Tupý, Oldřich

     
Příjmení:
Surname:
Tupý Tupy
Jméno:
Given Name:
Oldřich Oldrich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Tupý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1929
DD.MM.1929
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.01.2014
13.01.2014
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 8. stíhacího leteckého pluku
- inspektor techniky pilotáže stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
- starší letovod stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
- Commander of 8th Fighter Air Regiment
- Inspector of Flying Technique of Fighters Air Force of 2nd State Air Defense Corps
- Senior Flight Guide of Fighter Air Force of 2nd State Air Defense Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Výzkumné středisko 032 Brno - starší důstojník - vědecký pracovník skupiny operačně taktického výzkumu letectva - Research Center 032 Brno - Senior Officer - Researcher
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ústřední historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Tupy-Oldrich-t237892#657985 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Tupý Tupy
Jméno:
Given Name:
Oldřich Oldrich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Tupý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1935-26.06.1949 Obecná škola, Měšťanská škola, Reálné gymnazium s maturitou, Uherské Hradiště /
01.09.1935-26.06.1949 Primary School, Burgher School, Real Grammar School with graduation, Uherske Hradiste /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1949-30.06.1951 Vojenská letecká akademie, Hradec Králové /
DD.07.1956-17.08.1959 Vojenská technická akademie, Brno /
01.09.1949-30.06.1951 Air Military Academy, Hradec Králové /
DD.07.1956-17.08.1959 Military Technical Academy, Brno /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1951 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.07.1951 Lieutenant
DD.MM.RRRR Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.07.1951-06.03.1952 4. letecký stíhací pluk - pilot
07.03.1952-19.05.1953 5. letecký stíhací pluk - pilot / starší pilot
19.05.1953-01.11.1954 5. letecký stíhací pluk - zástupce velitele letky
01.11.1954-24.07.1955 5. stíhací letecký pluk- zástupce velitele letky
24.07.1955-02.07.1956 5. stíhací letecký pluk - velitel letky
17.08.1959-20.12.1960 3. stíhací letecký pluk - zástupce velitele pluku
20.12.1960-01.08.1962 8. stíhací letecký pluk - velitel pluku
01.08.1962-31.07.1963 2. sbor protivzdušné obrany státu - střelecký důstojník stíhacího letectva
01.08.1963-02.07.1967 2. sbor protivzdušné obrany státu - inspektor techniky pilotáže stíhacího letectva
02.07.1967-01.09.1969 2. sbor protivzdušné obrany státu - starší letovod stíhacího letectva
01.09.1969-02.12.1971 2. divize protivzdušné obrany státu - starší letovod stíhacího letectva
07.12.1971-30.09.1977 Výzkumné středisko 032 Brno - starší důstojník- vědecký pracovník
01.07.1951-06.03.1952 4th Air Fighter Regiment - pilot
07.03.1952-19.05.1953 5th Air Fighter Regiment - pilot / senior pilot
19.05.1953-01.11.1954 5th Air Fighter Regiment - Deputy Squadron Commander
01.11.1954-24.07.1955 5th Fighter Air Regiment - Deputy Squadron Commander
24.07.1955-02.07.1956 5th Fighter Air Regiment - Squadron Commander
17.08.1959-20.12.1960 3rd Fighter Air Regiment - Deputy Regiment Commander
20.12.1960-01.08.1962 8th Fighter Air Regiment - Regiment Commander
01.08.1962-31.07.1963 2nd State Air Defense Corps - Officer Air-Gunfire of Fighter Air Force
01.08.1963-02.07.1967 2nd State Air Defense Corps - Inspector of Flying Technique Fighters Air Force
02.07.1967-01.09.1969 2nd State Air Defense Corps - Senior Navugator Fighter Air Force
01.09.1969-02.12.1971 2nd State Air Defense Division - Senior Navigator Fighter Air Force
07.12.1971-30.09.1977 Research Center 032 Brno - Senior Officer - Researcher
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Tupy-Oldrich-t237892#657986 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více