Main Menu
User Menu

Týkal, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Týkal
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Týkal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:

DD.MM.1946 štábní kapitán letectva
DD.MM.1948 major letectva
DD.MM.1951 podplukovník letectva
DD.MM.1952 plukovník letectva
01.08.1953 generálmajor


Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1912 Švihov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1983
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)Velitel vojenského letectva – zástupce náměstka MNO pro PVOS a letectvo


30.09.1959-31.07.1963 Velitel
Leteckého učiliště a
01.08.1963-31.07.1968 Velitel
Vyššího leteckého učiliště
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:(up to three)
07.1951-02.1952 Velitel 3. letecké divize /
3. letecké stíhací divize
03.1952-07.1953 Velitel
15. leteckého stíhacího sboru
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Tykal-Jaroslav-t89815#335535Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Týkal
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Týkal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1932 Obchodní akademie, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1935-01.08.1937 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1937 poručík
01.05.1940 nadporučík
01.05.1943 kapitán
DD.MM.1946 štábní kapitán
DD.03.1948 major
DD.02.1951 podplukovník
DD.08.1952 plukovník
01.08.1953 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1948-DD.MM.1949 Velitel : Letecký pluk 25
01.06.1951-DD.07.1951 Velitel : Proudové výcvikové středisko letectva
01.08.1951-DD.02.1952 Velitel : 3. letecká stíhací divize
01.11.1951-29.08.1952 Velitel : 15. letecký stíhací sbor
29.08.1952-01.07.1953 Velitel : 15. letecký stíhací sbor
01.03.1955-01.01.1957 Velitel : Velitelství letectva
30.09.1959-01.08.1963 Velitel : Letecké učiliště
01.08.1963-31.07.1968 Velitel : Vyšší letecké učiliště

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1952

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 29

DD.MM.1960

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972, Svět křídel, Cheb 2008,
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Tykal-Jaroslav-t89815#545094Verze : 0
MOD
Genmjr. Jaroslav Týkal

Průběh vojenské služby :
Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1932 a 1933.
V lednu 1935 přijat do další dobrovolné činné služby ( podporučík)
V září 1935 byl odeslán ke dvouletému studiu na Vojenské akademii v Hranicích.
Po absolvování vojenské akademie (v hodnosti poručík) přidělen jako nižší důstojník k Letce 83 v Brně
- v březnu 1938 byl přeložen k Letce 77 v Brně na funkci nižší důstojník
- v srpnu 1938 se vrátil k Letce 83, u níž sloužil až do rozpuštění Branné moci v létě 1939.
***
06.08.1939 - při pokusu odejít do zahraničí byl zadržen na česko-polských hranicích, vězněn v Ostravě a krátkodobě i ve Vídni. V lednu 1940 následovalo převezení do koncentračního tábora v Sachsenhausen. 02.05.1945 se dočkal po osvobození v Oranienburgu Rudou armádou a propuštění
***
- Počátkem června 1945 se přihlásil na posádkovém velitelství v Klatovech a v obnovované čs. armádě byl zařazen jako pobočník velitele Letecké perutě v Plzni.
- Od října 1945 konal službu u oddělení obranného zpravodajství (OBZ) velitelství letectva 2. oblasti v Českých Budějovicích.
V únoru 1946 nastoupil ve Kbelech přeškolovací kurz na letouny Avia C-2
- od května 1946 jako příslušník Leteckého pluku 25 (LP 25)
- od září 1948 velitelem letky LP 25 "Atlantický"
- 01.10.1948 ustanoven zatímním velitelem LP 25 "Atlantický"
- v r. 1949 nastoupil do Kurzu velitelů vojskových těles a v prosinci 1949 odeslán studovat na Vyšší taktickou leteckou školu do SSSR.
- v listopadu 1950 ustanoven do funkce zástupce velitele 3. letecké divize ve Kbelích.
- V červnu 1951 převzal velení Proudového výcvikového střediska letectva v Mladé.
- V červenci 1951 se stal velitelem 3. letecká stíhací divize, přesunuté ze Kbel do Mladé za účelem přezbrojení a výcviku na proudové stíhací letouny.
- V březnu 1952 byl jmenován do funkce velitele 15. leteckého stíhacího sboru ve Kbelích
- V červnu 1953 přešel na funkci zástupce velitele letectva,
- Od 01.03.1955 – xx.09.1959 : velitel vojenského letectva – zástupce náměstka MNO pro PVOS a letectvo.
- Od 30.09.1959 : velitel Leteckého učiliště v Košicích
- 01.08.1963 – 31.07.1968 : velitel Vyššího leteckého učiliště v Košicích
Následovala dvouměsíční dispozice u Hlavní správy letectva a vojska PVOS
- 30.09.1968 odešel do zálohy
Povyšování v hodnostech:
- V roce 1945 byl povýšen do hodnosti nadporučík (v roce 1946 pořadí upraveno na 01.05.1940) a do hodnosti kapitán (v roce 1946 pořadí upraveno na 01.05.1943)
- V roce 1946 povýšen do hodnosti štábní kapitán letectva
- V březnu 1948 povýšen do hodnosti major letectva
- V únoru 1951 byl povýšen do hodnosti podplukovník letectva
- V srpnu 1952 povýšen do hodnosti plukovník letectva
- 01.08.1953 jmenován do hodnosti generálmajor
Vyznamenání:
Za věznění v letech 2. světové války obdržel Čs. válečný kříž z roku 1939,
Čs. medaili „Za chrabrost před nepřítelem“ a
Čs. medaili „Za zásluhy“ II. stupně;
V roce 1960 mu byl udělen Řád Rudé hvězdy;
v roce 1968 titul „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“.

Zdroj:
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972, Svět křídel, Cheb 2008,

Edit: Janko PALIGA - doplnenie, linkovanie
URL : https://www.valka.cz/Tykal-Jaroslav-t89815#335536Verze : 2