Main Menu
User Menu
Reklama

Typ 70 (122mm samohybná houfnice)

Type 70 (122 mm self-propelled howitzer)

70式122毫米自行榴弹炮

     
Název:
Name:
Typ 70
Originální název:
Original Name:
70式122毫米自行榴弹炮
Kategorie:
Category:
samohybná houfnice
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1970-DD.MM.19RR China Ordnance Industries Group Co. Ltd., Beijing
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.19RR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
méně než / less than 200:
20 Type 70
126 Type 70-1
? Type 70-2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
15400 kg
Celková délka:
Overall Length:
5654 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3060 mm
Celková výška:
Overall Height:
2729 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
456 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Deutz 6150L
Výkon:
Power:
191.2 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
56 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
21 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,00 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,60 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,50 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Houfnice Typ 54-1
- ráže: 122 mm
- délka hlavně: 23? ráží
- náboje: 40 kusů
- maximální dostřel:
-- 11800 m
- náměr: -2,5° až +63°
- odměr: 45°
- rychlost střelby: 5 výstřelů za minutu
Vedlejší:
Secondary:
kulomet Typ 67 ráže 7,62 mm
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Typ 70 - původní varianta na bázi obrněného transportéru Typ 63A se čtyřmi pojezdovými koly, také známa jako Typ 54-1 (podle nesené houfnice) nebo WZ302
Typ 70-1 - na podvozku Typ 63-1 s pěti pojezdovými koly, tovární označení WZ302A(?)
Typ 70-2 - upravené vybavení pro plavání
Zdroje:
Sources:
Foss, Christopher. Jane's Armour and Artillery 1994-1995. Jane's Information Group, Coulsdon 1994. ISBN: 0-7106-1154-4.
Foss, Christopher. Jane's Armour and Artillery 2011-2012. Jane's Information Group, Coulsdon 2011. ISBN: 978-0-7106-2960-9.
zh.wikipedia.org
http://www.army-guide.com/eng/product4152.html
URL : https://www.valka.cz/Typ-70-122mm-samohybna-houfnice-t12842#726656Verze : 0
MOD
Dělo je lafetováno v zadní části otevřené korby, která je nejčastěji překryta plachtou, v současnosti se dělo montuje na upravený podvozek OT YW 531 s jedním pojezdovým kolem na každé straně navíc. Hnací kolo je vzadu, pět pojezdových kol a tři napínací kladky tvoří pojezdové ústrojí. Horní část pojezdového ústrojí je opatřena bočnímy ochrannými štíty.
Vlastní dělo je kopií ruského děla M 30 ráže 122mm, má ale kratší hlaveň a je bez ústňové brdy! Proto dělo nepřesahuje přes čelo korby. Dělo si zachovalo čelní štít, základní verze tedy nebyla z boku a zhora chráněna, ale existují i typy s bočním pancéřovou ochranou.
Jako munice se používá dělené střelivo a to tříštivotrhavé, dýmové a osvětlovací střely s max. dostřelem 11 800m.
Dodatkovou výzbrojí je kulomet Type 67 určený pro střelbu na vzdušné cíle.


TTD:
Posádka: max. 7
Výzbroj: Kanón Type 54-1 r. 122mm, kulomet Type 67 r. 7,62mm
Munice: 40 nábojů r. 122mm, 1000 nábojů r. 7,62mm
Délka:5,6m
Šířka:3,07m
Výška po ústí hlavně: 2,685m
Výška po výšku lorby: 1,976m
Světlá výška:0,45m
Bojová hmotnost:15 300kg
Měrný výkon: 17 Hp/t
Tlak na půdu: 0,6 kb/m3
Motor: Vznětový 6V vodou chlazený motor Model 6150L o výkonu 260Hp
Max. rychlost: 56km/h
Dojezd:450km
Brodivost:1m
Stěna:0,6m
Příkop:2,0m
Max. úhel stoupání: 60%
Max. úhel bočního náklonu:30%
Pancéřování:ocel o tl. max 12mm
Ochrana proti ZHN: ne
URL : https://www.valka.cz/Typ-70-122mm-samohybna-houfnice-t12842#60801Verze : 0
forum.warthunder.com
Typ 70 (122mm samohybná houfnice) - Type 70-1

Type 70-1
Typ 70 (122mm samohybná houfnice) -


Typ 70 (122mm samohybná houfnice) - Type 70-2?

Type 70-2?
URL : https://www.valka.cz/Typ-70-122mm-samohybna-houfnice-t12842#726657Verze : 0
MOD