Main Menu
User Menu

Theodoros II. Dukas Laskaris

Theodoros II. Dukas Laskaris – Nikájsky (Byzanský) cisár


Vládol v rokoch 1254 až 1258


Narodil sa v roku 1221. Jeho rodičmi boli, nikajský cisár Ioannes III. Vatatzes a matkou Irena Laskarina. Theodoros bol vzdelaným človekom. Sám podporoval vzdelávanie a kultúru. Zakladal knižnice a bol autorom niekoľkých filozofických traktátov. V roku 1235 sa oženil s dcérou bulharského cára Ivana Asena, Elenou.


Ešte za života svojho otca sa podieľal na riadení ríše, no jeho otec ho nikdy nevyhlásil za spolucisára. Po otcovej smrti ho za cisára vyhlásil cisársky dvor a armáda. Čoskoro však začal prejavovať priazeň svojmu priateľovi Georgiovi Muzalonovi. Georgios Muzalon sa stal Theodorou pravou rukou, čo vzbudilo značnú nevôľu u predstaviteľov vysokej aristokracie. Ich vodca, budúci cisár Michal VIII. Palaiologos, bol nútený z Nikáie a hľadať exil na dvore Seldžutského sultána.


V roku 1255 vpadli na Nikajské územia Bulhari, vedení mladým cárom Michalom Asenom I. Theodoros ich porazil. No o rok neskôr svoj vpád Bulhari zopakovali. Theodoros ich za pomoci omilosteného Michala VIII. podarilo opäť poraziť a uzavrieť mierovú zmluvu.


Theodoros bol od detstva postihnutý epilepsiou, ktorá mala za následok jeho náhlu smrť. Theodoros zomrel 18. augusta 1258.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Theodoros-II-Dukas-Laskaris-t71630#252214Verze : 0