Main Menu
User Menu
Reklama

Tupolev TB-3

Tupolev TB-3

Přehled verzí

Ťažký bombardér TB-3 (ANT-6)
(тяжелый бомбардировщик ТБ-3)História vzniku

História vzniku tohto ťažkého štvormotorového bombardéra, prvého svojho druhu, sa začína písať v roku 1925, kedy prebiehajú prvé rokovania medzi Ostechbjuro a CAGI o stavbe ťažkého bombardéru s výkonom 2000 k v pozemnej i plavákovej verzii. Práce na projekte tohto lietadla sa začínajú v máji/květnu 1926 pod vedením A.N.Tupoleva, pričom projektovanie a stavba bola rozdelená medzi náčelníkov jednotlivých skupín CAGI nasledovne: V.M.Petljakov - krídla, N.S.Nekrasov - chvostová časť, A.I.Putilov - podvozok, A.A.Archangeľskij - trup a riadenie, E.I.Pogoskij - príslušenstvo motorov a I.I.Pogoskij - montáž a uloženie motorov. Po niekoľkých upresneniach požiadaviek zo strany vedenia VVS je jeho konečná podoba ustálená v decembri/prosinci 1929. Pre prvý prototyp sú vybrané štyri motory Curtiss Conqueror s výkonom po 600 k s tým, že neskôr budú vymenené za domáce M-17.

Po spracovaní výpočtov a výrobe modelov je 21.3.1930 schválená maketa stroja a v krátkom čase je postavený funkčný prototyp, takže už od 31.10.1930 je lietadlo podrobované skúškam na Ústrednom letisku Frunzeho v Moskve. Vzhľadom na to, že skúšky sa vykonávajú v zime, sú na podvozkové nohy namontované špeciálne vyrobené lyže. Neskôr je skúškami preukázané, že letové vlastnosti stroja s lyžami boli rovnaké ako pri použití kolesového podvozku. Lyže majú rozmer 5540 x 1460 mm, chvostová lyža 1000 х 450 mm. Do trupu boli osadené už aj strelecké veže, avšak zatiaľ bez výzbroje, rovnako sa neinštalovala žiadna bombová výzbroj.

Prvý let s ANT-6 (iniciálky mena hlavného konštruktéra - A.N.Tupoleva), po odstránení závad zistených na zemi, vykonala posádka na čele so skúšobným pilotom M.M.Gromovom dňa 22.12.1930 a už vtedy sa ukázalo, že lietadlo má veľmi dobré letové vlastnosti. Let samotný však takmer skončil katastrofou. Pri vzlete sa totiž ukázalo, že ovládacia časť motorov Conqueror americkej firmy Curtiss nie je dostatočne upevnená a v dôsledku vibrácií tak došlo k prudkému poklesu výkonu motorov. Len vďaka obrovskému úsiliu pilota sa stroju podarilo odlepiť od štartovacej dráhy a preletieť ponad hangáre centrálneho letiska. Let samotný potom prebehol len vďaka tomu, že palubný mechanik pridržiaval ovládacie časti na ich mieste rukami. Uvedený nedostatok bol po pristátí odstránený a preto po vykonaní ďalších skúšok mohli predstavitelia sovietskeho vojenského letectva dňa 20.2.1931 jednoznačne odporučiť lietadlo pre sériovú výrobu s tým, že bude potrebné zahraničné motory Curtiss Conqueror zameniť za sovietske M-17.

Lietadlo bolo vrátené do AGOS na výmenu motorov a odstránenie závad. Došlo najmä k zväčšeniu chladičov, rovnako bola zväčšená chvostová časť a namontované boli drevené vrtule CAGI s priemerom 3,5 metrov. Podvozok tiež nezostal bez zmien - pôvodné kolesá, resp. pneumatiky anglickej firmy Palmer rozmeru 2000x450 mm sa ukázali ako nedostatočné a boli nahradené domácimi o rozmere 1350x350, ktoré boli zoradené tandemovo do samostatných vozíkov. Ďalšou zmenou bola inštalácia výsuvných streleckých veží pod každú krídelnú konzolu a montáž vonkajších krídlových a trupových bombových závesníkov.

