Main Menu
User Menu

Těžký houfnicový pluk 302 [1920-1923]

302nd Heavy Howitzer Regiment

     
Název:
Name:
Těžký houfnicový pluk 302
Originální název:
Original Name:
Těžký houfnicový pluk 302
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký dělostřelecký pluk 302
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1923
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 302
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1920-01.10.1920 Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko
01.10.1920-01.01.1923 2. těžká dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.07.1920-01.01.1923 Olomouc, Kasárny Juraje Jánošíka /

Velitel:
Commander:
15.07.1920-DD.09.1920 Stejskal, Richard (major dělostřelectva)
DD.09.1920-DD.02.1921 Brauner, Josef (podplukovník dělostřelectva)
DD.02.1921-DD.06.1921 Stejskal, Richard (major dělostřelectva)
DD.06.1921-01.01.1923 Brauner, Josef (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Tezky-houfnicovy-pluk-302-1920-1923-t74646#535756Verze : 3
MOD