Main Menu
User Menu

>>> Terminológia jednotiek - armáda USA (dočasné)

Táto téma slúži na spracovanie ekvivalentov pojmového aparátu použitého v sekcii jednotky - USA.

Zápis: originálny názov (skratka) - český ekvivalent - slovenský ekvivalent

tam kde jsou oba překlady (mimo tabulku) opravte originál na bold fontCentrálne veliteľstvá:
Command Velitelství Veliteľstvo


Armáda USA:
US Army Armáda USA Armáda USA
Army Group Skupina armád Armádna skupina
Army Armáda Armáda
Division Divize Divízia
Corps Sbor Zbor
Brigade Brigáda Brigade
Battalion Prapor / oddíl (delostřelectvo, PVO) Prápor / oddiel (delostrelectvo, PVO)
Squadron Eskadrona (napr. jezdecká a pod.) Eskadróna (napr. jazdecká)
Battery Baterie Batéria
Company Rota Rota
Platoon Četa Čata
Squad Družstvo, osádka, obsluha Družstvo, osádka, obsluha
Section Sekce Sekcia
Army Air Field / AAF Armádní letiště ???
Army Air Base/ AAB Armádní letecká základna ???
Field Letiště ???
Fort Pevnost ???

Letectvo:
US Air Force Vzdušné sily Vzdušné sily
Air Command Letecké velitelství Letecké veliteľstvo
Air Force Command Velitelství letectva (vzdušných sil) Veliteľstvo vzdušných síl
Air Force Letecká armáda Letecká armáda
Wing Křídlo Krídlo
Group Skupina Skupina
Squadron Peruť Peruť
Flight Roj Roj
Element Dvojice Dvojica
Air Force Base / AFB Základna vzdušných sil
Air Base / AB Letecká základna Letecká základňa
Air Force Station / AFS Stanice vzdušných sil Stanica vzdušných sil
Fighter Stíhací Stíhacia
Bomber Bombardovací Bombardovacia
Helicopter Vrtulník Vrtuľník
Airlift Letecká přeprava (transpotní, přepravní) Letecká preprava (transportný, prepravný)
Air Refueling Doplňování paliva za letu (tankování, tankovací) Dopĺňanie paliva za letu (tankovanie, tankovacia)
Air Mobility    
Special Operation Speciálni operace Špeciálne operácie
Mission Support Podpora velení Podpora veleniaNámorníctvo:
US Navy Námořnictvo Námorníctvo
Squadron Eskadra (oddíl lodí nebo letadel) Eskadra (samostatný oddiel vojnového loďstva alebo letectva)Námorná pechota

Marine Corps Auxilary Air Facility / MCAAF Pomocné letecké zařízení námořní pěchoty ???
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200827Verze : 0
MOD
V PRESTAVBE....


A
Aerial Targets Squadron ( ATS )
Peruť vzdušných cílů
Peruť vzdušných cieľov
Aero Squadron
Letecká peruť
?
Aerospace Expeditionary Force
Letecké expediční síly
- -
Airborne Air Control Squadron ( AACS )
Peruť létajících velitelských stanovišť
Peruť lietadiel riadenia vzdušnej prevádzky ?
Air Base ( AB )
Letecká základna
Letecká základňa
Air Base Group ( ABG )
Letištní skupina
-
Air Base Squadron ( ABS )
Letištní peruť

Air Base Wing ( ABW )
Letištní křídlo
-
Air Combat Command ( ACC )
Velitelství vzdušného boje
? -
Air Command
Letecké velitelství
Letecké veliteľstvo -
Air Control Group ( ACG )
Skupina řízení letového provozu
Skupina riadenia letovej prevádzky
Air Control Wing ( ACW )
Křídlo řízení letového provozu
Krídlo riadenia letovej prevádzky -
Aero Construction Squadron
Letecká konstrukční peruť
?
Air Defense Command (ADC)
Velitelství protizdušné obrany
veliteľstvo protivzdušnej obrany
Air Defense Sector ( ADS )
Sektor protivzdušné obrany
Sektor protivzdušnej obrany
Air Demonstration Squadron ( ADS )
Předváděcí peruť
Predvádzacia peruť
Air Division
Letecká divize
?
Air Force (AF)
Letectvo
?
Air Force Command
Velitelství vzdušných síl
Veliteľstvo vzdušných síl
Air Force’s Air Mobility Command
?
?
Air Force Auxiliary Field ( AFAF )
Pomocné letiště
?
Air Force Base ( AFB )
Základna vzdušných sil
?
Airfield ( Afld )
Letiště (polní) ?
Letisko (poľné) ?
Air Group
Letecká skupina
Letecká skupina
Air Material Command (AMC)
Velitelství zásobování letectva
Veliteľstvo zásobovania letectva
Air Mobility Wing ( AMW )
-
-
Air National Guard (ANG)
Letecká národní garda
Letecká národná garda
Air National Guard Station ( ANGS )
Letecká stanice národní gardy
?
Air National Guard Base ( ANGB )
Letecká základna národní gardy
Letecká základňa národnej gardy
Air Proving Ground Command (APGC)
Velitelství zkušebních středisek letectva
Veliteľsto skúšobných stredísk letectva -
Air Refueling Group ( ARG )
Letecká skupina pro doplňování paliva za letu
Letecká skupina pre dopňovanie paliva za letu
Air Refueling Squadron ( ARS )
Peruť pro doplňování paliva za letu
Peruť pre doplňovanie paliva za letu
Air Refueling Wing( ARW )
Křídlo pro doplňování paliva ze letu
Krídlo pre doplňovania paliva za letu
Air Reserve Base ( ARB )
Letecká základna rezerv
Letecká základňa záloh
Air Training Command (ATC)
Velitelství pro výcvik
Veliteľstvo leteckého výcviku
Air Transport Command (AAFATC)
-
-
Air University (AU)
Letecká universita
Letecká univerzita
Airlift Flight ( ALF )
Roj transportních letadel
Roj transportných lietadiel
Airlift Group ( AG )
Skupina transportních letadel
Skupina transportných lietadiel
Airlift Squadron ( AS )
Transportní peruť ?
Transportná peruť ?
Airlift Wing ( AW )
Křídlo transportních letadel ?
Transportné krídlo ?
Air Mobility Wing
-
-
Air Refueling Wing
Křídlo pro doplňování paliva za letu
Krídlo pre doplňovanie paliva za letu
Air Reserve Station ( ARS )
Letecká stanice rezerv
?
All Weather Fighter Squadron
Stíhací peruť pro každé počasí
?
Army Space Command
Velitelství kosmických sil
Veliteľstvo kozmických síl
Army’s Military Traffic Management Command
-
-
Army Air Base ( AAB )
Armádní letecká základna
?
Army Air Field ( AAFld )
Armádní letiště
?
Army Air Force ( AAF )
Armádni letecké síly / Armádne letectvo
Armádne letecké sily / Armádne letectvo
Atlantic Command (ATLANTCOM)
Velitelství Atlantické oblasti
Veliteľstvo Atlantickej oblasti
Attack Squadron
Útočná peruť
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200856Verze : 0
MOD
B

Bombardment Group (Heavy)
Skupina těžkých bombardérů
?
Bombardment Group (Very Heavy)
Skupina velmi těžkých bombardérů
?
Bomb Squadron (BS)
Bombardovací peruť
Bombardovacia peruť
Bombardment Squadron (Heavy)
Peruť těžkých bombardérů
Peruť ťažkých bombardérov
Bombardment Squadron (Medium)
Peruť středních bombardérů
?
Bombardment Squadron, Heavy
Peruť těžkých bombardérů
Peruť ťažkých bombardérov
Bombardment Squadron, Light
Peruť lehkých bombardérů
?
Bombardment Squadron, Medium
Peruť středních bombardérů
?
Bombardment Squadron, Very Heavy
Peruť velmi těžkých bombardérů
Peruť veľmi ťažkých bombardérov
Bomb Wing (BW)
Bombardovací křídlo
Bombardovacie krídlo
Bombardment Wing, Light
Lehké bombardovací křídlo
?
Bombardment Wing, Tactical
Taktické bombardovací křídlo
?
Bomber-Fighter Squadron
Bombardovací-stíhací peruť
?
Bombing Squadron
Bombardovací peruť
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200860Verze : 0
MOD
C

Caribbean Air Command (CAC)
Velitelství letectva v oblasti Karibiku
Veliteľstvo letectva v Karibskej oblasti
Combat Squadron
Bojová peruť
?
Combat Training Squadron ( CTS )
Peruť pro výcvik v leteckém boji
Peruť leteckého bojového výcviku
Combat Weather Squadron
Bojová meteorologická peruť
?
Command
Velitelství
Veliteľstvo
Commander in Chief US Pacific Command (CINCUSPACOM)
Vrchní velitel ozbrojených sil USA v oblasti Pacifiku (Tichého oceánu)
Vrchný veliteľ ozbrojených síl USA v Tichooceánskej (Pacifickej) oblasti
Continental Air Command (ConAC)
Velitelství kontinentálního letectva
-
D

detachment / Detachment ( det / Det )
Samostatná jednotka, odřad
Samostatná jednotka, odriad
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200864Verze : 0
MOD
E

Electronic Combat Squadron ( ECS )
Peruť pro radioelektronický boj (REB)
Peruť rádioelektronického boja (REB)
Electronic Warfare Group ( EWG )
Skupina pro radioelektronický boj (REB)
Skupina rádioelektronického boja
Escort Scouting Squadron
Eskortní průzkumná peruť
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200970Verze : 0
MOD
F

Far East Air Forces (FEAF)
Letecké síly na dálném východě
Ďalekovýchodné vzdušné sily (letecké sily USA dislokované na Ďalekom východe - Japonsko, Kórea....)
Field Artillery Regiment pluk polního delostřelectva pluk poľného delostrelectva
Fighter-Interceptor Squadron
Stíhací-přepadová peruť
?
Fighter Group (FG )
Stíhací skupina
Stíhacia skupina
Fighting Plane Squadron
Stíhací peruť
?
Fighter Squadron (FS)
Stíhací peruť
Stíhacia peruť
Fighter Squadron, Jet Propelled
Stíhací peruť proudových letadel
?
Fighter Squadron, Jet
Stíhací peruť proudových letadel
?
Fighter Squadron, Single Engine
Stíhací peruť jednomotorových letadel
?
Fighter Squadron (Twin Engine)
Stíhací peruť dvojmotorových letadel
Stíhacia peruť dvojmotorových lietadiel
Fighter Squadron, Twin Engine
Stíhací peruť dvojmotorových letadel
Stíhacia peruť dvojmotorových lietadiel
Fighter Weapons School(FWS)
Škola pro zdokonalovací výcvik stíhačů
Škola zdokonaľovacieho stíhacieho výcviku
Fighter Wing ( FW )
Stíhací křídlo
Stíhacie krídlo
Flight Test Squadron ( FITS )
Peruť pro letové testy (zkoušky)
Peruť letových skúšok
Flying Training Group ( FTG )
Skupina pro letecký výcvik
Skupina leteckého výcviku
Flying Training Squadron ( FTS )
Peruť pro letecký výcvik
Peruť leteckého výcviku
Flying Training Wing ( FTW )
Křídlo pro letecký výcvik
Krídlo leteckého výcviku
Force
Ozbrojené síly
Ozbrojené sily
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200971Verze : 0
MOD
G

Group ( Gp )
Skupina
Skupina
Group (Observation)
Pozorovací skupina
?


H

Helicopter Flight ( HF )
Roj vrtulníků
Vrtuľníkový roj
Helicopter Squadron ( HS )
Peruť vrtulníků
Vrtuľníková peruť


I

Intelligence Wing ( IW )
Zpravodajské křídlo
Spravodajské krídlo


J

Joint Reserve Base ( JRB )
Společná letecká základna rezerv letectva (míněno používaná i jinými leteckými složkami např. USCG)
Spoločná letecká základňa záloh letectva (aj pre iné letecké zložky jednotlivých súčastí ozbrojených síl USA
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200972Verze : 0
MOD
K

L

M

Maintenance Group
?
?
Marine Corps Air Station ( MCAS )
Letecká stanice námořní pěchoty
?
Materials Squadron ( MATS )
Zásobovací peruť
Zásobovacia peruť
Medical Group
?
?
Military Air Transport Services
Vojenská letecká dopravní služba
?
Military Air Transport Services’ Atlantic Division
Atlantická divize Vojenské letecké dopravní služby
?
Missile Squadron ( MS )
Peruť řízených střel ?
Peruť riadených striel ?
Mission Support Group
?
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200973Verze : 0
MOD
N

Naval Air Facility ( NAF )
Letecké zařízení námořnictva
?
Naval Air Rework Facility ( NARF )
Letecké opravárenské zařízení námořnictva
?
Naval Air Station ( NAS )
Letecká stanice námořnictva
Letecká stanica námorníctva
Naval Auxiliary Air Facility ( NAAF )
Pomocné letecké zařízení námořnictva
?
Naval Auxiliary Air Station ( NAAS )
Pomocná letecká stanice námořnictva
?
Naval Space Command
Velitelství kosmických sil námořnictva USA
Veliteľstvo kozmických síl námorníctva USA
Naval Station ( NS )
Stanice námořnictva
?
Naval Operation Base ( NOB )
Operační základna námořnictva
?
Navy Reserve Air Base ( NRAB )
Letecká základna námořních záloh
?
Navy’s Military Sealift Command
Velitelství pro námořní přepravu (námořnictva USA)
Veliteľstvo námornej prepravy (námorníctva)
Night Fighter Squadron
Noční stíhací peruť
?
O

Observation
Pozorování, pozorovací
Pozorovanie, pozorovacia
Observation Group
Pozorovací skupina
Pozorovacia skupina
Observation Squadron
Pozorovací peruť
Pozorovacia peruť
Operating Location ( OL )
Operační umístění
Operačné umiestnenie
Operations Group ( OG )
Operační skupina
Operačná skupina
Operations Support Squadron
Peruť operační podpory
?


