Main Menu
User Menu
UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization - prvá mierová operácia organizovaná OSN po jej vzniku. Misia UNTSO bola založená v roku 1948 a trvá dodnes.


Vojenskí pozorovatelia z misie UNTSO monitorujú zastavenie bojov na Blízkom východe a zabraňujú prerasteniu lokálnych incidentov do rozsiahlejšieho vojenského konfliktu. Pri svojej činnosti úzko spolupracujú s ďalšími mierovými misiami OSN v danej oblasti (UNIFIL, UNDOF).


Umiestnenie: Blízky východ
Veliteľstvo: Government House, Jerusalem
Trvanie: 05/1948 do súčasnosti
Počet osôb (30.4.2006): 154 vojenských pozorovateľov podporovaných 99 príslušníkmi medzinárodného civilného personálu a 120 príslušníkmi miestneho personálu
Zúčastnené štáty (vojenský personál): Argentína, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Čile, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Nepál, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Ruská federácia (predtým ZSSR), Slovensko (predtým Československo), Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko, USA
Straty: celkom 44 osôb
- 18 vojakov
- 14 vojenských pozorovateľov
- 8 príslušníkov medzinárodného civilného personálu
- 4 príslušníci miestneho civilnéh opersonálu
URL : https://www.valka.cz/UN-UNTSO-t42820#168883Verze : 0
MOD
Mapa rozmiestnenia a pôsobnosti misie UNTSO(07/1997)
UN - UNTSO - UNTSO

UNTSO
URL : https://www.valka.cz/UN-UNTSO-t42820#168888Verze : 0
MOD
Viac informácií o nasadení Slovenských vojakov v operácii nájdete tu:
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/UN-UNTSO-t42820#335843Verze : 0
MOD