Main Menu
User Menu

Theodosios III

Theodosios III – byzantský cisár


vládol v rokoch 715-717


Theodosios, vlastným menom Adramyttiom, bol pôvodným povolaním vyberač daní. Na cisársky trón ho dosadila vzbúrená armáda. Theodosios sa nechcel stať cisárom a k svojim cisárskym povinnostiam sa aj tak staval.


Za jeho vlády sa zlepšili vzťahy z Bulharskom. Medzi oboma krajinami boli stanovené presné hranice a Byzancia sa zaviazala platiť Bulharom tribút. V roku 716 sa proti Konšatnínopolu pohla arabská armáda. Dobila niekoľko významných miest, medzi nimi aj Pergamon a prezimovala v dobitej Kilikii. Vytvorila si tým dobré podmienky na ďalšie vojenské akcie proti Konštantínopolu na jar roku 717.


Theodosiovu slabosť a nechuť vládnuť využil stratég thematu (provincie) Anatolikon, Leon. Spoločne so svojim zaťom, stratégom thematu Armeniakon, získali prevahu nad Theodosiovími prívržencami. Theodosios sa pod tlakom týchto okolností vzdal cisárskeho trónu. Novým cisárom sa stal Leon III.


O jeho ďalšom osude neexistujú žiadne dôveryhodné informácie. Údajne sa stal biskupom v Efeze. No pravdepodobnejšie je, že týmto biskupom bol jeho syn, takisto Theodosios.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Theodosios-III-t58120#210068Verze : 0