P
Pursuit Squadron (Fighter)
Stíhací peruť
Stíhacia peruť
Pursuit Squadron (Interceptor)
Přepadová stíhací peruť
?
Pacific Air Command
Velitelství letectva v Pacifiku
?
Pacific Air Forces
Letecké síly v Pacifiku
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200975Verze : 0
MOD
R
Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF)
Úkolové uskupení sil rychlého nasazení
Spoločné bojové zoskupenie síl rýchleho nasadenia
Reconnaissance Squadron ( RS )
Průzkumná peruť
Prieskumná peruť
Reconnaissance Wing ( RW )
Průzkumné křídlo
Prieskumné krídlo
Rescue Group ( RQG )
Záchranná skupina
Záchranná skupina
Rescue Squadron ( RQS )
Záchranná peruť
Záchranná peruť
Rescue Wing ( ROW )
Záchranné křídlo
Záchranné krídlo
Reserve Attack Squadron
Záložní útočná peruť
?
Reserve Fighter Squadron
Záložní stíhací peruť
?S
Space Wing ( SW )
Křídlo kosmických prostředků
Krídlo kosmických prostriedkov
Special Operations Flight ( SOF )
Roj pro speciální operace
Roj špeciálnych operácií -
Special Operations Group ( SOG )
Skupina pro speciální operace
Skupina špeciálnych operácií
Special Operations Squadron ( SOS )
Peruť pro speciální operace
Peruť špeciálnych operácií
Special Operations Support Squadron
Peruť podpory speciálnich operací
?
Special Operations Wing ( SOW )
Křídlo pro speciální operace
Krídlo špeciálnych operácií
Special Tactics Squadron
Peruť speciálni taktiky
Peruť špeciálnej taktiky
Special Tactics Group
Skupina speciálni taktiky
Skupina špeciálnej taktiky
Squadron (Observation)
Pozorovací peruť
?
Squadron (Pursuit)
Stíhací peruť
?
Strategic Air Command (SAC)
Velitelství strategického letectva
Veliteľsto strategického letectva
Strike Fighter Squadron
Úderná stíhací peruť
?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200976Verze : 0
MOD
T
Tactical Air Command (TAC)
Velitelství taktického letectva
Veliteľstvo taktického letectva
Tactical Electronic Warfare Squadron
Taktická peruť pro elektronický boj
?
Tactical Fighter Group (TAC)
taktická stíhací skupina
?
Tactical Fighter Squadron
Taktická stíhací peruť
?
Tactical Fighter Wing (TAC)
taktické stíhací křídlo
?
Tank Destroyer Battalion
prapor stíhačů tanků
prápor stíhačov tankov
Test Centre ( Tc )
Zkušební centrum
Skúšobné centrum
Test & Evaluation Group ( TEG )
Skupina pro zkoušky a vyhodnocování
Skúšobná a vyhodnocovacia skupina
Test & Evaluation Squadron ( TES )
Peruť pro zkoušky a vyhodnocování
Skúšobná a vyhodnocovacia peruť
Test Squadron ( TS )
Zkušební peruť
Skúšobná peruť
Test Support Squadron ( TSS )
-
Peruť podpory skúšok
Test Wing ( TW )
Zkušební křídlo
Skúšobné krídlo
The Unified Combatant Commands
Jednotné bojové velitelství
Jednotné bojové veliteľstvo
Torpedo Squadron
Torpédovací peruť
?
Training Group ( TG )
Skupina pro výcvik (výcviková skupina)
Výcviková skupina
Training Squadron ( TRS )
Peruť pro výcvik (výcviková peruť)
Výcviková peruť
Training Wing ( TRW )
Křídlo pro výcvik (výcvikové křídlo)
Výcvikové krídlo
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200977Verze : 0
MOD
U


United States Readiness Command (USREDCOM)
Velitelství pohotovostních sil USA
Veliteľstvo pohotovostných síl USA
United States Strike Command
Úderní velitelství ozbrojených sil USA
Úderné veliteľstvo ozbrojených síl USA (Veliteľstvo pre vedenie úderu ozbrojených síl USA)
US Air Forces in Europe (USAFE)
Velitelství vzdušných sil USA v Evropě
Veliteľstvo vzdušných sil USA v Európe
US Air Forces Weapons School(USAFW)
-
Zbrojná škola vzdušných síl USA -
US Atlantic Command (USACOM)
Velitelství ozbrojených sil USA v oblasti Atlantiku
Veliteľsto ozbrojených síl USA v Atlantickej oblasti
US Central Command (USCENTCOM)
Střední velitelství ozbrojených sil USA
Stredné veliteľstvo ozbrojených síl USA
US European Command (USEUCOM)
Velitelství ozbrojených sil USA v Evropě
Veliteľstvo ozbrojených síl USA v Európe
US Pacific Command (USPACOM)
Velitelství ozbrojených sil USA v oblasti Pacifiku (Tichého oceánu)
Tichooceánske veliteľstvo ozbrojených síl USA
US Southern Command
Velitelství ozbrojených sil USA v jižní oblasti
Južné veliteľsto ozbrojených síl USA
US Space Command
Velitelství kosmických sil USA
Veliteľstvo kozmických síl USA
US Special Operations Command
Velitelství speciálních operací ozbrojených sil USA
Veliteľstvo špeciálnych operácií ozbrojených síl USA
US Strategic Command
Velitelství strategických sil USA
Veliteľstvo strategických síl USA
US Transportation Command (USTRANSCOM)
Velitelství dopravy ozbrojených síl USA
Velitelství dopravy ozbrojených síl USA
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200979Verze : 0
MOD
V

W

Weapons Evaluation Group ( WEG )
Skupina pro vyhodnocovací zkoušky zbraní
Skupina vyhodnocovania skúšok zbraní
Wing ( Wg )
Křídlo
Krídlo
Weather Reconnaissance Squadron ( WRS )
Meteorologická peruť
Meteorologická peruť


X

Y

Z
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#200980Verze : 0
MOD
Po dlhšom čase sem vkladám ďalší príspevok na preklad, po doplnení termínov bude tabuľka vložená do prvého príspvku v téme:

Námorná pechota:

Marine Corps - štruktúra jednotiek, útvarov a zborov:

Amphibious Corps
obojživelný sbor (vyloďovací sbor?)
obojživelný zbor (Vyloďovací sbor?)
2-3 divízie, zborové delostrelectvo a jednotky priamo podriadené veleniu zboru
Marine Division
divize námořní pěchoty
divízia námornej pechoty
3 pešie pluky, delostrelecký pluk, špeciálne a podporné jednotky
Marine Brigade
brigáda námořní pěchoty
brigáda námornej pechoty
1-2 pluky a samostatné jednotky priamo podriadené veleniu brigády
Marine Regiment
pluk námořní pěchoty
pluk námornej pechoty
3 prápory (u delostreleckých plukov 4-5 práporov)
Group
skupina
skupina
analógia práporu - 2-3 batérie (iba defenzívne a protilietadlové delostrelectvo)
Battalion
prapor
prápor
3-5 rôt / batérií
Battery
baterie
batéria
4-6 sekcií
Company
rota
rota
2-4 čaty
Detachment
odřad
odriad
odlúčená (samostatná) jednotka v sile čaty až práporu (oslabeného)
Platoon
četa
čata
3-4 Squad / 2-3 sekcie
Section
sekce
sekcia
1-3 obsluhy palebných systémov (súčasť čaty / batérie)
Squad
družstvo
?
tri palebné tímy
Fire Team
?
?
v štrukúre od roku 1944, traja muži a veliteľ tímu


k battalion - prápor - ako prekladať delostrelecké a protilietadlové? V našej terminológii sa používa oddiel.


P.S: uvedené členenie je poplatné WW2 (aspoň som čerpal z Order of Battle poplatnej tomuto obdobiu)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#308975Verze : 0
MOD
Zkratky perutí námořního letectva


Skratka / Označenie
Anglický význam
Český preklad
Slovenský preklad
Obdobie
HC
Helicopter Combat Support Squadron
Vrtulníková peruť bojové podpory
Vrtuľníková peruť bojovej podpory
1965-
VC
Composite Squadron
Smíšená peruť
Zmiešaná peruť
1943-1945
1948-1956
VS
Scouting Plane Squadron /
Scouting Squadron
Peruť průzkumných letadel / průzkumná peruť
Peruť prieskumných lietadiel / Prieskumná peruť
1922-1946
VS
Anti-Submarine Squadron / Air
Anti-Submarine Squadron / Carrier
Air Anti-Submarine Squadron
Protiponorková peruť /
Letecká protiponorková peruť / Palubní letecká protiponorová peruť
Protiponorková peruť /
Letecká protiponorková peruť / Palubná letecká protiponorová peruť
1950-1993
VS
Sea Control Squadron


1993-súč.
VF
Combat Squadron
Bojová peruť
Bojová peruť
1922
VF
Fighting Plane Squadron (Fighting Squadron)
Stíhací peruť
Stíhacia peruť
1922-1948
VF
Fighter Squadron
Stíhací peruť
Stíhacia peruť
po roku 1948
VFA
Attack Fighter Squadron
Útoční stíhací peruť
Útočná stíhacia peruť
1980-1983
VFA
Strike Fighter Squadron
Úderná stíhací peruť
Úderná stíhacia peruť
od roku 1983
VF(AW)
All-Weather Fighter Squadron / Fighter (All-Weather) Squadron
Stíhací peruť pro každé počasí
Stíahacia peruť pre každé počasie
1956-1963
VFN / VF(N)
Night Fighting Squadron
Noční stíhací peruť
Nočná stíhacia peruť
1944-1946
VGF
Escort-Fighter Squadron
Eskortní stíhací peruť
Eskortná stíhacia peruť
1942-1943Nie je to úplné, pracuje sa na tom tak, ako postupne pribúdajú perute
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#321183Verze : 0
MOD
skvela prace ! tema pro koordinaci postupu praci v US jednotkach bylo zalozeno zde :


forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#205680Verze : 0
MOD
Tak to zkusíme:
Pacific Air Command - Velitelství letectva (leteckých sil) v Pacifiku
Military Air Transport Services′ Atlantic Division - Atlantická divize Vojenské letecké dopravní služby
U.S. Army Strategic Air Forces in the Pacific Theater - Strategické letecké síly USA na Pacifickém válčišti
Pacific Air Forces - Letecké síly v Pacifiku
War Department General Staff′s Personnel Group - Personální skupina generálního štábu ministerstva obrany
staff for Personnel - štáb pro personální otázky/prácia funkcia vice commander - zástupce velitele
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#310554Verze : 0
Squad je družstvo, pokud jde o Fire Team, předpokládám, že je to obsluha nějakého palebného prostředku (kulomet?)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#310558Verze : 0
Drobný detail:


War Department se pokud vím v historické literatuře běžně překládá jako "ministerstvo války". Není to ostatně nějaká americká zvláštnost, i v ostatních zemích se ministerstva obrany dříve označovala jako ministerstva války. V USA k té změně došlo v roce 1947 v souvislosti s celkovou reorganizací, pokud mě paměť neklame.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#310560Verze : 0
MOD
Diskuse
dovoluji si k problematice překladů jednotek a útvarů přidat klíč k určování těchto v rámci US ARMY. kdesi se tady překládala CAVALRY SQUADRON nesprávně jako rota, takže snad pomůže k objasnění. materiálek byl sice vytvořen primárně pro bodobí 60.-80. let avšak snad pomůže i v dalších obdobích


tak tu tedy je


NÁZVY ZÁKLADNÍCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK + ČESKÝ PŘEKLAD
TEAM – skupina
SQUAD – družstvo
SECTION – sekce
PLATOON – četa
COMPANY – rota; u dělostřelectva = BATTERY – baterie;
u jízdních jednotek = TROOP – švadrona
BATTALION – prapor; u jízdních jednotek = SQUADRON - korouhev
REGIMENT – pluk
BRIGADE – brigáda
DIVISION – divize
CORPS – sbor
ARMY – armáda


OZNAČOVÁNÍ DRUHŮ JEDNOTEK + ČESKÝ PŘEKLAD
INFANTRY – pěchota, pěší
ARMOR – obrněné jednotky, obrněný
ARTILLERY – dělostřelectvo, dělostřelecký
RIFLE – střelecký - názvu se užívá u pěchotních jednotek úrovně skupina až četa
CAVALRY – jízda, jízdní – v současné době se jedná buď o obrněné průzkumné jednotky popř. o jednotky průzkumných a bitevních vrtulníků
AVIATION – vojskové letectvo, letecký
AIRBORNE – výsadkáři, výsadkový
MECHANIZED – mechanizovaný
RECONNAISSANCE (RECON) – průzkumný
AIR ASSAULT – vzdušně útočný/aeromobilní
MOUNTAIN – horský
ENGINEER – ženijní


SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ JEDNOTEK


TEAM – v družstvu jsou obvykle dvě skupiny a označují se písmeny A a B
Fire Team Alpha = střelecká skupina A


SQUAD – v četě je většinou od 2 do 4 družstev a označují se řadovými číslovkami
2nd Squad = 2. družstvo


SECTION – sekce jsou užívány jako organizační malé jednotky v četě či rotě pouze v některých jednotkách. Např. v mechanizované četě – zde jsou označovány písmeny A a B Section Bravo = sekce B


Též se mohou označovat i názvem
Anti-Aircraft Section = protiletadlová sekce


PLATOON – v rotě se nachází většinou 3 až 4 čety. Další čety se mohou vyskytovat jako podpůrné jednotky v rámci praporu či se může jednat o samostatné jednotky. Označují se buď řadovou číslovkou nebo názvem.
3rd Platoon = 3. četa
Mortar Platoon = minometná četa
Medical Platoon = zdravotnická četa


COMPANY – v praporu se obecně nachází 2 až 5 rot. Většinou se označují písmeny tj A až E. Pokud se jedná o rotu samostatnou tak je označena názvem a popř. i řadovou číslovkou
Delta Company = rota D čili 4.rota
Heavy Weapons Company = rota těžkých zbraní
331st Signal Company = 331. spojovací rota
Bravo Battery = 2. baterie čili 2. rota nějaké dělostřelecké jednotky
Echo Troop = švadrona E čili 5. rota jízdní jednotky


BATTALION - v rámci brigády operuje většinou 2 až 6 různých praporů. Prapory se označují řadovou číslovkou a názvem. U jednotek s plukovní tradicí pak ještě číslem pluku jehož byly součástí v době plukovního systému.
1st Engineer Battalion = 1.ženijní prapor
1st Battalion 15th Field Artillery = 1. oddíl 15. pluku polního dělostřelectva
4th Battalion 16th Infantry = 4. prapor 16. pěšího pluku
1st Squadron 9th Cavalry = 1. prapor (korouhev) 9. jízdního pluku


REGIMENT – po přechodu na brigádní strukturu v 60. letech se v US ARMY nachází jen pár „plnohodnotných“ pluků. Jedná se hlavně o tzv. obrněné jízdní pluky, jejichž úkolem je zajišťování průzkumné činnosti na úrovni sboru. V armádě však žijí nadále plukovní tradice a názvy praporů jsou uváděny i s názvem svého mateřského pluku(viz výše – BATTALION)
3rd Armored Cavalry Regiment = 3. obrněný jízdní pluk


BRIGADE – v rámci divize existují vždy minimálně 3 brigády. Pokud je však do brigád organizováno divizní dělostřelectvo, letectvo či týlové zabezpečení může jich být v divizi až 7. Brigády jsou označovány řadovou číslovkou či názvem. Samostatné brigády vždy číslem i názvem.V současné době se brigády označují i jako BRIGADE COMBAT TEAM čili bojová brigádní skupina
1st Brigade = 1. brigáda
196th Light Infantry Brigade (Separate) = 196. lehká pěší brigáda (samostatná)
18th Military Police Brigade = 18. brigáda vojenské policie


DIVISION – v názvech divizí se uchovaly 4 tradiční jména tak jak se utvořily do konce 2. světové války – AIRBORNE, ARMOR, CAVALRY, INFANTRY. Pokud se změnil od té doby charakter divize, je její nový název uveden v závorce za jménem tradičním.


