Main Menu
User Menu

Theodosius II.

Císař Theodosius II.


- vládl v letech 408 - 450 (od roku 402 spoluvládce)(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Theodosius-II-t45857#179007Verze : 0
Theodosius II


Theodosius II sa narodil v apríli 401. Jeho otec bol cisár Arkadius a matka Aelia Eudoxia. V januári 402 ho Arkadius vyhlásil za svojho spolucisára. Po smrti svojho otca v roku 408 sa stal cisárom. Vládu nad ríšou mal počas Theodosiovej neplnoletosti Anthemius. Ten v roku 409 poslal Honorioivi 4000 vojakov, ktorí mu pomáhali brániť Ravennu pred Visigotmi. V roku 413 sa jeho „vlády“ rozšírili hradby Konštantínopolu. Anthemius zomrel v roku 414. Neskoršie vládu do svojich rúk prevzal vysoký dvorný hodnostár Helio.


Mladučký cisár bol pod silným vplyvom svojej sestry Pulcherie. Tá dôrazne dbala o kresťanskú výchovu a vzdelanie svojho brata. Ten sa venoval všetkému možnému, len nie vládnutiu. Skutočnou vládkyňou bola jeho sestra Pulcheria. Bola zástankyňou ortodoxného kresťanstva a v bratovom mene vyhlásila zákony namierené proti Židom, pohanom a heretikom. Za manžela si vybrala Markiana. Aj pre svojho brata vybrala manželku, stala sa ňou Athenais, ktorá bola dcérou pohanského filozofa. Pri krste prijala meno Aelia Eudokia. Svadba sa konala v júni 421. Theodosios a Aelia Eudokia mali spolu tri deti, ale dospelého veku sa dožila len jedna dcéra Licinia Eudokia.


Dlhoročným nepriateľom Východorímskej ríše bola Perzia. No perzský kráľ Isdigerdes a Anthemius uzavreli medzi sebou dohodu o „neútočení“. Mier medzi oboma ríšami trval až do roku 421. Vtedy perzský kráľ Isdigerdes zomrel a jeho syn Vararanes V. vypovedal Theodosiovi vojnu. No po porážkach perzskej armády obaja panovníci uzavreli takzvaný „storočný mier“. No väčším problémom pre Theodosia boli Huni. Východorímska ríša sa snažila obmedziť toto nebezpečenstvo vysokými poplatkami. Ročne vodcovia Hunov od Theodosia dostávali 300 libier zlata. Od roku 434 to bolo dokonca až 700 libier. No ani to neodradilo Hunov od koristníckych vpádov na územie ríše. Až po Atilovej smrti v roku 453 sa silná ríša Hunov rozpadla a prestala byť hrozbou pre východorímsku ríšu.


V roku 431 bol do Efezu zvolaný ekumenický koncil, riešil otázky Ježišovej dvojitej prirodzenosti – božskej a ľudskej. V roku 449 sa opäť v Efeze zišla synoda, ktorá za platné vyhlásila tzv. Monofysitistické učenie.
Z Theodosiovho podnetu bolo systematicky usporiadané všetky zákony platiace v ríši. Zákony boli utriedené do šestnástich kníh, známych pod názvom Codex Theodosianus. Ten bol v roku 438 slávnostne vyhlásený za jediný oficiálny zákonník. Platil pre celú ríšu.


28. júla 450 Theodosius II nešťastne spadol zo svojho koňa a zakrátko nato zomrel. Na smrteľnej posteli, za svojho nástupcu určil manžela svojej sestry, Markiana.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992,ISBN 80-200-0454-8
www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Theodosius-II-t45857#193381Verze : 0