Main Menu
User Menu

Telegrafní prapor 3, velitelství [1924-1938]

Headquarters of the 3rd Signal Battalion

     
Název:
Name:
Telegrafní prapor 3, velitelství
Originální název:
Original Name:
Telegrafní prapor 3, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1924
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor telegrafního pluku, velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 803
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1924-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.09.1925-01.01.1937 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
01.01.1937-24.09.1938 Velitelství telegrafního vojska VII.sboru
Dislokace:
Deployed:
01.11.1924-23.09.1938 Trnava, Barákový tábor /
23.09.1938-24.09.1938 Nové Mesto nad Váhom, Telegrafní kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1924-DD.10.1925 Doupovec, Jan (štábní kapitán telegrafního vojska)
DD.10.1925-DD.12.1926 Elias, František (štábní kapitán telegrafního vojska)
DD.12.1926-DD.07.1929 Elias, František (major telegrafního vojska)
DD.07.1929-DD.09.1929 Elias, František (podplukovník telegrafního vojska)
DD.09.1929-DD.04.1930 Skala, Karel (major telegrafního vojska)
DD.04.1930-DD.10.1932 Elias, František (podplukovník telegrafního vojska)
DD.10.1932-DD.11.1935 Starý, Otakar (podplukovník telegrafního vojska)
DD.11.1935-DD.02.1936 Halík, Josef (major telegrafního vojska)
DD.02.1936-DD.01.1937 Pomahač, Hynek (major telegrafního vojska)
DD.01.1937-DD.01.1937 Pomahač, Hynek (podplukovník telegrafního vojska)
DD.01.1937-DD.07.1937 Honomichl, Bohumil (major telegrafního vojska)
DD.07.1937-DD.08.1938 Honomichl, Bohumil (podplukovník telegrafního vojska)
DD.08.1938-24.09.1938 Pomahač, Hynek (podplukovník telegrafního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1923-15.09.1933 Radiotelegrafní rota 3
01.11.1924-24.09.1938 Náhradní rota telegrafního praporu 3
01.11.1924-15.09.1933 Telegrafní rota 10
01.11.1924-15.08.1926 Telegrafní rota 11
01.11.1924-15.08.1926 Telegrafní rota 12
01.11.1924-15.09.1933 Telegrafní rota 9
15.09.1933-24.09.1938 1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
15.09.1933-01.08.1937 2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 3
15.09.1933-01.08.1937 3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 3
15.09.1933-01.08.1937 4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 3
01.08.1937-24.09.1938 2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
01.08.1937-24.09.1938 3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
01.08.1937-24.09.1938 4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
01.08.1937-24.09.1938 5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 3

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava, fond Velitelství 3. telegrafního praporu
Burian, M. - Rýc, J.: Historie spojovacího vojska. Praha 2007.
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Telegrafni-prapor-3-velitelstvi-1924-1938-t50046#595530Verze : 2
MOD