Main Menu
User Menu

Tyrolsko

Tirol / Tyrol

     
Název:
Name:
Tyrolsko
Originální název:
Original Name:
Tirol
Stát:
Country:
Republika Rakousko
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Okresy:
Imst, Innsbruck-venkov, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte, Schwaz, Lienz
Statutární města:
Innsbruck
Sídlo:
Capital:
Innsbruck
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
279
Rozloha:
Area:
12647,71 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Großglockner
Nejnižší bod:
Lowest Point:
u Erlu
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Vorarlbersko
Salcbursko
Korutansko
Tridentsko-Horní Adiže
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.tirol.gv.at/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrol_%28state%29
de.wikipedia.org
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyrolsko
de.wikipedia.org
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Tyrolsko-t94168#352499Verze : 1
MOD
Za vlády císaře Augusta se tyrolské území stalo součástí provincie Raetie. Ke konci Římské říše oblast patřila do ostrogótské říše, jíž vystřídalo Langobardské království a posléze Franská říše. Tehdy došlo k připojení Tyrolska k Bavorskému vévodství. V době ranného středověku spadala severní tyrolská panství Bavorskému vévodství, jižní tyrolská panství pak Tridentskému hrabství. V roce 1027 bylo území Tridentského hrabství uděleno tridentskému biskupovi, východní území získal brixenský biskup.


Tyrolsko bylo od druhé poloviny 9. století spravováno tyrolským hraběcím rodem, jemuž tridentský biskup v roce 1180 udělil titul vévodů z Merana. Jejich rodové území v roce 1248 splynulo s Tyrolskem. Území brixenského biskupství připadlo andechským hrabatům. Ve 13. století spojil Albrecht Tyrolský tato dvě největší panství. V roce 1335 udělil císař Ludvík Bavor Tyrolsko Habsburkům, kteří se ho ovšem v následujícím roce Enžským mírem zřekli ve prospěch Lucemburků. V roce 1342 zísakli Tyrolsko Wittelsbachové. V roce 1363 ho v rámci válek o dědictví tyrolské získali opět Habsburkové. Ti zakoupili v roce 1369 od bavorských vévodů některá další panství a ta připojili k Tyrolsku. V roce 1526 zakoupili Habsburkové některá další sousední panství a Tyrolsko nabylo zhruba té podoby, kterou si udrželo do roku 1918.


V roce 1803 byla při sekularizaci církevního majetku v říši zrušena lenní závislost tyrolských vévodů na obou biskupech. V roce 1805 muselo Rakousko odstoupit Tyrolsko Bavorsku. Došlo zde ale k povstání Andrease Hofera a území tak bylo v roce 1809 rozděleno mezi Italské království a Ilyrské provincie. Po skončení napoleonských válek získalo Rakousko Tyrolsko zpět do své držby. Po skončení 1. světové války byla jižní část Tyrolska odevzdána Itálii.
Zdroj:
HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha 2001.
URL : https://www.valka.cz/Tyrolsko-t94168#354193Verze : 0
MOD
Mapa:
Map:
Zdroje:
Sources:
www.mapaustria.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Tyrolsko-t94168#354240Verze : 0
MOD