Dňa 10.10.1932 konečne prebehli štátne skúšky stroja, kedy stroj pilotoval skúšobný pilot Andrej Borisovič Jumaščev a hlavný inžinier - pilot Ivan Fedorovič Petrov. Skúšky napriek drobným výhradám boli úspešné, lietadlo bolo uznané za bojeschopné a bolo prijaté ako vzor (etalón) pre sériovú výrobu v roku 1932. Sériová výroba stroja s prideleným oficiálnym názvom TB-3 (тяжелый бомбардировщик - ťažký bombardér) sa rozbehla v závodoch č. 22 a č. 39, závod č. 38 dodával kompletné chvostové časti trupu. Prvá výrobná séria o počte deviatich kusov opustila závod č. 22 v apríli 1932 a bola určená na predvedenie na prvomájovej vojenskej prehliadke. Práve rýchlosť a potreba za každú cenu dodržať stanovený termín sa negatívne podpísali pod kvalitu strojov tejto série, a preto po predvedení na prehliadke sa lietadlá k útvarom dostávajú až omnoho neskôr po odstránení veľkého množstva nedostatkov.

Výroba sa však postupne rozbieha a dosahuje pozoruhodné objemy - napr. v roku 1933 len v jednom zo závodov vychádza z montážnych liniek niekoľko lietadiel denne! Práve vďaka potrebe riešiť veľkosériovú výrobu lietadla takejto triedy dochádza k zavedeniu a osvojeniu si nových technologických procesov a od základu novej organizácie výroby, a čo je ešte dôležitejšie k vytvoreniu skupiny vysokokvalifikovaných inžinierov a robotníkov. Práve táto skutočnosť bude mať neskôr výrazný prínos pri konštrukcii a výrobe omnoho zložitejších lietadiel.

TB-3 s motormi M-17, ktoré tvoria počtom cca 400 vyrobených kusov takmer polovicu všetkých vyrobených, sú vo výzbroji VVS od roku 1932 do 1939 a po vyradení sú odovzdávané Aeroflotu. Tu slúžia pod označením G-2 (Г-2 грузовой второй) ešte radu rokov ako nákladné stroje.

Už po postavení prvého prototypu na jeseň roku 1931 vyvstáva potreba modernizácie TB-3. Počíta sa najmä s výmenou pohonných jednotiek M-17 za výkonnejšie M-34 s cieľom zvýšenia rýchlosti, zväčšenia dostupu a doletu, a tiež s posilnením bombovej a obrannej streleckej výzbroje.

Od roku 1934 vychádzajú z výrobných liniek TB-3 s modernizovanými motormi M-34R (М-34Р), ktoré výrazne zlepšili letové vlastnosti lietadla. Vďaka novým motorom mohli stroje s vymontovanou výzbrojou vykonať v roku 1934 diaľkové prelety do Varšavy, Paríža a Ríma. V tomto roku dochádza aj k ďalšej modernizácii TB-3, spočívajúcej v inštalácii nových motorov M-34RN (М-34РН) vybavených kompresormi, v zlepšení aerodynamiky a obrannej výzbroje lietadla. Takto vylepšené stroje sú sériovo vyrábané od roku 1935.

Roky 1936-37 sa pre TB-3 nesú v znamení rekordov. Najskôr sa v roku 1936 pilotovi A.B.Jumaševému podarí prekonať niekoľko svetových rekordov vo vynesení nákladu do výšky a následne sa v roku 1937 posádkam štyroch špeciálne prerobených lietadiel pilotovaných M.V.Voloďjanovom (М.В.Водопьянов), V.S.Molokovom (В.С.Молоков), I.P.Mazurukom (И.П.Мазурук) a A.D.Alexejevom (А.Д.Алексеев) podarí unikátne pristátie a vysadenie polárnej expedície vedenej I.D.Papaninom (И.Д.Папанин) priamo na ľad v oblasti Severného pólu.

Celkovo bolo vyrobených 819 lietadiel všetkých verzií TB-3.


Bojové nasadenie

Bombardéry TB-3 sa zúčastnili mnohých konfliktov. Bojovali proti japonským vojskám pri Chalchyn Gole, zhadzovali bomby na obrancov Fínska a zúčastnili sa i prepadnutia beckovského Poľska.

Hoci v čase napadnutia ZSSR Nemeckom dňa 22.6.1941 boli TB-3 už lietadlami koncepčne beznádejne zastaralými, predsa bolo v zostave VVS 516 strojov tohto typu a 25 kusov bolo zaradených v námornom letectve (ВМФ). Proti lietadlám nemeckej Luftwaffe nemali síce počas dňa takmer žiadnu šancu, v noci však boli schopné si svoje úlohy splniť úspešne. Ako bombardovacie, výsadkové či transportné slúžili takmer po celú vojnu.

