat až 20 vzdušných cílů na vzdálenost až 240 km a na čtyři z nich současně navádět PLŘS. Pracuje v kmitočtovém pásmu X (8 – 12 GHz). Samotná anténa radiolokátoru má elipsovitý tvar a obsahuje 2 000 vysílacích / přijímacích prvků. Dokáže formovat a vyzařovat několik tužkových svazků i jeden široký přehledový paprsek. Získaný výsledný obraz cíle je okamžitě porovnáván s databází cílů uložených v palubním počítači letounu.

Zdroje :
- http://www.f-22raptor.com/af_radar.php
- http://en.wikipedia.org/wiki/AN/APG-77
- http://www.f22fighter.com/radar.htm
- ATM 6/2005, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-APG-77-t74794#275087Verze : 0
Radiolokátor AN / APG-77
Výrobce / Manufactuer: Northrop Grumman Corporation
Kategorie / Category: víceúčelový vícerežimový radiolokátor
Pracovní pásmo: X
Průměrný vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Maximální vyzařovaný výkon: ... ? ... kW
Hmotnost: ... ? ...
Průměr antény: ... ? ... mm (elipsa – poměr cca 3:1)
Typ antény: nepohyblivá s elektronickým vychylováním paprsku (PESA)
Schopnosti radiolokátoru
Protiletadlové režimy: ano
Protizemní režimy: ano
Protilodní režimy: ano
Mapování terénu: ano
Pasivní sledování cíle (skrytý režim): ano
Výkony
Maximální dosah v přední polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 1 000 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: 240 km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v přední polosféře: 155 km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS přes 5 m2 )
Maximální dosah v zadní polosféře: ... ? ... km ( cíl o RCS do 5 m2 )
Počet současně sledovaných cílů: 20
Počet současně postřelovaných cílů: 4
Sektor snímání v horizontální rovině: + 60 / - 60
Sektor snímání ve vertikální rovině: + 60 / - 60
Střední doba mezi opravami: cca 450 hodin
Poznámka / Note: Nové informace ...
Maximální dosah na malý cíl (cíl o RCS 3 m2) : 70 km
Maximální dosah na malý cíl (cíl o RCS do 2 m2) : 30 km
Maximální dosah na velmi malý cíl (Stealth) : 20 km


Zdroje :
- http://www.f-22raptor.com/af_radar.php
- http://en.wikipedia.org/wiki/AN/APG-77
- http://www.f22fighter.com/radar.htm
- http://www.f-22raptor.com/af_radar.php
- ATM 6/2005, ISSN 1336-2003
- ATM 7/2000, ISSN 1210-2849
URL : https://www.valka.cz/USA-AN-APG-77-t74794#276160Verze : 0