1st Infantry Division (Mechanized) = 1. pěší divize(mechanizovaná)
7th Infantry Division (Light) = 7. pěší divize (lehká) čili 7. lehká divize
1st Cavalry Division (Airmobile) = 1. jízdní divize (aeromobilní)
101st Airborne Division (Air Assault) = 101. výsadková divize (vzdušně útočná)
82nd Airborne Division = 82. výsadková divize
2nd Infantry Division = 2. pěší divize


HISTORICKÉ NÁZVY, PŘEZDÍVKY
Mnohé jednotky,útvary a svazky US ARMY mají své přezdívky, historické či čestné názvy. Jedná se o prapory, pluky, brigády a hlavně divize. Tyto názvy se umisťují za název dané jednotky
1st Infantry Division BIG RED ONE
1st Battalion 16th Infantry IRON RANGER
3rd Infantry OLD GUARD
11th Light Infantry Brigade JUNGLE WARRIORS
203rd Assault Helicopter Company Wildcats
1st Battalion 12th Infantry RED WARRIORS


PŘÍKLAD URČENÍ NÁZVU JEDNOTKY
Fire Team Bravo, 3rd Squad, 2nd Platoon, Delta Company, 1st of 2nd Infantry „RAMRODS“ 3rd Brigade 1st Infantry Division BIG RED ONE
= střelecká skupina Bravo, 3. družstvo , 2. četa , rota D (čili 4. rota), 1. prapor 2. pěšího pluku “Nabijáci““ 3. brigáda 1. Pěší Divize „VELKÁ ČERVENÁ JEDNIČKA“


ad příklad překladu historických názvů: jedná se pouze o ukázkový příklad úplného překladu, ke kterémuž v praxi právě u historických názvů dochází pouze zřídka, určený pro sanžší oreintaci lidem, kteří nevládnou valnější znalostí angličtiny a historie jednotek a problematiky jejich"lineage"
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317214Verze : 0
jen k tomu poslednimu odstavci - preferuji "smiseny zapis", tedy 1. pesi divize "Big Red One" - preklad jednotek jako takovych zde chceme z duvodu jasneho pochopeni i pro ty, kteri neovladaji cizi jazyk nebo jsou zvykli na cesky/slovensky psanou literaturu tohoto typu, presto preklad cestnych a historickych nazvu jednotek typu "Big red one" uz mi prijde zbytecne. Jde mi jen o nadpis tematu, samozrejme v textu se to objevit muze, aby clovek mel prehled i o vyznamu tohoto slova, ale to uz je na autorovi clanku. Jinak diky za obsahle vysvetleni a upresneni, pekna prace !
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317228Verze : 0
MOD
Buko v tomto případě jsem spíš za letectvo armády USA, vzhledem k tomu jak to bylo organizačně členěné


totiž aby nedocházelo k záměně za armádní prostředek ... tedy na úrovni x. armády.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317231Verze : 0
MOD
Jen malá drobnost: Mám pocit, že tak před rokem, dvěma jsme se shodli, že nebudeme používat tvar "jízdní", ale spíše budeme psát "jezdecká". Myslím, že se k tomu tehdá vyjadřoval Jirka Fidler - že jízdní není vhodné.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317233Verze : 0
MOD
ad jízdníxjezdecká: příspěvek je určen jinému auditóriu, sem jsem ho vložil, když jsem narazil na to, že se problematika zde řešila, myslíce tak že může do do části problematiky vnésti poněkud více světla.
jinak jezdecký stejně jako pěchotní mi nejde nějak přes pysky ,co se týče označování názvů jednotek, útvarů a svazků. v rámci obecného pojmenování jest to v pořádku ,ale co se týče konkrétních názvů, tak mi to prostě nesedí. A zdá se , že to i více repsektuje tradiční českou vojenskou terminologii.
navíc mám dojem, že například 1st Cavalry Division je v našich podmínkách již standardně překládána jako 1. jízdní divize a tak 1. jezdecká divize pak působí tak nějak těžkopádně i nepřirozeně.


jinak toť čistě můj osobní názor, nehodlám zpochybňovat či se vměšovat do zde přijatých standardů ...
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317279Verze : 0
Nie som si teraz 100% istý ale problém jezdecká x jízdní sa týka asi hlavne jednotiek Cavalry x Mounted. Cavalry bojujú (teda bojovali) na koňoch, Mounted používali jazdecké zvieratá iba na presun na bojisko, potom bojovali ako pešiaci ( forum.valka.cz ).
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317292Verze : 0
MOD
Sunshine, když si odmyslím fakt, že se Vám v tom vyskytují gramatické chyby (jen namátkou: RECONAISSANCE (RECON) – průzkumný správně RECONNAISSANCE
AIR ASSAULT – vzdušně útočný/aeromobilní správně úderný výsadkový, přitom AIRMOBILE je aeromobilní
Heawy Weapons Company = rota těžkých zbraní správně HEAVY, tzv. obrněné jízdní pluky správně lehký obrněný pluk), tak by mne zajímalo, jak jste přišel na nápad, že TROOP je u průzkumných jednotek ROTA a SQUADRON odpovídá, jak píšete, PRAPORU.
Mohl byste mne odkázat na zdroj, z něhož jste čerpal? Přiznám se, že pokud máte pravdu, tak je to řekněme "zásadní průlom do vojenské angličtiny".
Samozřejmě chápu, že na wikipedii to takhle je napsané, jsou mi velmi dobře jasné i rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou a dalšími deriváty toho jazyka, nicméně mne by zajímal třeba předpis, učebnice apod.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317425Verze : 0
zdravíčko pane paliči! za překlepy se omlouvám a operativně opravuji. s anglickým jazykem a organizací jednotek US ARMY se zvládnu potýkat, jinak bych se nepouštěl do nějakých klíčů k určování a překladu.
nemohu říci, že zvládám číst mezi řádky, ale z vaší připomínky cítím jistý negativní nádech.
při svém badání v tomto směru čerpám z organizační struktury, literatury a patřičných i-netových stránek s odpovádající informační hodnotou a samozřejmě jakési nutné znalosti jazyka a nikoliv wikipedie. citace nemám poněvadž to nebylo určeno k žádnému vědeckému užití, naoopak k využití praktickému
zásadní problém je, že jsem patrně možná naboural zažité úzusy (či ja kse to skloňuje:-) )či chyby při překladu názvů, jež nerespektují tradiční názvy.
viz například překlad ACR jakožto lehkého obrněného pluku. poněvadž ten útvar při různých změnách org. struktury nemusí být již dávno "lehký obrněný" - obrněný jízdní se však oficálně jmenuje tak proč to komolit.
2nd Armored Division snad také nepřekládáme jako 2. tanková divize.
Dále termín vzdušně útočný je dle mě to samé jako aeromobilní - v podstatě 101. výsadková divize měla do roku 1974 přívlastek aeromobilní a tou je v podstatě neustále - oficální název přívlastku je však odlišný a tak jej tak překládám.
ad problematika SQUADRON x TROOP:nemusíme se shodnout na tom jak tyto jednotky oficálně přeložit do češtiny. Respektovat však musíme to, že Troop je jednotka stupně rota a SQUADRON praporu. Průzkumný prapor je jako každý prapor tvořen z rot. a u divize US ARMY je průzkumným praporem tzv. Cavalry Squadron a ten/ta je tvořen/a z Troops
zda kdyžtak k posouzení, která z jednotek je podřázena, které a jakému stupni odpovídají.


www.globalsecurity.org


podotýkám že, vše odpovídá organiazci US ARMY a samozřejmě pak vychází z US angličtiny. (to taky bylo obsahem mého příspěvku - tedy prosím nezaměňovat as náležitostmi britskými.
Faktograficky si za vším stojím a podotýkám, že při překladu jsem se snažil respektovat tradice US vojenské terminologie , proto často překlady doslovné nikoliv ekvivalentní. Organizační struktura je jasná, tam není prostor pro diskuzi. Případné nesrovnalosti rád uvedu na pravou míru.
PS citace nyní nemám, jelikož to vyžaduje čas na dohledání - navíc své materiály nemám ted u sebe.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317988Verze : 0
Myslím si, že dobrým príkladom na pochopenie rozdielu medzi airborne/aeromobile/air assault je 101. výsadková divízia. Divízia mala začiatkom šesťdesiatych rokov prívlastok výsadková. To znamenalo, že príslušníci tejto jednotky boli plne kvalifikovaní "parašutisti". Počas bojov vo Vietname, bola doplňovaná prioritne 173. výsadková brigáda a 82. výsadková divízia, ako strategická rezerva velenia. Tým sa 101. výsadkovej divízii nedostávalo dostatočné množstvo vycvičených parašutistov a stratila svoj status výsadkového vojenského telesa, lebo jej tabuľkové čísla nezodpovedali predpísaným požiadavkám. A preto bola 26. augusta 1968 premenovaná na 101. výsadkovú divíziu (aeromobilná). Kde najväčší rozdiel bol v kvalifikácii príslušníkov tejto jednotky a spôsobom prepravy na bojisko teda vrtuľníkmi na miesto lietadiel. Po skončení Vietnamskej vojny boli aeromobilné jednotky premenované na air assault - teda vzdušno-utočné/uderné. A nie vzdušno-výsadkové, lebo tieto jednotky stratili svoj výsadkársky status v priebehu 60. a 70. rokov minulého storočia. Jedinými skutočne výsadkovými jednotkami v súčastnosti sú 173. výsadková brigáda a 82. výsadková divízia, ktoré si zachovali ako taký status výsadkovej pechoty.


P.S.
Dnes sa už aj 82. divízia hanlivo nazíva busborne. Smile
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#317998Verze : 0
Sunshine, ověřil jsem si podle tabulek TOE "sílu" ACR a kdybych neuměl uznat, že jsem se zmýlil, asi bych si nemohl podat ruku (třeba na WC).
Máte pravdu, tak, jak popisujete členění pluku jako takového, včetně rozdílů mezi 2., 11. a 3. ACR.


Přesto ale narážím na určité nesrovnalosti v systému:
- důsledně překládáte ACR jako "obrněný jízdní pluk" a poukazujete na to, že "squadron" ve skutečnosti odpovídá "praporu", "troop" pak "rotě", ...
- proč ale (stejně) nekonstatujete, že ACR je těleso, silou a strukturou se rovnající brigádě a že by tedy mělo platit, že u jízdních jednotek je "regiment" ve skutečnosti "brigáda" s prapory...
- výrazy korouhev a švadrona, bohužel, v kontextu vyznívají poněkud archaicky, byť vycházejí z historické organizace jízdy
- pokud jsem použil termínu LOP, je to tak, jak jsem to napsal, už jsem zmiňoval 2. a 11. ACR, které si (dobře zvláště 11. LOP) pamatuji z činnosti v pohraničních/příhraničních táborech a podél SH ČSSR a jen připomenu, že 3. ACR je "těžký", ten termín (ACR obecně) se někdy překládal také jako "průzkumný pluk"...


V každém případě jste odvedl docela impozantní práci, zvlášť, pokud vycházíte jen z veřejně dostupných zdrojů a přistupujete k tomu technicky z lingvistického hlediska.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#318018Verze : 0
Zdravíčko!


ohledně toho ACR je nutno vycházet z toho, že se jedná o pluk nejen ohledně názvu ale i organizace. Po zrušení "trojkové plukovní" organizace koncem 50. let a zavedení systému COMBAT ARMS REGIMENTAL SYSTEM se pluky staly pouze součástí tradičního historického názvu a ztratily svou operační a administrativní funkci. ACRs se tak staly jedinými pluky v "ordre de bataille" US ARMY. A tím ,že je nyní mnohem rozšířenějším útvarem brigáda, to o to svádí označovat ACR jako brigádu. Při zavedení brigádního systému v roce 1963 v rámci organizace ROAD bylo podstatou, že divize bude mít takzvaný divizní základ a pak určitý počet "manévrovacích" praporů (tj. pěších, mecha, tankových tj. dle typu divize), které budou dle potřeby podřizovány 3 brigádám. To znamená, že dle potřeby v závislosti na úkolu mohla mít brigáda 2-5 praporů. Ovšem v mírové době pro usnadnění adminsitrativy a výcviku měly brigády podřízeny stálé stejný počet praporů. Z toho vyplývá, že brigáda nemá pevné složení praporů, kdežto ACR má pevnou strukturu se 3 podřízenými bojovými prapory, takže je skutečným plukem.


ad překlad ACR a cavalry - zaběhnutý termín LOP znám z přiruček ČSLA taktéž, a vím, že je to překlad nejrozšířenější a patrně i takový úzus, avšak mám za to, že pokud přece jen lze užít nerušivý překlad tradičního názvu ,tak by se měl respektovat. do češtiny se obecně cavalry překládalo jako průzkumný či lehký obrněný, což u ACR či divizních CAV Squadron působí přijatelně - avšak např. u 1st Cavalry Division, zvláště pak v době, kdy byla aeromobilním svazkem, působí velmi nepřirozeně. Na druhou stranu překlad Cavalry Squadron jako průzkumného praporu je patrně jediná volba, poněvadž jízdní korouhev, zní u obrněné jednotky velmi archaicky. Navíc jednotlivé jednotky s tímto tradičním označením mohou býti průzkumnými, mechanizovaná pěchota či tankovými.
Inu jde pak o zvážení, zda je na místě respektovat funkční podstatu či tradiční a historické aspekty. Ovšem tak či tak důležité je hlavně, aby nedocházelo k názvům zcela vbájeným ,jež nevychází ani z jazyka ani z patřičné terminologie a ještě ke všemu zcela ignorují zásady organizační. Což - jak mi určitě dáte za pravdu - je slabinou mnohých překladatelů o korektorů.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#318038Verze : 0

Citace - buko1 :

2 ICE: jasné. Sorry, ja som reagoval ako keby si odpovedal na prvú časť mojej otázky, nie na druhú časť - takže USAAF - letectvo armády USA.


