Main Menu
User Menu

UKR - 02. haličský sbor [1919-1920]

II-й Галицький корпус

II-й Галицький корпус


složení
30. června 1919
3-тя (Бережанська) бриґада - 3. berežanská brigáda
4-та (Золочівська) бриґада - 4. zoločevská brigáda
7-ма (Львівська) бриґада - 7. lvovská brigáda


selkem 20000 bodáků, 200 šavlí


velitel
gen. A. Volf


náč. štábu
mjr. F. Loner
URL : https://www.valka.cz/UKR-02-halicsky-sbor-1919-1920-t30120#108456Verze : 0
plk. Arnold Volf
полковник Арнольд Вольф
URL : https://www.valka.cz/UKR-02-halicsky-sbor-1919-1920-t30120#108460Verze : 0
Zbor bol súčasťou Ukrajinskej haličskej armády, ozbrojených síl Západoukrajinskej národnej republiky. Bol vytvorený v januári 1919, na prelome rokov 1919-1920 bol reorganizovaný na 2. brigádu Červenej ukrajinskej haličskej armády. Koncom marca 1920 bol nasadený do bojov s poľskými vojskami a 24.04.1920 prešiel na stranu ukrajinských síl bojujúcich spolu s poľskými jednotkami proti Červenej armáde. Následne boli príslušníci 2. brigády internovaní v poľských táboroch, časti vojakov sa podarilo uniknúť na Podkarpatskú rus, kde boli internovaní Československými úradmi.


Zdroj: А. Дерябин, Р. Паласиос-Фернандес: Гражданская война в России 1917-1922 - Нациоиальные армии, АСТ
URL : https://www.valka.cz/UKR-02-halicsky-sbor-1919-1920-t30120#281782Verze : 0
MOD