Todd, John

     
Příjmení:
Surname:
Todd Todd
Jméno:
Given Name:
John John
Jméno v originále:
Original Name:
John Todd
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.01.1899 Falkirk /
12.01.1899 Falkirk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1980 St Cyrus, Kincardineshire /
DD.MM.1980 St Cyrus, Kincardineshire /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 70. perutě RAF - flight commander of No. 70 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- skotské letecké eso 1. sv. v. s 18 sestřely [7 zničených (6 sám, 1 sdílel), 7 sražených do neřízeného pádu (6 sám, 1 sdílel), 3 zničené v plamenech (2 sám, 1 sdílel) a 1 zajatý (sám)]
- replika jeho Sopwithu F.1 Camel B7320 (se kterým dosáhl 1 sestřelu), je dnes k vidění v Montrose Air Station Heritage Centre
- byl údajně velmi skromným mužem s hlubokým náboženským založením a abstinent, po válce vystudoval medicínu a vydal se jako misionář do Afriky
- scottish flying ace of WW1 with 18 claims [7 destroyed (6 solo, 1 shared), 7 driven out of control (6 solo, 1 shared), 3 destroyed in flames (2 solo, 1 shared) and 1 captured (solo)]
- replica of his Sopwith F.1 Camel (with which he achieved 1 claim), is on display in Montrose Air Station Heritage Centre
- was a modest man with deep religious convictions and a teetotaller. After the war he completed his medical training and became a medical missionary in Africa
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/Todd-John-t237056#655150 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Todd Todd
Jméno:
Given Name:
John John
Jméno v originále:
Original Name:
John Todd
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Edinburgh (medicína)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 University of Edinburgh (medicína)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Edinburgh (medical)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Edinburgh (medical)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.08.1917 poručík (dočas., na zk.)
03.11.1917 poručík
07.05.1918 kapitán (dočas.)
02.08.1917 2nd Lieutenant (temp., on prob.)
03.11.1917 2nd Lieutenant
07.05.1918 Captain (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-07.05.1918 70. peruť RFC/RAF (pilot)
07.05.1918-DD.07.1918 70. peruť RAF (velitel letky)
DD.07.1918-05.01.1919 instruktor
05.01.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-07.05.1918 No. 70 Squadron RFC/RAF (pilot)
07.05.1918-DD.07.1918 No. 70 Squadron RAF (flight commander)
DD.07.1918-05.01.1919 instructor
05.01.1919-DD.MM.RRRR unemployed list RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/Todd-John-t237056#655151 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více