Theodoros I. Laskaris

Theodoros I. Laskaris – Byzanský (Nikájsky) cisár


Vládol v rokoch 1204/1208 - 1221


Po dobití Konštantínopolu križiakmi IV. krížovej výpravy v roku 1204 sa Byzanská ríša rozpadla na štyri časti. Latinské cisárstvo, Trapezuntské cisárstvo, Epirský despotát a Nikájske cisárstvo. To sa stalo pokračovateľom byzantskej tradície a štátnosti. Nikaia sa stala centrom boja proti Latinom – západným križiakom a nikájskí vládcovia predstavovali akúsi byzantskú vládu v exile. Podobne tomu bolo aj s cirkevnými hodnostármi.


Theodoros sa narodil v roku 1174. Za manželku mal dcéru cisára Alexia III. Už pred rokom 1204 zastával Theodoros vysoké štátne funkcie a za vlády Alexia III. obdržal titul despota.


Po dobití Konštantínopolu križiakmi Theodoros, podobne ako aj ďalší významní predstavitelia štátu a cirkvi a tiež bohaté konštantínopolské vrstvy, opustil mesto a usídlil sa v Nikáii. Postupne sa stal vodcom Byzantíncov v boji proti Latinom. Cisársky titul mu bol udelený až v marci 1208, vtedy ho patriarcha Ioannes X. Kamateres korunoval nie len za nikajského cisára, ale aj rímskeho cisára (Basileus ton Romaion).
Nikájske cisárstvo, počas Theodorovej vlády, trpelo vpádmi Latinov a Seldžutských Turkov. Niekedy na prelome rokov 1210/11 porazili Byzantínci Turkov v bitke pri Pisidijskej Antiochii a následne bola medzi Nikáiou a Ikonským (Rumským) sultanátom uzavretá mierová zmluva a boli dohodnuté hranice medzi oboma ríšami. V roku 1211 vpadol do Nikáje Henrich Flanderský – latinský cisár, no jeho vpád Theodoros odrazil. V roku 1212 uzavreli Theodoros a Henrich mierovú zmluvu, podľa ktorej Nikaia získala značné územia v severozápadnej časti Malej Ázie. V roku 1214 Theodoros vpadol na latinské územia a boje medzi oboma cisárstvami trvali až do roku 1219, keď bola medzi Latinmi a Byzantíncami uzavretá nová mierová zmluva. Spečatením tejto zmluvy bol sobáš Theodora a Henrichovej netere.


Theodorovi sa podarilo zreformovať nikájskú ekonomiku a poľnohospodárstvo, čo malo značný vplyv na ďalší vývoj Nikajského cisárstva a následnú obnovu Byzancie.


Theodoros zomrel v novembri 1221.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Theodoros-I-Laskaris-t67081#237274 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více