Main Menu
User Menu

USA - 51J-4 KV komunikačný prijímač

SW receiver 51J-4

Prijímač vyrobený pre vojenské aj civilné použitie koncom 50-tych rokov firmou Collins. Používal sa hlavne na prijímacích strediskách rádiovej rozviedky a pre príjem signálov vlastnej agentúry. Používali sa aj v súpravách pre výberový príjem, ako prijímače veľkých rádiostaníc a ako prijímače na ambasádach. Selektivitu určovali 3 mechanické filtre. Bol pokračovateľom typu 51J-1 ktorý vznikol počas vojny.


Rozsah: 0,5 až 30,5 MHz v 30 podrozsahoch po 1 MHz
Prevádzky: A1, A2, A3
Citlivosť: lepšia ako 1µV pre A1 a pomer signál/šum 3:1
Napájanie: sieť 110 a 220 V

Zdroj: Ian O´Toole, VK2ZIO s jeho súhlasom
URL : https://www.valka.cz/USA-51J-4-KV-komunikacny-prijimac-t107873#383613Verze : 0
MOD