Nejaký návrh na preklad USAF?Buko, domluvili jsme se na prekladu


Letectvo pozemniho vojska
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#318116Verze : 0
MOD
Commander, Light Attack Wing Pacific (COMLATWINGPAC) - aký je asi najjednoduchší preklad do zrozumiteľného jazyka (asi do češtiny, potom si to preložím do SK).


Zatiaľ mi to vychádza ako Veliteľ (veliteľstvo?) tichooceánskeho ľahkého útočného krídla.


Vzniklo z COMFAIRLEMOORE 30.06.1973
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#320279Verze : 0
MOD
Help: All-Weather Fighter Squadron / Fighter (All-Weather) Squadron ???? (viem čo to znamená, ale nenapadá má nejaký normálny názov - podľa slovenskej verzie AAP-6 by mal byť preklad Stíhacia peruť do každého počasia).
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#321185Verze : 0
MOD
Asi nic jiného než peruť stíhačů pro každé počasí nepůjde.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#321187Verze : 0
MOD
Vážení kolegové, obracím se na vás s žádostí o konzultaci překladu označení:


Maintenance Group - servisní skupina, opravárenská skupina?
Mission Support Group - podpůrná skupina, skupina operační podpory?
Medical Group - zdravotnická skupina?


Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#338891Verze : 0
jak by pravila jedna nejmenovana televize v prekladu britskeho dokumentu z (mimo jine) vojenskeho prostredi :


"Rogere, rozumim !" Very Happy Very Happy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339079Verze : 0
MOD
jezis, to sem si zas nabehl Very Happy co tohle

l Strategic Aerospace Division

jak se to asi prelozi to Aerospace ? je to divize vybavena raketami Titan a Minuteman, takze vesmir / strategicke rakety, ale kurna, jak to prelozit ? Very Happy

a kdyz uz jsme u toho, tak jak budem prekladat toto

9 Air Division (Defense)

9. obranna letecka divize ?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339112Verze : 0
MOD

Citace - Aubi :

Když Fighter Squadron, Jet překládáme jako proudová stíhací peruť a Bomber Wing, Heavy jako těžké bombardovací křídlo, logika žádá použití druhé podoby.Fighter Squadron, Jet Propelled je v databáze už vložená ako stíhací peruť proudových letadel.


Podobne aj Bombardment Squadron, Heavy je už vložené ako peruť ťažkých bombardérov - záväzné preklady už admin nahodil dávnejšie tu: https://www.valka.cz/topic/postview/246415/ ,


Pokiaľ už prekladáme niečo takéto - Tactical Fighter Wing ako taktické stíhací křídlo, tak nemôžme rovnako prekladať aj Bombardment Wing, Tactical - už podľa názvu je tam asi rozdiel (neviem či rozdiel v použití, alebo iba dobová terminológia).
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339120Verze : 0
MOD
myslim ze Aubi myslel spise ze to pouzivame jako pridavne jmeno, nez jako Stihaci perut, proudova letadla ... a v tom smyslu to take pouzivam Smile


jinak by asi stalo za to doresit tyhle aktualni dotazy, a zaktualizovat tu sadu tabulek, cos udelal na uvodni strance tohoto tematu, a pak obe zminena temata nejak sloucit, at tu nevisi dve, jedno "moje oficialni" a druhe "hlavni, pritom docasne" a neustale se neodkazujem na jedno nebo druhe ... sesypal bych veci zname a jiz vyresene z teto diskuse do tech uvodnich tabulek a vse ostatni odmazal do archivu, at to tu neprekazi a je tu misto pro dalsi dotazy k jednotkam, ktere zatim nemame prelozene. Co vy NATO ? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339122Verze : 0
MOD
Aerospace - aerokozmický. Dve témy s týmto prekladom už vytvorené sú.


Na preklad Air division (defence) by som navrhoval použiť letecká divise (obranná). Zatiaľ som vydedukoval že názvy v zátvorkách američania používali hlavne v určitom období WW2 na spresnenie buď výzbroje, alebo použitia (a tak som to aj doteraz zakladal).
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339123Verze : 0
MOD
Občas do tých tabuliek niečo doplním.... Ak to už dlhšie visí bez toho aby mal niekdo nejaké pripomienky.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339124Verze : 0
MOD
Buko, ono je to tedy v každé větvi překládané jinak - tebou zmiňovaná 94. peruť je v armádním letectvu jako
stíhací peruť proudových letadel [1946-1948]
(94th Fighter Squadron, Jet Propelled), ale v USAAF jako
proudová stíhací peruť [1948-1950]
(94th Fighter Squadron, Jet).


Koukám je v tom docela zmatek, teď jsem si vyjel ty bombarďáky:


(9th Bombardment Squadron (Heavy) - 009. bombardovací peruť (těžká) [1939 - 1943]
(9th Bombardment Squadron, Heavy) - 009. peruť těžkých bombardérů [1943 - 1946]

Takže máme "jenom" tři různé verze.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339258Verze : 0
MOD
prave proto se to musi sepsat a projit a docistit - zmenit nadpisy je to nejmensi, ale musi v tom byt jednoznacne dany system, jinak se budem porad honit za vlastnim ocasem Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339274Verze : 0
MOD
Já myslel, že to právě už je...
Rozhodnutí je tedy jaké? Přívlastek shodný se závorkou? (bombardovací peruť (těžká))?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339279Verze : 0
MOD
zkonsolidoval jsem tu uvodni stranku, zejmena co do pojmu LETKA / PERUT (bylo to tam pokazde jinak), dale jsem pridal veci, ktere se tu resily, nebo ktere uz mame pouzite. S tim jak prekladat tohle


9th Bombardment Squadron (Heavy)
a
9th Bombardment Squadron, Heavy


jsem dosel k zaveru, ze vse budeme prekladat jako


9. peruť těžkých bombardérů


to same plati pro ty Jet propelled a dalsi. S tou zavorkou je to vyslovene otrocky preklad a nevypada to dobre, navic veci jako


Pursuit squadron (fighter)


prelozene jako


Stihaci perut (stihaci)


fakt nedavaji smysl ...takze to, co je ted na uvodni strance tohoto tematu, by mely byt platne verze, krome toho, kde je v CJ i SK verzi otaznik, tam s prekladem nevim ... nedelal jsem slovenske preklady, slovencinou si nejsem vubec jist, tak abych to nepokonil ...
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339291Verze : 0
MOD
Dobrá práce.


Ohledně MEDICAL GROUP, nenapadá mě jiný překlad než ZDRAVOTNÍ či ZDRAVOTNICKÁ SKUPINA. Mimochodem, jak jsem sledoval na dokumentech z Tyndallu, tyto jednotky zajišťují všestrannou péči, např. i veterinární službu pro psy z pozemních bezpečnostních složek wingu.


MISSION SUPPORT GROUP, to je oříšek... Operační skupiny bývají vybaveny tzv. OPERATIONS SUPPORT SQUADRON, zde se překlad nabízí na PERUŤ OPERAČNÍ PODPORY, ovšem jak vhodně přeložit MSG... SKUPINA PODPORY MISÍ?


MAINTENANCE GROUP, tady je zas problém, jak to co nejlépe zformulovat. SKUPINA ÚDRŽBY, SKUPINA PRO ÚDRŽBU, SERVISNÍ SKUPINA, SKUPINA PRO SERVIS..?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#339304Verze : 0
jak prekladat tohle


Military Airlift Command


? nejvice se mi k tomu libi asi


Velitelství přepravního letectva


schvalne jsem pouzil "prepravni" misto "dopravni" protoze to podle meho spise vystihuje podstatu "stehovani veci az v druhe rade osob", zatimco "dopravni" je podle me spise vnimano jako "doprava osob", co si myslite vy ?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#359627Verze : 0
MOD
přesných definic těchto dvou slov (doprava vs. přeprava) je několik včetně té, že jde o jedno a totéž (akorát je na ně nahlíženo z jiného úhlu pohledu) ... Smile Nejčastěji se to formuluje tak, že doprava je proces a přeprava výsledek
v žadné z nich se ale nerozlišuje mezi přepravou osob a nákladu


a co se týká toho dopravního nebo přepravního, spíše bych to viděl na "Velitelství dopravního letectva"
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#359632Verze : 0
MOD
Řekl bych, že v čs. terminologii (v tomto smyslu) se nepoužívá dopravní ani přepravní, ale transportní.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#359668Verze : 0
MOD
jak budeme prekladat


10th TROOP CARRIER GROUP


? dame to take "transportni skupina" nebo neco jako "skupina pro prepravu jednotek" ci jeste neco jineho ?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#396462Verze : 0
MOD
Davam k diskusi seznam vsech moznych jednotek, na ktere jsem narazil pri kompletaci seznamu skupin USAF. Zohlednil jsem zde jak vyse uvedene preklady a diskuse, tak navrhy z redakcni rady a nakonec i uz aplikovane preklady u existujicich jednotek, kde to bylo mozne. Presto je zde dost veci, se kterymi si nevim rady a proto prosim o doplneni, pripadne navrhy, abychom to dotahli. Mam k vlozeni pripraveno temer 850 jednotek, ktere budou uzitecne pro vkladani obrazku a proto bych s timto nechtel nejak zbytecne dlouho otalet, prosim tedy mrknete nato SmileAeronautical Systems Group
Aeronautical Systems Wing
Air & Space Expeditionary Wing
Air Base Groupletištní skupina
Air Base Squadronletištní peruť
Air Base Wingletištní křídlo
Air Defense Groupskupina protivzdušné obrany
Air Expeditionary Groupexpediční skupina
Air Expeditionary Operations Groupexpediční operační skupina
Air Expeditionary Wingexpediční křídlo
Air Operations Groupoperační skupina
Air Refueling Groupskupina pro doplňování paliva za letu
Air Refueling Group, Heavy
Air Refueling Wingkřídlo pro doplňování paliva za letu
Air Refueling Wing, Heavy
Air Warfare Center
Aircraft Control and Warning Group
Aircraft Warning Group
Airlift Wingkřídlo transportních letadel
Antisubmarine Groupskupina pro boj s ponorkami
Armament Systems Groupskupina zbraňových systémů
Armament Systems Wingkřídlo zbraňových systémů
Army Observation Grouparmádní pozorovací skupina
Bomb Groupbombardovací skupina
Bombardment Groupbombardovací skupina
Bombardment Group (Composite)smíšená bombardovací skupina
Bombardment Group (Dive)skupina střemhlavých bombardérů
Bombardment Group (Heavy)skupina těžkých bombardérů
Bombardment Group (Heavy) skupina těžkých bombardérů
Bombardment Group (Light)skupina lehkých bombardérů
Bombardment Group (Light, Night Attack)
Bombardment Group (Medium)skupina středních bombardérů
Bombardment Group (Pathfinder)
Bombardment Group (Reconnaissance)bombardovací průzkumná skupina
Bombardment Group (Tactical)taktická bombardovací skupina
Bombardment Group (Very Heavy)skupina velmi těžkých bombardérů
Bombardment Group, Heavyskupina těžkých bombardérů
Bombardment Group, Lightskupina lehkých bombardérů
Bombardment Group, Mediumskupina středních bombardérů
Bombardment Group, Tacticaltaktická bombardovací skupina
Bombardment Group, Very Heavyskupina velmi těžkých bombardérů
Bombardment Training Groupbombardovací výcviková skupina
Bombardment Wingbombardovací křídlo
Bombardment Wing (Medium)křídlo středních bombardérů
Bombardment Wing, Heavykřídlo těžkých bombardérů
Bombardment Wing, Lightkřídlo lehkých bombardérů
Bombardment Wing, Mediumkřídlo středních bombardérů
Bombardment Wing, Tactical křídlo taktických bombardérů
Bombardment Group (Dive)skupina střemhlavých bombardérů
Combat Cargo Group
Composite Groupsmíšená skupina
Composite Group smíšená skupina
Composite Wingsmíšené křídlo
Electronic Warfare Groupskupina pro radioelektronický boj
Expeditionary Operations Group
Fighter - Interceptor Grouppřepadová stíhací skupina
Fighter Day Wingdenní stíhací křídlo
Fighter Groupstíhací skupina
Fighter Group (Air Defense)stíhací skupina protivzdušné obrany
Fighter Group (All Weather)stíhací skupina pro každé počasí
Fighter Group (Single Engine)stíhací skupina jednomotorových letadel
Fighter Group (Single Engine)stíhací skupina jednomotorových letadel
Fighter Group (Special)
Fighter Group (Twin Engine)stíhací skupina dvoumotorových letadel
Fighter Group, Single Enginestíhací skupina jednomotorových letadel
Fighter Group, Single Enginestíhací skupina jednomotorových letadel
Fighter Interceptor Groupstíhací-přepadová skupina
Fighter Wingstíhací křídlo
Fighter Wing (Air Defense)stíhací křídlo protivzdušné obrany
Fighter Wing, All Weatherstíhací křídlo pro každé počasí
Fighter-All Weather Groupstíhací skupina pro každé počasí
Fighter-All Weather Wingstíhací křídlo pro každé počasí
Fighter-Bomber Groupskupina stíhacích bombardérů
Fighter-Bomber Wingstíhací bombardovací křídlo
Fighter-Bomber Groupstíhací bombardovací skupina
Fighter-Day Groupdenní stíhací skupina
Fighter-Day Wingdenní stíhací křídlo
Fighter-Escort Groupstíhací doprovodná skupina
Fighter-Interceptor Grouppřepadová stíhací skupina
Fighter-Weapons Group
First Army Observation Group
Flight Test Groupskupina pro letové testy
Flying Training Groupskupina pro letecký výcvik
Flying Training Wingkřídlo pro letecký výcvik
Groupskupina
Group (Composite)smíšená skupina
Group (Observation)pozorovací skupina
Group (Pursuit and Bombardment)stíhací a bombardovací skupina
Group (Pursuit)stíhací skupina
Information Operations Group
Intelligence Groupzpravodajská skupina
Intelligence Wingzpravodajské křídlo
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wingzpravodajské, špionážní a průzkumné křídlo
Mapping Groupmapovací skupina
Medical Wingzdravotnické křídlo
Military Airlift Grouptransportní skupina
Military Airlift Wingtransportní křídlo
Missile Groupskupina řízených střel
Missile Wingkřídlo řízených střel
Network Warfare Group
Observation Grouppozorovací skupina
Operations Groupoperační skupina
Photographic Groupfotografická skupina
Photographic Group (Reconnaissance)skupina fotografického průzkumu
Photographic Charting Groupskupina fotografického mapování
Photographic Reconnaissance and Mapping Groupskupina fotografického průzkumu a mapování
Photographic Reconnaissance Groupskupina fotografického průzkumu
Pilot Training Groupskupina výcviku pilotů
Pursuit Groupstíhací skupina
Pursuit Group (Fighter)stíhací skupina
Pursuit Group (Interceptor)přepadová stíhací skupina
Pursuit Group (Interceptor) (Twin Engine)přepadová skupina dvoumotorových stíhačů
Pursuit Group, Air Corpsstíhací skupina, Air Corps
Reconnaissance Groupprůzkumná skupina
Reconnaissance Group (Special)
Reconnaissance Group (Very Long Range, Mapping)průzkumná a mapovací skupina dlouhého dosahu
Reconnaissance Group (Weather)meteorologická skupina
Rescue Groupzáchranná skupina
Search Attack Group
Sea-Search Attack Group (Heavy)námořní vyhledávací a úderná skupina těžkých bombardérů
Sea-Search Attack Group (Medium)námořní vyhledávací a úderná skupina středních bombardérů
Sea-Search Attack Unitnámořní vyhledávací a úderná jednotka
Space Groupskupina kosmických prostředků
Space Wingkřídlo kosmických prostředků
Special Operations Groupskupina pro speciální operace
Special Operations Wingkřídlo pro speciální operace
Strategic Aerospace Wing
Strategic Fighter Wingstrategická stíhací skupina
Strategic Groupstrategická skupina
Strategic Missile Wing
Strategic Missile Wing (ICBM-Minuteman)
Strategic Reconnaissance Groupskupina strategického průzkumu
Strategic Reconnaissance Group (Heavy)skupina těžkých letadel strategického průzkumu
Strategic Reconnaissance Group (Medium)skupina středních letadel strategického průzkumu
Strategic Reconnaissance Wing, Heavyskupina těžkých letadel strategického průzkumu
Strategic Weapons Wingkřídlo strategických zbraní
Strategic Wingstrategické křídlo
Support Wing
Tactical Airlift Group
Tactical Airlift Wing
Tactical Airlift Wing
Tactical Drone Group
Tactical Fighter Grouptaktická stíhací skupina
Tactical Fighter Training Group
Tactical Fighter Training Wing
Tactical Fighter Wingtaktické stíhací křídlo
Tactical Grouptaktické křídlo
Tactical Intelligence Grouptaktická zpravodajská skupina
Tactical Intelligence Wingtaktické zpravodajské křídlo
Tactical Missile Group
Tactical Missile Wing
Tactical Reconnaissance Grouptaktická průzkumná skupina
Tactical Reconnaissance Group taktická průzkumná skupina
Tactical Reconnaissance Wingtaktické průzkumné křídlo
Tactical Training Group
Tactical Training Wing
Tactics and Training Wing
Test Wingzkušební křídlo
Training and Test Wingvýcvikové a zkušební křídlo
Training Groupvýcviková skupina
Training Wingvýcvikové křídlo
Troop Carrier Group
Troop Carrier Group (Assault, Fixed Wing)
Troop Carrier Group (Heavy)
Troop Carrier Group (Medium)
Troop Carrier Group, Medium
Troop Carrier Wing
Troop Carrier Wing, Medium
USAF Air Warfare Center
Weapons Evaluation Groupskupina pro vyhodnocování zbraní
Wingkřídlo
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399089Verze : 0
MOD
Air & Space Expeditionary Wing - letecké a kosmické expediční křídlo
Air Expeditionary Group - letecká expediční skupina
Air Expeditionary Wing - letecké expediční křídlo
Air Operations Group - letecká operační skupina


