Main Menu
User Menu

Tiberios I. Konštantín

Tiberios I. Konštantín – byzanský cisár


vládol v rokoch 578-582

Tiberios sa narodil okolo roku 550 v Trákii. Bol blízkym priateľom a podporovateľom cisára Justina II.
Keď sa v roku 573 Justin II. zbláznil, bol to práve Tiberios a Justinova manželka Sofia, kto prevzal kontrolu nad ríšou do svojich rúk. V decembri 574 Sofia presvedčila svojho manžela Justina, aby vymenoval Tiberia za spolucisára. Aby si Tiberios zabezpečil podporu širokých ľudových vrstiev, zrušil daň z chleba a vína. Za 80 000 solidov si zabezpečil mier s Avarmi, ktorí ohrozovali balkánske provincie ríše.

Tiberios pokračoval v Justinovej nekompromisnej zahraničnej politike voči Perzii. V roku 575 sa Tiberios chystal na ďalšiu vojnu s Perziou. Perzský kráľ Chorseos ponúkol Tiberiovi 5-ročný mier. Tiberios však pristúpil len 3-ročný mier. Napriek tejto dohode, v Arménii, boje medzi Perziou a Byzanciou pokračovali. Táto dohoda Tiberiovi umožnila sústrediť sa na vojnu proti Longobardom v Itálii. No kým stihol Tiberios poslať do Itálie nové vojenské sily, Longobardi porazili byzanské vojská vedené Baduariom. Koncom roku 576 vpadli Peržania do Arménie. No byzanskému veliteľovi Justinianovi sa podarilo Peržanov z Arménie vytlačiť. O rok neskôr už Justinian toľko šťastia nemal. Peržania ho porazili a Justinian krátko po rozhodujúcej bitke zomrel. Tiberios ho nahradil Maurikiom ( Maurikios sa po Tiberiovej smrti stal cisárom). Tomu sa podarilo v roku 578 Peržanov z Arménie vytlačiť. V tom istom roku skončil 3-ročný mier a Perzia obsadila byzanskú Mezopotámiu. Maurikios ich aj z tejto provincie vypudil.


Po Justinovej smrti v roku 578 sa Tiberios stal cisárom. Po úspešnej vojne proti Perzii presunul Tiberios byzanské vojská, vedené Maurikiom, do Hispánie a severnej Afriky. No v roku 580, sa bez úspechu, musel Maurikios vrátiť späť. Avari totiž zaútočili na mesto Sirmium a Slovania vpadli do balkánskych provincií Byzancie. Tieto problémy na Balkáne využil perzský kráľ a vpadol do Arménie. Tiberios sústredil svoje sily len proti Peržanom. Maurikios ich opäť z Arménie vytlačil. Avari dobili v roku 582 Sirmium a po tom, čo im Tiberios zaplatil 240 000 solidov, odtiahli z byzanského územia. Tak isto aj časť Slovanov sa z Byzancie stiahla, no zvyšok Slovanov sa usídlil na jej území.


Tiberios v roku 582 ťažko ochorel. Údajne plánoval rozdeliť Byzanciu medzi svojich zaťov Maurikia a Germánia. No nakoniec 13. augusta 582, za cisára korunoval Maurikia. Na druhý deň Tiberios zomrel.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Tiberios-I-Konstantin-t55846#204109Verze : 0