Main Menu
User Menu

Telegrafní prapor 5, velitelství [1933-1938]

Headquarters of the 5th Signal Battalion

     
Název:
Name:
Telegrafní prapor 5, velitelství
Originální název:
Original Name:
Telegrafní prapor 5, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 805
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-01.01.1937 Zemské vojenské velitelství v Praze
01.01.1937-24.09.1938 Velitelství telegrafního vojska I. sboru
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-26.09.1936 Týn nad Vltavou, Kasárny Tomáše G. Masaryka /
26.09.1936-24.09.1938 Benešov, Pražské kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-DD.07.1935 Panitz, Karel (major telegrafního vojska)
DD.07.1935-DD.12.1936 Panitz, Karel (podplukovník telegrafního vojska)
DD.12.1936-DD.09.1938 Ruml, Jan (podplukovník generálního štábu)
DD.09.1938-24.09.1938 Mattuš, Karel (podplukovník telegrafního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Velitelství 5. telegrafního praporu
Burian, M. - Rýc, J.: Historie spojovacího vojska. Praha 2007.
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Telegrafni-prapor-5-velitelstvi-1933-1938-t50044#595528Verze : 3
MOD