Air Warfare Center - středisko vzdušného boje
Airlift Wing - transportní křídlo
Antisubmarine Group - protiponorková skupinaAir Refueling Group, Heavy, Air Refueling Wing, Heavy, Bombardment Group (Light, Night Attack), a spol. - to je to na co jsem narážel u překladů tohoto typu u bombardovacích jednotek, kde se vkladádá těžkých, středních (...) bombardérů, místo aby se tam prostě dalo něco jako těžká bombardovací (skupina, peruť, atd.). V případě těchto jednotek tam budeme dávat co? Skupina těžkých letadel pro doplňování paliva za letu? To snad ne. Smile


Nehledě na to, že např. v tom seznamu níže je Reconnaissance Group (Weather) přeloženo jako "meteorologická skupina". Proč to tedy není přeloženo ve stejném stylu jako ty bombardovací útvary (skupina letadel meteorologického průzkumu)?Zatím jsem došel až sem a nevím jestli má smysl pokračovat, protože to chce evidentně překopat jako celek. V těch dosavadních překladech skutečně nevidím ani hlavu ani patu.


Viz
Strategic Weapons Wing - křídlo strategických zbraní


Strategic Fighter Wing - strategická stíhací skupina (proč to tedy není přeloženo ve stejném duchu jako "skupina strategických stíhaček" ?)(předem podotýkám, že v dobách studené války to Tactical nebo Strategic v první řadě značilo, že daná jednotka je podřízena velielství TAC nebo SAC; když na začátku 90. let byly SAC a TAC zrušeny a místo nich vzniklo ACC, tak z názvů jednotek slova Strategic a Tactical zmizely)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399261Verze : 0
MOD
tak to predelej, ale upozornuju, ze je v tom pripade predelat VSECHNY preklady, nejen ty vyse uvedene, ale VSECHNY v tomto tematu od zacatku. Nasledne je potreba predelat vsechna temata, ktera byla po 4 roky zakladana s temito preklady, na ktere se nikdo neobtezoval reagovat a opravovat je ...


Co se tyce prekladu samotnych, chapu, kam tim miris, tedy ke sjednoceni nazvoslovi bud na cestu

JAKA perut

nebo na

perut KOHO CEHO

bohuzel se obavam, ze to sjednotit nepujde, protoze stejne narazime na radu nazvu, ktere se tou ci onou cestou nepujdou udelat. Osobne mi velmi vadi prekladat ten samy VYZNAMOVY nazev tremi ruznymi cestami, jen proto, ze to americane tremi ruznymi cestami zapisovali, napr

Figter Group
Group (Fighter)


protoze tim, ze to mechanicky prelozime do cestiny

Stihaci skupina
Skupina (Stihaci)

neziskame vubec nic, jen tomu samemu budeme rikat dvakrat jinak.

Kazdopadne pokud se bude preklad, je potreba projet toto tema od zacatku, a aby bylo zrejme, ktere preklady se meni a ktere zustavaji, navrhuji postup takovy, ze ZMENENE preklady se vypisou sem na konec znovu, pak bude zrejme, co se ma projit, vyhledat a predelat.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399287Verze : 0
MOD

Citace :

tak to predelej, ale upozornuju, ze je v tom pripade predelat VSECHNY preklady, nejen ty vyse uvedene, ale VSECHNY v tomto tematu od zacatku. Nasledne je potreba predelat vsechna temata, ktera byla po 4 roky zakladana s temito preklady, na ktere se nikdo neobtezoval reagovat a opravovat je ...Klidně to předělám, to není problém. Co se týká těch 4 let ne-reakcí - nejdřív by se o sekci jednotky musel někdo efektivně starat. A i kdyby se staral, tak je otázka, jetli by k tomuto nedošlo stejně.Citace :

Co se tyce prekladu samotnych, chapu, kam tim miris, tedy ke sjednoceni nazvoslovi bud na cestu


JAKA perut


nebo na


perut KOHO CEHOJednoznačně jsem pro tu první volbu (pokud to půjde) - jaká peruť. Jednoduše proto, že ta druhá možnost se v čs. terminologii nepoužívá (nebo si na nic aspoň nevzpomínám). AČR nemá prapor tanků (ale tankový prapor), nemá brigádu protiletadlových raket (ale protiletadlovou raketovou brigádu), atd.Pak moc nechápu tohle:

Citace :

Figter Group
Group (Fighter)protoze tim, ze to mechanicky prelozime do cestiny


Stihaci skupina
Skupina (Stihaci)


neziskame vubec nic, jen tomu samemu budeme rikat dvakrat jinak.Co bysme tím měli získávat? Když si to samé Američani pojmenovali dvakrát jinak, tak proč mi to musíme mít obojí stějně?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399316Verze : 0
MOD
ok, udelej prosim tedy vsechny preklady, ktere je treba dat dohromady, pak se dohodneme na postupu dalsi prace. Urcite to pujde udelat nejak hromadne, ale musime mit jasne oddelene to, co zmeni oproti puvodne pouzitym prekladum.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399329Verze : 0
MOD
Takže tady jsou v rychlosti mé návrhy:
* = úprava starého
*** = beze změny
nic = nový překlad


