Main Menu
User Menu

Tisovskí dobrovoľníci

Tisovskí dobrovoľníci


/Dobrovoľnícke jednotky počas bojov s Maďarmi na Slovensku v rokoch 1918 - 1919/


Vznikli v prvej polovici júna 1919 v oblasti Tisovca:
- v sile okolo 200 dobrovolníkov


Konali strážnu službu na Železnici a zapojili sa aj do bojov s Maďarmi v priestore Tisovca


Doplňovaný boli z Tisovca.


Rozpustený boli v priebehu septembra 1919.
URL : https://www.valka.cz/Tisovski-dobrovolnici-t22658#85914Verze : 0