Main Menu
User Menu

Test - nezasahovat

test

Diskuse
test ščěřščžčř+ěščřžýáíéúů


                             
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#426577Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#426577Version : 0
MOD
toto je test


URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#404599Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#404599Version : 0
MOD
test ščřžžýáííéúůě gaga
Test - nezasahovat - test BB

test BB
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#502434Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#502434Version : 0
MOD

27th Armoured Brigade
13th/18th Hussars
Regimental HQ
Headquarters Squadron dalsi informace
Squadron Headquarters dalsi informace
Anti-aircraft Troop dalsi informace
Reconaissance Troop dalsi informace
Intercommunication Troop dalsi informace
Administration Troop dalsi informace
A Squadron dalsi informace
HQ
1 Troop
2 Troop
3 Troop
4 Troop
5 Troop
B Squadron dalsi informace
HQ
6 Troop
7 Troop
8 Troop
9 Troop
10 Troop
C Squadron dalsi informace
HQ
11 Troop
12 Troop
13 Troop
14 Troop
15 Troop
Staffordshire Yeomanry
Regimental HQ dalsi informace
Headquarters Squadron dalsi informace
Squadron Headquarters dalsi informace
Anti-aircraft Troop dalsi informace
Reconaissance Troop dalsi informace
Intercommunication Troop dalsi informace
Administration Troop dalsi informace
A Squadron dalsi informace
B Squadron dalsi informace
C Squadron dalsi informace
East Riding Yeomanry
Regimental HQ dalsi informace
Headquarters Squadron dalsi informace
Squadron Headquarters dalsi informace
Anti-aircraft Troop dalsi informace
Reconaissance Troop dalsi informace
Intercommunication Troop dalsi informace
Administration Troop dalsi informace
A Squadron dalsi informace
B Squadron dalsi informace
C Squadron dalsi informace
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#508761Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#508761Version : 0
MOD
 1. Úvod
 2. Teoretická příprava a cvičení
  1. Rozhodování o otevření druhé fronty
  2. Situace německých ozbrojených sil ve Francii
  3. Plánování OVERLORDu
  4. Plán operace NEPTUNE
  5. Cvičení
  6. Logistické zabezpečení

 3. Bojová a zpravodajská příprava
  1. Činnost francouzského hnutí odporu
  2. Klamné operace
  3. Letecké operace
  4. Námořní operace

 4. Výsadky
  1. DEADSTICK
  2. TONGA
  3. ALBANY+BOSTON

 5. Pláže
  1. SWORD
  2. JUNO
  3. GOLD
  4. OMAHA
  5. UTAH

 6. Další postup
  1. Spojení pláží do jednoho předmostí
  2. Bitva o Caen
  3. Situace ve středu předmostí
  4. Postup na Cherbourg
  5. Směr jih k čáře Lessay-Périers-St.-Lô

 7. Závěr
 8. Přehledy techniky, jednotek a velitelů
 9. Použitá literatura
 10. Poděkování
 11. Odkazy
  1. Přehled techniky
   1. Pozemní
   2. Letecká
   3. Námořní

  2. Přehled jednotek
   1. Pozemní
   2. Letecké
   3. Námořní

  3. Přehled velitelů
   1. Spojenci
   2. Němci


URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#514287Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#514287Version : 0
MOD
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#531429Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#531429Version : 0
MOD
test 2
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#531430Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#531430Version : 0
MOD
test 3
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#531431Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#531431Version : 0
MOD
test 4
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#531433Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#531433Version : 0
MOD
test 5
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#531435Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#531435Version : 0
MOD

česky rusky anglicky
front фронт Front
skupina vojsk группa войск Group of Forces
vojenský okruh военный округ Military District
zvláštní vojenský okruh особый военный округ Special Military District
armáda армия Army
armádní skupina армейская группа Army Group
sbor корпус Corps
divize дивизия Division
brigáda бригада Brigade
pluk полк Regiment
prapor батальон Battalion
oddíl дивизион Battalion
rota рота Company
fsdfssdfsdfsdfsdf
baterie батарея Battery
četa взвод Platoon

prostor район Area
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#548515Verze : 37
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#548515Version : 0
MOD

česky rusky anglicky
front фронт Front
skupina vojsk группa войскGroup of Forces
vojenský okruh aa военный округMilitary District
zvláštní vojenský okruh особый военный округSpecial Military District
armáda армия Army
skúškaskúškaskúška
armádní skupina армейская группа Army Group
sbor корпус Corps
divize дивизия Division
brigáda бригада Brigade
pluk полк Regiment
prapor батальон Battalion
oddíl дивизион Battalion
rota рота Company
fsdfs sdfsdfsdfsdf
baterie батарея Battery
četa взвод Platoon

test testtest
bs xeaRR


prostorрайон
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#548559Verze : 21
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#548559Version : 0
MOD
?? aaaa
URL CZ: https://www.valka.cz/Test-nezasahovat-t117079#590251Verze : 26
URL EN: https://www.armedconflicts.com/test-t117079#590251Version : 0
MOD