Aeronautical Systems Group skupina leteckých systémů
Aeronautical Systems Wing křídlo leteckých systémů
Air & Space Expeditionary Wing letecké a kosmické expediční křídlo
Air Base Groupletištní skupina***
Air Base Squadronletištní peruť***
Air Base Wingletištní křídlo***
Air Defense Groupskupina protivzdušné obrany***
Air Expeditionary Groupletecká expediční skupina*
Air Expeditionary Operations Groupletecká expediční operační skupina*
Air Expeditionary Wingletecké expediční křídlo*
Air Operations Groupletecká operační skupina*
Air Refueling Groupskupina pro doplňování paliva za letu
Air Refueling Group, Heavy skupina pro doplňování paliva za letu, těžká
Air Refueling Wingkřídlo pro doplňování paliva za letu*
Air Refueling Wing, Heavy křídlo pro doplňování paliva za letu, těžké
Air Warfare Center středisko leteckého boje
Aircraft Control and Warning Group skupina navádění letadel a včasné výstrahy
Aircraft Warning Group skupina včasné výstrahy
Airlift Wingtransportní křídlo*
Antisubmarine Groupprotiponorková skupina*
Armament Systems Groupskupina zbraňových systémů***
Armament Systems Wingkřídlo zbraňových systémů***
Army Observation Grouparmádní pozorovací skupina***
Bomb Groupbombardovací skupina***
Bombardment Groupbombardovací skupina***
Bombardment Group (Composite)bombardovací skupina (smíšená)*
Bombardment Group (Dive)bombardovací skupina (střemhlavá)*
Bombardment Group (Heavy) bombardovací skupina (těžká)*
Bombardment Group (Light) bombardovací skupina (lehká)*
Bombardment Group (Light, Night Attack) bombardovací skupina (lehká, noční úderná)
Bombardment Group (Medium) bombardovací skupina (střední)*
Bombardment Group (Pathfinder) bombardovací skupina (naváděcí)
Bombardment Group (Reconnaissance)bombardovací skupina (průzkumná)*
Bombardment Group (Tactical) bombardovací skupina (taktická)*
Bombardment Group (Very Heavy) bombardovací skupina (velmi těžká)*
Bombardment Group, Heavy bombardovací skupina, těžká*
Bombardment Group, Light bombardovací skupina, lehká*
Bombardment Group, Medium bombardovací skupina, střední*
Bombardment Group, Tactical bombardovací skupina, taktická*
Bombardment Group, Very Heavy bombardovací skupina, velmi těžká*
Bombardment Training Groupbombardovací výcviková skupina***
Bombardment Wingbombardovací křídlo***
Bombardment Wing (Medium) bombardovací křídlo, (střední)*
Bombardment Wing, Heavy bombardovací křídlo, těžké*
Bombardment Wing, Light bombardovací křídlo, lehké*
Bombardment Wing, Medium bombardovací křídlo, střední*
Bombardment Wing, Tactical bombardovací křídlo, taktické*
Bombardment Group (Dive) bombardovací skupina (střemhlavá)*
Combat Cargo Group bojová přepravní skupina
Composite Groupsmíšená skupina***
Composite Wingsmíšené křídlo***
Electronic Warfare Groupskupina pro elektronický boj*
Expeditionary Operations Group expediční operační skupina
Fighter - Interceptor Group přepadová-stíhací skupina*
Fighter Day Wingdenní stíhací křídlo***
Fighter Groupstíhací skupina***
Fighter Group (Air Defense)stíhací skupina (protivzdušné obrany)*
Fighter Group (All Weather)stíhací skupina (pro každé počasí)*
Fighter Group (Single Engine)stíhací skupina (jednomotorových letadel)*
Fighter Group (Special) stíhací skupina (speciální)
Fighter Group (Twin Engine)stíhací skupina (dvoumotorových letadel)*
Fighter Group, Single Enginestíhací skupina, jednomotorových letadel*
Fighter Interceptor Group přepadová stíhací skupina*
Fighter Wingstíhací křídlo***
Fighter Wing (Air Defense)stíhací křídlo (protivzdušné obrany)*
Fighter Wing, All Weatherstíhací křídlo, pro každé počasí*
Fighter-All Weather Groupstíhací skupina pro každé počasí***
Fighter-All Weather Wingstíhací křídlo pro každé počasí***
Fighter-Bomber Groupstíhací-bombardovací skupina*
Fighter-Bomber Wingstíhací bombardovací křídlo*
Fighter-Day Groupdenní stíhací skupina
Fighter-Day Wingdenní stíhací křídlo
Fighter-Escort Group doprovodná stíhací skupina*
Fighter-Interceptor Grouppřepadová stíhací skupina
Fighter-Weapons Group stíhací zbraňová skupina ?????
First Army Observation Group první armádní pozorovací skupina
Flight Test Groupletová zkušební skupina*
Flying Training Groupskupina pro letecký výcvik***
Flying Training Wingkřídlo pro letecký výcvik***
Groupskupina***
Group (Composite) skupina (smíšená)*
Group (Observation) skupina (pozorovací)*
Group (Pursuit and Bombardment) skupina (stíhací a bombardovací)
Group (Pursuit) skupina (skupina)*
Information Operations Group Informační operační skupina
Intelligence Groupzpravodajská skupina***
Intelligence Wingzpravodajské křídlo***
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wingzpravodajské, pozorovací a průzkumné křídlo*
Mapping Groupmapovací skupina***
Medical Wingzdravotnické křídlo***
Military Airlift Groupvojenská transportní skupina*
Military Airlift Wingvojenské transportní křídlo*
Missile Groupraketová skupina*
Missile Wingraketové křídlo*
Network Warfare Group skupina pro síťový boj
Observation Grouppozorovací skupina***
Operations Groupoperační skupina***
Photographic Groupfotografická skupina***
Photographic Group (Reconnaissance)fotografická skupina (průzkumná)
Photographic Charting Groupskupina pro fotografické mapování*
Photographic Reconnaissance and Mapping Groupfotografická průzkumná a mapovací skupina*
Photographic Reconnaissance Groupfotografická průzkumná skupina*
Pilot Training Grouppilotní výcviková skupina*
Pursuit Groupstíhací skupina*
Pursuit Group (Fighter)stíhací skupina
Pursuit Group (Interceptor) stíhací skupina (přepadová)*
Pursuit Group (Interceptor) (Twin Engine)stíhací skupina (přepadová) (dvoumotorových letadel)*
Pursuit Group, Air Corpsstíhací skupina, Letecký sbor*
Reconnaissance Groupprůzkumná skupina***
Reconnaissance Group (Special) průzkumná skupina (speciální)
Reconnaissance Group (Very Long Range, Mapping)průzkumná skupina (velmi dlouhého dosahu, mapovací)*
Reconnaissance Group (Weather) průzkumná skupina (meteorologická)*
Rescue Groupzáchranná skupina***
Search Attack Groupvyhledávací úderná skupina
Sea-Search Attack Group (Heavy)námořní vyhledávací a úderná skupina (těžká)*
Sea-Search Attack Group (Medium)námořní vyhledávací a úderná skupina středních bombardérů
Sea-Search Attack Unitnámořní vyhledávací a úderná jednotka
Space Groupkosmická skupina*
Space Wingkosmické křídlo*
Special Operations Groupskupina pro speciální operace***
Special Operations Wingkřídlo pro speciální operace***
Strategic Aerospace Wingstrategické letecké křídlo
Strategic Fighter Wingstrategická stíhací skupina***
Strategic Groupstrategická skupina***
Strategic Missile Wing strategické raketové křídlo
Strategic Missile Wing (ICBM-Minuteman) strategické raketové křídlo (střel Minuteman)
Strategic Reconnaissance Groupstrategická průzkumná skupina*
Strategic Reconnaissance Group (Heavy) strategická průzkumná skupina (těžká)*
Strategic Reconnaissance Group (Medium) strategická průzkumná skupina (střední)*
Strategic Reconnaissance Wing, Heavy strategické průzkumné křídlo, těžké*
Strategic Weapons Wingkřídlo strategických zbraní
Strategic Wingstrategické křídlo***
Support Wing zabezpečovací křídlo / křídlo zabezpečení
Tactical Airlift Group taktická transportní skupina
Tactical Airlift Wing taktické transportní křídlo
Tactical Drone Group taktická skupina bezpilotních letadel
Tactical Fighter Grouptaktická stíhací skupina***
Tactical Fighter Training Grouptaktická stíhací výcviková skupina
Tactical Fighter Training Wing taktické stíhací výcvikové křídlo
Tactical Fighter Wingtaktické stíhací křídlo***
Tactical Grouptaktická skupina
Tactical Intelligence Grouptaktická zpravodajská skupina***
Tactical Intelligence Wingtaktické zpravodajské křídlo***
Tactical Missile Group taktická raketová skupina
Tactical Missile Wing taktické raketové křídlo
Tactical Reconnaissance Grouptaktická průzkumná skupina***
Tactical Reconnaissance Wingtaktické průzkumné křídlo***
Tactical Training Grouptaktická výcviková skupina
Tactical Training Wing taktické výcvikové křídlo
Tactics and Training Wing křídlo pro taktiku a výcvik
Test Wingzkušební křídlo***
Training and Test Wingvýcvikové a zkušební křídlo***
Training Groupvýcviková skupina***
Training Wingvýcvikové křídlo***
Troop Carrier Groupskupina pro přepravu jednotek
Troop Carrier Group (Assault, Fixed Wing) skupina pro přepravu jednotek (výsadková, letadel s pevnou nosnou plochou)
Troop Carrier Group (Heavy) skupina pro přepravu jednotek (těžká)
Troop Carrier Group (Medium) skupina pro přepravu jednotek (střední)
Troop Carrier Wing křídlo pro přepravu jednotek
Troop Carrier Wing, Medium křídlo pro přepravu jednotek, střední
USAF Air Warfare CenterStředisko leteckého boje USAF / Středisko leteckého boje Amerických vzdušných sil
Weapons Evaluation Groupskupina pro vyhodnocování zbraní
Wingkřídlo***
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399363Verze : 0
MOD
Martin - pěkné Smile Mám dotaz, co s pomlčkami/spojovníky? V té tabulce jsem našel vícero řešení, bude se to ještě nějak dolaďovat a sjednocovat?
Příklad:

Fighter-Interceptor Squadron:
stíhací-přepadová peruť
stíhací přepadová peruť
přepadová-stíhací peruť
přepadová stíhací peruť
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399366Verze : 0
JJ, asi bych to viděl tak, že buď budou všude (tzn. stejně jako u originálu), nebo nikde. Trochu víc bych asi preferoval to první.


Pak mám dotazy na Admina:
1) Nemáš i nějaký podobný seznam perutí?
2) Nevíš do jaké míry je ten dosavadní přehled skupin / křídel kompletní (myslím z hladiska dějin USAF)? Jen tak z hlavy mi tam chybí třeba Fighter Weapons Wing a určitě i nějaké další. Bojím se, aby se v tom, co zde není uvedeno, neobjevily nějaké další špeky, kvůli kterým by se to muselo znovu doupravovat.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399379Verze : 0
MOD
Nekolik veci :


tabulka - perfektni, presne tak jsem si to predstavoval


perute a kompletnost - nemam Sad zatim vychazim ze seznamu GROUP, ktere tu byly zalozene. Projel jsem je, prejmenoval, vytahal vsechny predky a nasledovniky, nasledne jsem je znovu projel podle dalsich zdroju (to co pouzival Vorel konci rokem 1955) a doplnil veskere nasledovniky az do soucasnosti, pokud je znamo. Nekde se z Group stavaji Wingy a pak zase Groupy, proto jsou tam Wingy zastoupene, ale jedna se jiste jen o cast vsech wingu, protoze ty jsem zatim nezpracovaval (jenom tech ex-Group je pres 800, az se pustim do Wingu, bude to asi dost podobne, a tohle mi zabralo dobre tri tydny prace Sad). Takze da se rict, ze z group je tam TEMER vse (protoze je tam rada group, ktere vznikly az po valce, a kterych je radove dalsich nekolik desitek, ale nazvoslovi uz se bude dle meho nazoru hodne opakovat)


aktualni wingy a groupy jsou zde


www.afhra.af.mil


mozna se tam podari jeste neco vykoukat.


kazdopadne na zacatku tohoto tematu je rada dalsich nazvu, ktere by stalo za to takto sjednotit, jsou tam i skvadrony a wingy, mimo jine
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399464Verze : 0
MOD
jo jeste jedna vec, vedu od minuleho tydne debatu s AFHSO ohledne uvadeni nazvu v zavorkach.Bombardment Group (Light)
vs
Bombardment Group, Light


Protoze nektere zdroje, zejmena ma oblibena Wiki, v tom maji totalni bordel, uvadeji nazvy tu v zavorkach, tu s carkou, tu behem valky, tu az po valce, tu az po oddeleni na samostatnou USAF ... strucne receno, je v tom mrdnik. Snazil jsem se v tom vykoukat nejaky system, ale nedari se to, jeden ze dvou zdroju venovanych jednotkam US(A)AF za WW2 a po ni zas zapisuje nazvy do zavorek tvrdosijne i po valce. Kdyz jsem se na to AFHSO zeptal, dostal jsem nasledujici odpovedCitace :

Dear Sir:


The use of the type of aircraft in brackets was a feature of WWII. All bomber units had the type of bomber, Light, Medium, Heavy and Very Heavy (B-29). After the war these labels were dropped in referring to bombardment groups.
nic vic, nic min (ne, ani podpis tam neni Very Happy). Sice jsem se nekolikrat dotazoval na SYSTEM, nikoliv na konkretni skupinu (bombardovaci), protoze jsem vsak v prikladu pouzil konkretni jednotku, zameril se americky urednicky vyzkumny siml prave na tuto konkretni jednotku a tvrdohlave odmita me dalsi dotazy smerujici k zobecneni Very Happy Presto si z toho odnasim, ze nazvy v zavorkach byly platne BEHEM WW2 a ponechal bych je DO PRVNIHO PREJMENOVANI po WW2, kde bych se uz drzel zapisu s carkou.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399466Verze : 0
MOD
Možná by šlo, že by na AFHSO napsalo víc z nás. Smile


Jinak u těch aktuálních jednotek je velká nevýhoda, že tam nejsou neaktivní útvary. U nich někdy nezbývá než užít i tu Wiki, kde příslušný článek vznikl z primárního pramene ještě před deaktivací jednotky.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399467Verze : 0
kazdy si vezmem jednu skupinu a napisem jim ? Very Happy Very Happy Very Happy


jo jo, navic z toho seznamu zmizely nektere jednotky, ktere se aktivne ucastni vojenskych operaci (sami to nekde psali, ze museli orezat zverejnene informace po 9/11), kazdopadne je tam toho dost na to, abychom si udelali obrazek o nazvech (jak psal Martin, namatkou tam vidim toto


635 Supply Chain Operations Wing
521 Air Mobility Operations Wing
498 Nuclear Systems Wing
542 Combat Sustainment Wing
atd


ktere v me tabulce nejsou)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399470Verze : 0
MOD
K perutiam (ale NAVY, nie AF) - forum.valka.cz


Keď už preklad, tak jednotný nie? Teda riešiť to komplexne u letectva pozemného, aj námorného.


Kompletný prehľad názvov (a skratiek) je v prílohe (publikácia je dostupná na stránke US NAVY - historické štúdie)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399474Verze : 0
MOD
jo jo, jsem pro, at se to udela i pro NAVY, tam stejne pak musim taky projit a vse to sjednotit, co se zapisu tyce (cesky nazev, anglicky nazev, zkratka jednotky a prezdivka, ale to sem ted nebudeme motat, zatim at se vyresi preklad)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399476Verze : 0
MOD
Takže jsem opět on-line a postup pro nadcházející okamžiky bych navrhoval takto:


1) Podle AFHRA bych projel perutě a přeložil je.


2) V mezičase bych potřeboval, aby někdo na AFHRA projel seznam křídel a skupin a vypsal ty, co nám schází (případně to ještě srovnal s tím, co je zde na první stránce). Spolu s tím by bylo možná záhodno projet tyto oficiální publikace USAF (tyto knížky by se mohly hodit i pro vlastní doplňování tabulek):
Air Force Combat Wings: Lineage and Honors Histories, 1947-1977
The USAF in Korea: Campaigns, Units, and Stations 1950 - 1953
Samozřejmě je dobré použít i jiné zdroje, o USAAF a starší se tolik nezajímám, takže bohužel nevím, kde sehnat něco vhodného.


3) Přeložím to, co vznikne z bodu 2).


4) Diskuze nad mými překlady, případně jejich kontrola.


5) Přeložím jednotky US Navy
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399503Verze : 0
MOD
Takže přeci jen se něco oficiálního dá na jednotky USAAF ve WW2 najít:
Air Force Combat Units of World War II


Bacha, má to asi 100 MB.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399504Verze : 0
MOD
jo jo, to je vice mene ta publikace (jedna ze dvou, tu druhou citujes vyse Very Happy), ze kterych se da cerpat, protoze nad ramec toho de facto nic neni - pouze uzce specializovane publikace venujici se historii jedne groupy ci wingu Sad


jinak s postupem souhlasim, zitra jsem mimo, od stredy se budu snazit opet zapojit do generovani tabulek, beru si ty zbyvajici groupy a pak wingy, pokud s nimi nekdo nezacne driv. Pokud ano, pojedeme "proti sobe", jeden od zacatku cisel, druhy od konce.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399513Verze : 0
MOD
Martine, projel jsem vsechny groupy, na ktere jsem mel zdroje, a dal dohromady vsechny predky a nasledovniky, muj puvodni 500 bodovy seznam se rozrostl na temer 1800 jednotek Very Happy, ale snad je to co se group tyce vsechno. Ani na AHFR uz nejsou zadne dalsi groupy, ktere bych nevidel, takze zde je seznam nove objevenych polozek (opet, tyka se o smesku group, wingu, skvadron, dokonce nemocnic a buh vi ceho jeste). Do velke miry se to kryje s nazvoslovim pro wingy, ale to nedokazu rict s jistototou, dokud je neprojedu, pocitam ze ty mi zaberou dalsi cca tyden prace Sad

