Main Menu
User Menu

>> To do list sekce Tanky - SOV

Stav pracíTyp vozidla Tabulka Nákres Text Foto Poznámka
RUS - Kolový tank N. N. Lebeděnka N A A A
RUS - Návrh těžkého tanku V. D. Mendělejeva N A A X
RUS - T-90 N N A A
RUS - T-90S N N A A
RUS - Vězděchod N A A A
SOV - 6 TK (STZ-24) N N A X
SOV - Bronětraktor STZ-5 (Tank-NI)
N A A A
SOV - BT-1 (Christie M1930) N N A A
SOV - BT-2 A A A A
SOV - BT-5 A A A A
SOV - BT-7 A A A A
SOV - BT-7A A A A A
SOV - BT-7M A N N A
SOV - BT-D-38 (BT-A-43) N A A A
SOV - BT-SV-2 N N N A
SOV - GUVP stará A A X
SOV - IS-1 N N A-N A
SOV - IS-100 (Objekt 245 / Objekt 248) N N A A
SOV - IS-2 N N N A
SOV - IS-2m n n n a
SOV - IS-3 N N N A
SOV - IS-3M N N A A
SOV - IS-4 N N N A
SOV - IS-5 N N N N
SOV - IS-6 (Objekt 252) N N N A
SOV - IS-6 (Objekt 253) N N N A
SOV - IS-7 N N N A
SOV - KV-1 N N A-N A
SOV - KV-100 N N A A
SOV - KV-122 N N A A
SOV - KV-1K N N A A
SOV - KV-1S N N N A
SOV - KV-2 N N N A
SOV - KV-220 (T-220, Objekt 220) N N A A
SOV - KV-3 N A A A
SOV - KV-5 N A A X
SOV - KV-6 (Objekt 226) N N A A
SOV - KV-85 N A A-N A
SOV - KV-9 N N A A
SOV - Objekt 277 N N N A
SOV - Objekt 279 N N A-N A
SOV - Objekt 770 N N N A
SOV - Objekt 934 N N N A
SOV - PPG STARÁ N A A
SOV - PT-1 A A A A
SOV - PT-1A A N A A
SOV - PT-76 N A A-N A
SOV - Russkij Reno A A A A
SOV - SMK STARÁ N N A
SOV - STZ-35 N N A A
SOV - Štítonožka N A A X
SOV - T-10 A/B N N A A
SOV - T-100 N N A A
SOV - T-10M N N A A
SOV - T-12 A A A A
SOV - T-150 N N A A
SOV - T-16 A A A A
SOV - T-17 A A A A
SOV - MS-1 s kanonem 45 mm N A A A
SOV - T-18 (MS-1) vz.1927 A A A-N A
SOV - T-18 (MS-1) vz.1930 A A N A
SOV - T-18 s podvozkem T-26 N A A A
SOV - T-18M A A A A
SOV - T-21 N N A X
SOV - T-22 N N A X
SOV - T-23 N A A A
SOV - T-24 A A A-N A
SOV - T-25 N A A X
SOV - T-25 (STZ-25) STARÁ N A A
SOV - T-26 s bezzákluzovým kanonem 76 mm N N A A
SOV - T-26-1931 A A A A
SOV - T-26-1933 A A A A
SOV - T-26-1935 A A A A
SOV - T-26-1938 A A A A
SOV - T-26-1939 A A A A
SOV - T-26-4 (Artilerijskij) A A A A
SOV - T-27 A A N A
SOV - T-28 A A A A
SOV - T-29 N N N N
SOV - T-30 X X A X
SOV - T-33 STARÁ A A A
SOV - T-34 mod. 1934 (Michajlov) N N A A
SOV - T-34-45 N N A A
SOV - T-34/57 N N A A
SOV - T-34/76 N N A-N A chaos nad chaos
SOV - T-34/85 N N A-N A chaos nad chaos
SOV - T-35 A A A-N A
SOV - T-35 obrazca 1938 goda N A A-N A
SOV - T-37 (T-37A) A A A A
SOV - T-38 (T-38M2) A A A A
SOV - T-39 N A A A
SOV - T-40 A A A A
SOV - T-40C (T-30) N N A N
SOV - T-41 A A A A
SOV - T-43 (model 1942) N A A A
SOV - T-44 N N A A
SOV - T-44 projekt 1940 N A A A
SOV - T-50 A N A-N A
SOV - T-54 N A A A
SOV - T-54A N N A-N A
SOV - T-54M N N A N
SOV - T-55 N N A A
SOV - T-60 N N A A
SOV - T-62 N N A A
SOV - T-64 N N A A
SOV - T-64A N A A A
SOV - T-64B N N A A
SOV - T-64BV N N A A
SOV - T-70 N N N A
SOV - T-72A N N A A
SOV - T-72B N N A A
SOV - T-72S N N A A
SOV - T-80 N N A A
SOV - T-80B (Objekt 219R) N N N A
SOV - T-80BV N A A A
SOV - T-80U N N A A
SOV - T-80UD N N A A
SOV - TG N A N A
UKR - T-26/STZ-5 N N A A
UKR - T-72 MP N A A A
UKR - T-84 N N A A
SOV - TMM-1 A N A A
SOV - TMM-2 A N A A
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Typ vozidla Tabulka Nákres Text Foto
Pokryto na 19 % 39 % 69 % 95 % k 25/09/2010Vysvětlivky
A - ano
N - není
X - na 99,9% neexistuje
A-N - stručné nebo chaotické
URL : https://www.valka.cz/To-do-list-sekce-Tanky-SOV-t102921#370564Verze : 1
MOD