Main Menu
User Menu

UNWTO - Světová organizace cestovního ruchu

World Tourism Organization

Český název :
Czech name :
Světová organizace cestovního ruchu
Anglický název :
English name :
World Tourism Organization
Francouzský název :
French name :
L'Organisation Mondiale du Tourisme
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
UNWTO
Datum vzniku :
Establishment :
1925
Sídlo :
Seat of the organization:
Madrid, Španělsko / Madrid, Spain
Počet členů :
Membership:
160
Typ organizace :
Type of organization :
Od 23.12.2003 specializovaná organizace OSN / From 23.12.2003 Specialized United Nations agency
Instituce :
Institutions :
-
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-
URL : https://www.valka.cz/UNWTO-Svetova-organizace-cestovniho-ruchu-t78094#287809Verze : 0