newAdversary Tactics Group
newAeromedical Airlift Group
newAeromedical-Dental Group
newAerospace Reconnaissance Technical Wing
newAerospace Rescue and Recovery Group
newAerospace Rescue and Recovery Wing
newAir and Space Communications Group
newAir and Space Operations
newAir and Space Operations Center
newAir and Space Operations Center (Tanker Airlift Control Center)
newAir Base Group (Special)
newAir Combat Command Regional Supply Squadron
newAir Combat Support Systems Group
newAir Command Group
newAir Commando Group
newAir Commando Group, Troop Carrier
newAir Control Group
newAir Expeditionary Advisory Group
newAir Force Contingency Supply Squadron
newAir Force Contingency Supply Support Office
newAir Intelligence Group
newAir Intelligence Group
newAir Mobility Command Regional Supply Squadron
newAir Mobility Command Tanker Airlift Control Center
newAir Rescue Group
newAir Rescue Squadron
newAir Service Group
newAir Support Communication Squadron
newAir Support Group
newAir Support Operations Group
newAirborne Command and Control Wing
newAirdrome Group
newAirdrome Squadron
newAirlift Group
newAirways and Air Communications Service Group
newAirways and Air Communications Service Squadron
newArmy Surveillance Group
newAttack Group
newBalloon Group
newBase Defense Group
newBase Hq & 19th Air Base Squadron (Single)
newBombardment Operational Training Wing
newBombardment Training Wing
newCivil Engineer Group 
newCivil Engineering Group
newClinical Support Group
newCombat Air Forces Logistics Support Center
newCombat Communications Group
newCombat Crew Training Group (Survival)
newCombat Crew Training Wing (Survival)
newCombat Information Systems Group
newCombat Security Police Wing
newCombat Support Group 
newCombat Sustainment Group
newCommunications Group
newCommunications Squadron 
newCommunications Squadron, Air Support
newCrew Training Group 
newCyberspace Engineering Group
newDavid Grant USAF Hospital 
newDavid Grant USAF Medical Center
newDay Bombardment Group
newDental Group
newDental Training Group
newDiagnostics and Therapeutics Group
newElectronic Combat Group
newElectronic Engineering Group
newElectronic Security Group
newElectronic Security Wing
newEmergency Rescue Squadron
newEngineering Installation Group
newExpeditionary Air Base Group
newExpeditionary Air Support Operations Group
newExpeditionary Maintenance Group
newExpeditionary Medical Group
newExpeditionary Mission Support Group
newExpeditionary Special Operations Group
newFerrying Group
newFerrying Group, Northwest Sector, Domestic Wing, Ferrying Command
newFighter Group, Two Engine
newGlobal Hawk Systems Group
newGroup (Attack)
newGroup (Bombardment)
newHeadquarters, 1957th Airways and Air Communications Service Group
newHeadquarters, 1957th Communications Group
newHospital, Lajes
newHospital, Loring 
newInformation Systems Group
newInpatient Operations Group
newLaunch Group
newLogistics Group
newLogistics Readiness Group
newLogistics Squadron
newMaintenance and Supply Group
newMaintenance Group 
newMedical Group
newMedical Operations Group
newMedical Support Group
newMedical Training Group
newMilitary Airlift Group (Associate)
newMissile Test Group
newMission Support Group 
newMobile Communications Group
newMobility Air Forces Logistics Support Center
newMunitions Maintenance Group
newNorthwest Sector, Domestic Wing, Ferrying Command
newNorthwest Sector, Ferrying Command
newOperations Center
newOperations Support Flight 
newOperations Support Squadron
newPhotographic Group, Mapping
newReconnaissance Technical Group
newReconnaissance Technical Squadron
newReconnaissance Wing
newRescue Squadron
newSecurity Forces Group
newSecurity Squadron
newService Group
newSpecial Operations Wing 
newSpecial Tactics Group
newStation Medical Group
newStrategic Clinic
newStrategic Hospital
newStrategic Intelligence Wing
newStrategic Missile Wing (ICBM)
newStrategic Missile Wing (ICBM-Titan)
newStrategic Missile Wing (ICM-Snark) 
newStrategic Reconnaissance Wing, Medium
newSupply Chain Management Group
newSupply Chain Operations Group
newSupport Group 
newSurgical Operations Group
newSurveillance Group
newTactical Air Communications Squadron
newTactical Air Support Group
newTactical Hospital 
newTactical Support Group
newTanker Airlift Control Center
newTechnical Training Group
newTechnical Training Wing
newTechnical Training Wing (USAF Cryptological Training Center)
newTest and Evaluation Group
newTest Group
newTest Management Group
newTransport Group
newTroop Carrier Group, Assault
newTroop Carrier Group, Assault, Fixed Wing
newTroop Carrier Group, Heavy
newTroop Carrier Group, Special
newTroop Carrier Wing, Assault 
newTroop Carrier Wing, Assault, Fixed Wing
newTroop Carrier Wing, Heavy
newUSAF Dispensary
newUSAF Hospital
newUSAF Hospital, Loring 
newUSAF Hospital, Malmstrom 
newUSAF Hospital, Travis
newUSAF Hospital, Tyndall 
newUSAF Hospital, Wurtsmith a tady je ta puvodni Martinova tabulka, pro doplneni


* = úprava starého
*** = beze změny
nic = nový překlad

Aeronautical Systems Group skupina leteckých systémů
Aeronautical Systems Wing křídlo leteckých systémů
Air & Space Expeditionary Wing letecké a kosmické expediční křídlo
Air Base Groupletištní skupina***
Air Base Squadronletištní peruť***
Air Base Wingletištní křídlo***
Air Defense Groupskupina protivzdušné obrany***
Air Expeditionary Groupletecká expediční skupina*
Air Expeditionary Operations Groupletecká expediční operační skupina*
Air Expeditionary Wingletecké expediční křídlo*
Air Operations Groupletecká operační skupina*
Air Refueling Groupskupina pro doplňování paliva za letu
Air Refueling Group, Heavy skupina pro doplňování paliva za letu, těžká
Air Refueling Wingkřídlo pro doplňování paliva za letu*
Air Refueling Wing, Heavy křídlo pro doplňování paliva za letu, těžké
Air Warfare Center středisko leteckého boje
Aircraft Control and Warning Group skupina navádění letadel a včasné výstrahy
Aircraft Warning Group skupina včasné výstrahy
Airlift Wingtransportní křídlo*
Antisubmarine Groupprotiponorková skupina*
Armament Systems Groupskupina zbraňových systémů***
Armament Systems Wingkřídlo zbraňových systémů***
Army Observation Grouparmádní pozorovací skupina***
Bomb Groupbombardovací skupina***
Bombardment Groupbombardovací skupina***
Bombardment Group (Composite)bombardovací skupina (smíšená)*
Bombardment Group (Dive)bombardovací skupina (střemhlavá)*
Bombardment Group (Heavy) bombardovací skupina (těžká)*
Bombardment Group (Light) bombardovací skupina (lehká)*
Bombardment Group (Light, Night Attack) bombardovací skupina (lehká, noční úderná)
Bombardment Group (Medium) bombardovací skupina (střední)*
Bombardment Group (Pathfinder) bombardovací skupina (naváděcí)
Bombardment Group (Reconnaissance)bombardovací skupina (průzkumná)*
Bombardment Group (Tactical) bombardovací skupina (taktická)*
Bombardment Group (Very Heavy) bombardovací skupina (velmi těžká)*
Bombardment Group, Heavy bombardovací skupina, těžká*
Bombardment Group, Light bombardovací skupina, lehká*
Bombardment Group, Medium bombardovací skupina, střední*
Bombardment Group, Tactical bombardovací skupina, taktická*
Bombardment Group, Very Heavy bombardovací skupina, velmi těžká*
Bombardment Training Groupbombardovací výcviková skupina***
Bombardment Wingbombardovací křídlo***
Bombardment Wing (Medium) bombardovací křídlo, (střední)*
Bombardment Wing, Heavy bombardovací křídlo, těžké*
Bombardment Wing, Light bombardovací křídlo, lehké*
Bombardment Wing, Medium bombardovací křídlo, střední*
Bombardment Wing, Tactical bombardovací křídlo, taktické*
Bombardment Group (Dive) bombardovací skupina (střemhlavá)*
Combat Cargo Group bojová přepravní skupina
Composite Groupsmíšená skupina***
Composite Wingsmíšené křídlo***
Electronic Warfare Groupskupina pro elektronický boj*
Expeditionary Operations Group expediční operační skupina
Fighter - Interceptor Group přepadová-stíhací skupina*
Fighter Day Wingdenní stíhací křídlo***
Fighter Groupstíhací skupina***
Fighter Group (Air Defense)stíhací skupina (protivzdušné obrany)*
Fighter Group (All Weather)stíhací skupina (pro každé počasí)*
Fighter Group (Single Engine)stíhací skupina (jednomotorových letadel)*
Fighter Group (Special) stíhací skupina (speciální)
Fighter Group (Twin Engine)stíhací skupina (dvoumotorových letadel)*
Fighter Group, Single Enginestíhací skupina, jednomotorových letadel*
Fighter Interceptor Group přepadová stíhací skupina*
Fighter Wingstíhací křídlo***
Fighter Wing (Air Defense)stíhací křídlo (protivzdušné obrany)*
Fighter Wing, All Weatherstíhací křídlo, pro každé počasí*
Fighter-All Weather Groupstíhací skupina pro každé počasí***
Fighter-All Weather Wingstíhací křídlo pro každé počasí***
Fighter-Bomber Groupstíhací-bombardovací skupina*
Fighter-Bomber Wingstíhací bombardovací křídlo*
Fighter-Day Groupdenní stíhací skupina
Fighter-Day Wingdenní stíhací křídlo
Fighter-Escort Group doprovodná stíhací skupina*
Fighter-Interceptor Grouppřepadová stíhací skupina
Fighter-Weapons Group stíhací zbraňová skupina ?????
First Army Observation Group první armádní pozorovací skupina
Flight Test Groupletová zkušební skupina*
Flying Training Groupskupina pro letecký výcvik***
Flying Training Wingkřídlo pro letecký výcvik***
Groupskupina***
Group (Composite) skupina (smíšená)*
Group (Observation) skupina (pozorovací)*
Group (Pursuit and Bombardment) skupina (stíhací a bombardovací)
Group (Pursuit) skupina (skupina)*
Information Operations Group Informační operační skupina
Intelligence Groupzpravodajská skupina***
Intelligence Wingzpravodajské křídlo***
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wingzpravodajské, pozorovací a průzkumné křídlo*
Mapping Groupmapovací skupina***
Medical Wingzdravotnické křídlo***
Military Airlift Groupvojenská transportní skupina*
Military Airlift Wingvojenské transportní křídlo*
Missile Groupraketová skupina*
Missile Wingraketové křídlo*
Network Warfare Group skupina pro síťový boj
Observation Grouppozorovací skupina***
Operations Groupoperační skupina***
Photographic Groupfotografická skupina***
Photographic Group (Reconnaissance)fotografická skupina (průzkumná)
Photographic Charting Groupskupina pro fotografické mapování*
Photographic Reconnaissance and Mapping Groupfotografická průzkumná a mapovací skupina*
Photographic Reconnaissance Groupfotografická průzkumná skupina*
Pilot Training Grouppilotní výcviková skupina*
Pursuit Groupstíhací skupina*
Pursuit Group (Fighter)stíhací skupina
Pursuit Group (Interceptor) stíhací skupina (přepadová)*
Pursuit Group (Interceptor) (Twin Engine)stíhací skupina (přepadová) (dvoumotorových letadel)*
Pursuit Group, Air Corpsstíhací skupina, Letecký sbor*
Reconnaissance Groupprůzkumná skupina***
Reconnaissance Group (Special) průzkumná skupina (speciální)
Reconnaissance Group (Very Long Range, Mapping)průzkumná skupina (velmi dlouhého dosahu, mapovací)*
Reconnaissance Group (Weather) průzkumná skupina (meteorologická)*
Rescue Groupzáchranná skupina***
Search Attack Groupvyhledávací úderná skupina
Sea-Search Attack Group (Heavy)námořní vyhledávací a úderná skupina (těžká)*
Sea-Search Attack Group (Medium)námořní vyhledávací a úderná skupina středních bombardérů
Sea-Search Attack Unitnámořní vyhledávací a úderná jednotka
Space Groupkosmická skupina*
Space Wingkosmické křídlo*
Special Operations Groupskupina pro speciální operace***
Special Operations Wingkřídlo pro speciální operace***
Strategic Aerospace Wingstrategické letecké křídlo
Strategic Fighter Wingstrategická stíhací skupina***
Strategic Groupstrategická skupina***
Strategic Missile Wing strategické raketové křídlo
Strategic Missile Wing (ICBM-Minuteman) strategické raketové křídlo (střel Minuteman)
Strategic Reconnaissance Groupstrategická průzkumná skupina*
Strategic Reconnaissance Group (Heavy) strategická průzkumná skupina (těžká)*
Strategic Reconnaissance Group (Medium) strategická průzkumná skupina (střední)*
Strategic Reconnaissance Wing, Heavy strategické průzkumné křídlo, těžké*
Strategic Weapons Wingkřídlo strategických zbraní
Strategic Wingstrategické křídlo***
Support Wing zabezpečovací křídlo / křídlo zabezpečení
Tactical Airlift Group taktická transportní skupina
Tactical Airlift Wing taktické transportní křídlo
Tactical Drone Group taktická skupina bezpilotních letadel
Tactical Fighter Grouptaktická stíhací skupina***
Tactical Fighter Training Grouptaktická stíhací výcviková skupina
Tactical Fighter Training Wing taktické stíhací výcvikové křídlo
Tactical Fighter Wingtaktické stíhací křídlo***
Tactical Grouptaktická skupina
Tactical Intelligence Grouptaktická zpravodajská skupina***
Tactical Intelligence Wingtaktické zpravodajské křídlo***
Tactical Missile Group taktická raketová skupina
Tactical Missile Wing taktické raketové křídlo
Tactical Reconnaissance Grouptaktická průzkumná skupina***
Tactical Reconnaissance Wingtaktické průzkumné křídlo***
Tactical Training Grouptaktická výcviková skupina
Tactical Training Wing taktické výcvikové křídlo
Tactics and Training Wing křídlo pro taktiku a výcvik
Test Wingzkušební křídlo***
Training and Test Wingvýcvikové a zkušební křídlo***
Training Groupvýcviková skupina***
Training Wingvýcvikové křídlo***
Troop Carrier Groupskupina pro přepravu jednotek
Troop Carrier Group (Assault, Fixed Wing) skupina pro přepravu jednotek (výsadková, letadel s pevnou nosnou plochou)
Troop Carrier Group (Heavy) skupina pro přepravu jednotek (těžká)
Troop Carrier Group (Medium) skupina pro přepravu jednotek (střední)
Troop Carrier Wing křídlo pro přepravu jednotek
Troop Carrier Wing, Medium křídlo pro přepravu jednotek, střední
USAF Air Warfare CenterStředisko leteckého boje USAF / Středisko leteckého boje Amerických vzdušných sil
Weapons Evaluation Groupskupina pro vyhodnocování zbraní
Wingkřídlo***
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#399845Verze : 0
MOD
OK, takže tady posílám pár svých neumělých překladů, není to komplet, takže doplnění / opravy jsou vítány. Smile