Osobitnou kapitolou je ich využitie ako nosiča stíhacích lietadiel. Práce na myšlienke zabezpečenia stíhacej ochrany bombardérov TB-1 a TB-3 pri náletoch na dlhé vzdialenosti lietadlami nesenými priamo na bombardéri (Projekt Zveno) sa začali už v rokoch pred vojnou. Po jej vypuknutí bola táto myšlienka mierne modifikovaná a celkovo šesť kusov TB-3 bolo prerobených na nosiče strmhlavých bombardérov, vytvorených na báze masovo rozšíreného stíhača I-16. Jeden TB-3 tak pod krídlami niesol dve I-16, každú s zavesenou 250 kg bombou. Už 1.8.1941 dve TB-3, každá s dvoma "išakmi" pod krídlami vyštartovali na nálet na rumunskú Konstancu. Vo vzdialenosti 40 km pred cieľom sa I-16 oddelili od nosičov, zhodili každá svoj smrtonosný náklad na nádrže s ropou a bezpečne sa vrátili na základňu v Odesse. Najznámejšími sa však asi stali nálety na silno chránený cieľ - Čiernovodský most (Черноводский мост), kedy Zvená v dňoch 11. a 13.8.1941 počas dvoch náletov presnými zásahmi zničili ropovod a poškodili mostné piliere.

Boli to teda práve zastaralé TB-3, na ktoré pripadla ťažká a nevďačná úloha "vojaka roku 1941". Ako stroje tak aj ich posádky však čestne splnili svoje úlohy počas najťažších dní vojny, a preto nie je žiadnym prekvapením, že na prvej povojnovej leteckej prehliadke konanej dňa 18.8.1945 bola daná trom ТB-3 pocta preletieť v zostave spolu s modernými lietadlami.


Verzie

TB-3/М-17 - do konca roku 1933 bolo vyrobených cca 400 strojov
ТB-3/М-34 - vyrobených cca 100 lietadiel; okrem rozdielnych motorov boli typické gondolou bombometčíka pod nosovou časťou trupu
TB-3/М-34R - od predchádzajúcich verzií sa okrem motorov líšil aj inštaláciou chvostového streliska
TB-3/АМ-34RN - mal motory АМ-34RN a prepracované streliská s guľometmi ŠKAS kal. 7,7 mm
TB-3/АМ-34FRN - nové motory a súčasne prepracovaný podvozok s jedným veľkým kolesom na každej podvozkovej nohe; prepracovaná bolo i strelisko v nosovej časti trupu; poťah z vlnitého plechu bol nahradený hladkým; vyrobených bolo 100 lietadiel tejto verzie
TB-3/АМ-34FRNV - posledná verzia podobná TB-3/АМ-34FRN, avšak so zakrytým horným trupovým streliskom a motormi АМ-34FRNV s výkonom 1200 k; vyrobených bolo okolo 100 lietadiel
TB-3D - vyrobený jediný exemplár s dieselovými motormi АN-1 konštruktéra Čaromského (Чаромского)
АNТ-6А - séria piatich lietadiel TB-3/АМ-34R so zakrytou kabínou, špeciálnou výbavou pre arktické oblasti; využívala sa od roku 1937 do roku 1944


Typ lietadla АNТ-6 1. prototypАNТ-6
2. a 3.prototyp
TB-3/M-17 TB-3/M-34R TB-3/M-34RN TB-3/M-34FRN
Rok výroby
1930
1931
1933
1933
1935
1936
Typ motora, počet a výkon (koní)
"Conquerror" 4x600
BMW-VI 4x730
M-17F 4x715
М-34R 4x830
М-34RN 4x970
М-34FRN 4x900
Dĺžka v m
24,2
24,2
24,4
24,4
25,1
25,1
Rozpätie krídel v m
40,5
39,5
39,5
41,8
41,8
41,8
Nosná plocha v m2
231
230
230
230
234,5
234,5
Vzletová hmotnosť v kg
10 042
16 387
17 200
18 600
18 877
-
Maximálna rýchlosť v km/hod.
226
213
197
229
288
300
Dostup v m
5 100
4 660
3 800
3 900
7 740
8 000
Nosnosť bômb v kg
Bežná - 2 000, maximálna - 5 000Hlavné zdroje:
www.tupolev.ru
https://eroplan.boom.ru

Tupolev TB-3 - Tupolev TB-3 boční pohľad, autor Basil Zolotov

Tupolev TB-3 boční pohľad, autor Basil Zolotov
URL : https://www.valka.cz/Tupolev-TB-3-t1341#144861Verze : 5
MOD
výkresy z Моделист-конструктор"č. 1-4/1992
Tupolev TB-3 -


Tupolev TB-3 -


Tupolev TB-3 -


Tupolev TB-3 -


URL : https://www.valka.cz/Tupolev-TB-3-t1341#144864Verze : 0
MOD
Piloti a predný strelec v TB-3, nedatovaná snímka.


www.mission4today.com

Tupolev TB-3 -


URL : https://www.valka.cz/Tupolev-TB-3-t1341#537250Verze : 0
MOD