Adversary Tactics Support Squadron peruť pro zabezpečení nepřátelské taktiky
Aerial Port Squadron letištní peruť
Aerial Targets Squadron peruť vzdušných cílů
Aeromedical Evacuation Squadron peruť pro letecký zdravotnický odsun
Aerospace Medicine Squadron peruť letecké medicíny
Aggressor Squadron peruť agresorů
Air and Space Test Squadron letecká a kosmická zkušební peruť
Air Base Squadron letištní peruť
Air Control Networks Squadron
Air Control Squadron
Air Expeditionary Advisory Squadron
Air Expeditionary Squadron letecká expediční peruť
Air Mobility Operations Squadron
Air Mobility Squadron
Air Mobility Support Squadron
Air Refueling Squadron peruť pro doplňování paliva za letu
Air Support Flight roj leteckého zabezpečení
Air Support Operations Squadron
Air Support Squadron peruť leteckého zabezpečení
Airborne Air Control Squadron
Airborne Command Control Squadron
Aircraft Maintenance Squadron peruť oprav letecké techniky
Airlift Flight transportní roj
Airlift Squadron transportní peruť
Alteration and Installation Squadron
Attack Squadron bitevní peruť
Base Defense Squadron peruť pro orbanu základny
Bomb Squadron bombardovací peruť
Civil Engineer and Logistics Squadron ženijní stavební a logistická skupina
Civil Engineer Group ženijní stavební skupina
Civil Engineer Squadron ženijní stavební peruť
Combat Camera Squadron peruť vojenských fotoreportérů
Combat Communications Squadron
Combat Communications Support Squadron
Combat Operations Squadron peruť pro bojové operace
Combat Training Flight roj pro bojový výcvik
Combat Weather Squadron bojová meteorologická peruť
Combat Weather Systems Squadron peruť bojových meteorologických systémů
Communications Flight spojovací roj
Communications Squadron spojovací peruť
Component Maintenance Squadron peruť oprav dílů
Comptroller Squadron účetnická peruť
Construction and Training Squadron stavební a výcviková peruť
Contracting Squadron akviziční peruť / peruť akvizic
Dental Squadron stomatologická peruť
Dental Support Squadron peruť stomatologického zabezpečení
Dental Training Squadron stomatologická výcviková peruť
Diagnostics and Therapeutics Squadron diagnostická a terapeutická peruť
Electronic Combat Squadron peruť pro elektronický boj
Electronic Warfare Squadron peruť pro elektronický boj
Emergency Medicine Squadron peruť akutní medicíny
Engineering Installation Squadron
Expeditionary Aeromedical Evacuation Flight expediční roj pro letecký zdravotnický odsun
Expeditionary Air Control Squadron
Expeditionary Air Defense Squadron expediční peruť protiletadlové obrany
Expeditionary Air Refueling Flight expediční roj pro doplňování palivaa za letu
Expeditionary Air Support Operations Squadron expediční peruť pro letecké zabezpečení operací
Expeditionary Airborne Command and Control Squadron expediční peruť velení a řízení ze vzduchu
Expeditionary Aircraft Maintenance Squadron expediční peruť oprav letecké techniky
Expeditionary Airlift Squadron expediční transportní peruť
Expeditionary Civil Engineer Squadron expediční ženijní stavební peruť
Expeditionary Communications Squadron expediční spojovací peruť
Expeditionary Flying Training Squadron
Expeditionary Force Support Squadron expediční peruť zabezpečení sil
Expeditionary Intelligence Squadron expediční zpravodajská peruť
Expeditionary Logistics Readiness Squadron
Expeditionary Maintenance Squadron expediční peruť oprav
Expeditionary Operations Squadron expediční operační peruť
Expeditionary Operations Support Squadron expediční peruť zabezpečení operací
Expeditionary Prime Base Engineer Emergency Force Squadron
Expeditionary Reconnaissance Flight expediční průzkumný roj
Expeditionary Reconnaissance Squadron expediční peruť squadron
Expeditionary RED HORSE Squadron expediční těžká ženijní peruť rychlého nasazení
Expeditionary Rescue Squadron expediční záchranná peruť
Expeditionary Security Forces Squadron expediční peruť bezpečnostních sil
Expeditionary Space Control Squadron
Expeditionary Space Operations Squadron expediční peruť pro kosmické operace
Expeditionary Weather Squadron expediční meteorologická peruť
Fighter Squadron stíhací peruť
Fighter Training Squadron stíhací výcviková peruť
Flight Test Flight letový zkušební roj
Flight Test Squadron letová zkušební peruť
Flying Training Squadron
Force Support Squadron peruť zabezpečení sil
Future Threats Analysis Squadron peruť pro analýzu budoucích hrozeb
Helicopter Squadron vrtulníková peruť
Information Operations Squadron informační operační peruť
Inpatient Operations Squadron hospitalizační peruť
Intelligence Squadron zpravodajská peruť
Intelligence Support Squadron peruť zpravodajského zabezpečení
Joint Tactics Squadron peruť pro společnou taktiku
Laboratory Squadron laboratorní peruť
Launch Support Squadron
Logistics Readiness Group
Logistics Readiness Squadron
Maintenance Operations Flight roj opravárenských operací
Maintenance Operations Squadron peruť opravárenských operací
Maintenance Squadron peruť oprav
Manpower Requirements Flight roj lidských zdrojů
Materiel Maintenance Squadron peruť pro údržbu materiálu
Maternal/Child Care Squadron peruť pro péči o dítě/matku
Medical Group zdravotnická skupina
Medical Inpatient Squadron zdravotnická hospitalizační peruť
Medical Logistics and Readiness Squadron
Medical Operations Squadron peruť zdravotnických operací
Medical Squadron zdravotnická peruť
Medical Support Squadron peruť zdravotnického zabezpečení
Mental Health Squadron peruť duševního zdraví
Missile Squadron raketová peruť
Mission Support Squadron peruť zabezpečení misí
Munitions Squadron muniční peruť
Munitions Support Squadron peruť muničního zabezpečení
Network Operations Squadron peruť síťových operací
Network Support Squadron peruť síťového zabezpečení
Network Warfare Squadron peruť síťového boje
Nuclear Sustainment Squadron peruť zabezpečení jaderných systémů
Nuclear Systems Squadron peruť jaderných systémů
Operations Support Flight roj operačního zabezpečení
Operations Support Squadron peruť operačního zabezpečení
Orthopedics and Rehabilitation Squadron ortopedická a rehabilitační peruť
Pharmacy Squadron farmaceutická peruť
Presidential Airlift Squadron prezidentská transportní peru't
Radiology Squadron radiologická peruť
Range Control Squadron
Reconnaissance Squadron průzkumná peruť
RED HORSE Squadron těžká ženijní peruť rychlého nasazení
Rescue Flight záchranný roj
Rescue Squadron záchranná peruť
Security Forces Squadron peruť bezpečnostních sil
Services Squadron peruť služeb
Space Aggressor Squadron peruť kosmických agresorů
Space Control Squadron peruť pro řízení operací v kosmu
Space Operations Squadron peruť kosmických operací
Space Range Squadron kosmická výstražná peruť
Space Warning Squadron peruť kosmické výstrahy
Special Operations Aircraft Maintenance Squadron peruť údržby letadel pro speciální operace
Special Operations Combat Training Squadron výcviková peruť pro speciální operace
Special Operations Force Support Squadron peruť zabezpečení speciálních operací
Special Operations Squadron peruť pro speciální operace
Special Operations Support Squadron peruť zabezpečení speciálních operací
Special Tactics Squadron peruť speciální taktiky
Student Squadron školní peruť / studentská peruť
Supply Chain Management Squadron peruť pro řízení zásobování
Supply Chain Operations Squadron peruť pro zásobovací operace
Surgical Inpatient Squadron chirirgická hospitalizační peruť
Surgical Operations Squadron peruť pro chirurgické operace
Surgical Specialties Squadron peruť chirurgické specializace
Test & Evaluation Squadron zkušební a vyhodnocovací peruť
Test and Evaluation Squadron zkušební a vyhodnocovací peruť
Test Squadron zkušební peruť
Training Squadron výcviková peruť
Training Support Squadron peruť zabezpečení výcviku
USAF Air Demonstration Squadron Letecká předváděcí peruť USAF / Letecká předváděcí peruť Amerických vzdušných sil
Vehicle Readiness Squadron
Weapons Squadron zbraňová peruť
Weather Reconnaissance Squadron meteorologická průzkumná peruť
Weather Squadron meteorologická peruť
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#401083Verze : 0
MOD
co to je za zkratku a jak byste přeložili následující


AAF Station


je to
(US)ARMY AIR FORCE STATION
nebo
Auxliary Air force Station


nebo ještě něco dalšího, nikde jsem to totiž nemoh najít (ani tady na valce ani na netu) a všude je jen AAF Station


jsou to především německé základny - kvůli linkování viz forum.valka.cz


dík ch.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#415721Verze : 0
Army Air Field - armadni letiste

ale muze to byt i ta pomocna (auxiliary) zakladna, zalezi na kontextu, resp. doporucuju vyhledat si dany nazev pres google a uvidis

pri nejasnostech k prekladu doporucuju podivat se do sekce americkych zakladen

https://www.valka.cz/index.php/f/504760

kde je toho uz docela dost pozakladano, vcetne techto prekladu
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#415737Verze : 0
MOD
problém není s překladem zkratky AAF ale celého pojmu "AAF Station "
(edit: navíc jak na potvoru jsem to ted taky našel že to je Army Airfield Station)

V sekci americkych zakladen to také není tam už jsem to hledal

a když ale zkusím kombinovat klasickou zkratku AAF - tj. Army Air Field - "armadni letiste" se slovem Station nemohu se dobrat nějakého solidního překladu, který by nebyl jak pěst na oko. Proto se ptám Smile Možná že jsme jen špatně hledal, ale nechal jsem na tom víc než hodinu, ( edit: ted už možná 2).
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#415748Verze : 0
aha, promin, nevsiml jsem si toho spojeni ... klidne to preskoc, to budou v podstate docasne zakladny budovane behem postupu jednotek skrz Nemecko nebo kratce po valce pro okupacni sily, nekde se z toho stalo letiste, nekde to zaniklo. Vyskytuji se i pod oznacenim treba R-45 a podobne
(kompletni seznam techto zakladen je vypsan v tomto dokumentu :www.militarynewsnetwork.com). Presny preklad tedy nevim, zatim bych to preskocil a jel ty, ktere jsou bez problemu a k temto pikoskam se pak muzem vratit Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#415755Verze : 0
MOD
Aký je v češtine najlepší preklad pozemnej jednotky Squadron (napr. jazdecká, alebo obrnená)
- eskadrona (tak ako som to uviedol v prehľade niekde v prvom, či druhom príspevku), eskadra, alebo švadrona?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#424151Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

Aký je v češtine najlepší preklad pozemnej jednotky Squadron (napr. jazdecká, alebo obrnená)
- eskadrona (tak ako som to uviedol v prehľade niekde v prvom, či druhom príspevku), eskadra, alebo švadrona?Jednoznačně eskadrona.Smile
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#424202Verze : 0
MOD
byla dokoncena prace na sjednoceni prekladu, kompletni slovnik pro USAF je zde


https://www.valka.cz/dict/dict_usaf.php


v pripade, ze neco bude chybet, prosim napiste treba sem, budeme prubezne doplnovat.


VESKERE PREKLADY UVEDENE V TOMTO TEMATU DRIVE BERTE PROSIM JAKO ZASTARALE / NEOVERENE, PLATI POUZE TENTO SLOVNIK !https://www.valka.cz/dict/dict_usaf.php
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#424597Verze : 0
MOD

Citace - chinook :

problém není s překladem zkratky AAF ale celého pojmu "AAF Station "
(edit: navíc jak na potvoru jsem to ted taky našel že to je Army Airfield Station)


V sekci americkych zakladen to také není tam už jsem to hledal


a když ale zkusím kombinovat klasickou zkratku AAF - tj. Army Air Field - "armadni letiste" se slovem Station nemohu se dobrat nějakého solidního překladu, který by nebyl jak pěst na oko. Proto se ptám Smile Možná že jsme jen špatně hledal, ale nechal jsem na tom víc než hodinu, ( edit: ted už možná 2).AAF Station znamená Army Air Force Station - takže Stanica armádnich leteckých sil, alebo Armádni letecká stanice (v závislosti na tom, ako sa preloží Army Air Force) - AAF (dnes častejšie USAAF) bola letecká zložka armády v rokoch 1941-1947 - a z ktorej vznikol samostatný druh amreických ozbrojených síl - Vzdušné sily (Air Force, alebo USAF).


Tebou udávané Army Airfield má skratku AAfld - takže Army Airfield Station by malo celú skratku AAfldStn - ale takéto niečo je nezmysel.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#424890Verze : 0
MOD
Poradil by mi niekto prosím ako preložiť názov misie "NATO Training and Capacity Building in Iraq"- ?
Ďakujem
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589432Verze : 0
MOD
Misia NATO pre výcvik a vytvorenie schopností v Iraku (príp. viac vojensky sa mi zdá výcvik a vytvorenie spôsobilostí)
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589451Verze : 1
MOD
Na oficiálním webu MO/AČR je to takto použito u mise v Bosně (Bosna a Hercegovina (ALTHEA - EUFOR)):


Anglický web:
The key objectives of ALTHEA are:
- to provide Capacity Building and Training to the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina (AFBiH), supporting them in their progression towards NATO standards

www.army.czČeská verze:
Cílem operace ALTHEA je poskytovat pomoc ozbrojeným silám Bosny a Hercegoviny s budováním schopností, výcvikem jednotek a podporovat udržování bezpečného a stabilního prostředí v zemi.
www.mise.army.czNo a Training = výcvik, výcvikovýTakže česky by to zřejmě mělo být:
Mise NATO pro výcvik a budování schopností v Iráku
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589458Verze : 2
MOD
To budovanie vyzerá skutočne lepšie.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589464Verze : 0
MOD
ďakujem vám. nakoniec som sa rozhodol pre "Misia NATO v Iraku pre výcvik a budovanie spôsobilostí"
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589505Verze : 0
MOD
To je v tuto chvíli na tobě. Ale upozorňuji pro futuro, že se může stát, že to bude v budoucnu přejmenováno v rámci sjednocování překladů, pokud bude v rámci fora "kodifikován" překlad "budování schopností" a ne budování způsobilostí".
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589508Verze : 0
MOD
Mohol by som ešte poprosiť o preloženie: "Civil Affairs Tactical Planning Team"
Ďakujem.
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589921Verze : 0
MOD
Tým taktického plánování pro civilní (občanské) záležitosti?
URL : https://www.valka.cz/Terminologia-jednotiek-armada-USA-docasne-t54179#589925Verze : 0
MOD