Main Menu
User Menu

Telegrafní pluk, velitelství [1920-1924]

Headquarters of the Signal Regiment

     
Název:
Name:
Telegrafní pluk, velitelství
Originální název:
Original Name:
Telegrafní pluk, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1924
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1920-01.11.1924 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1920-DD.04.1921 Mladá Boleslav, ? /
DD.04.1921-01.11.1924 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /

Velitel:
Commander:
15.10.1920-DD.01.1921 Vácha, Otakar (major telegrafního vojska)
DD.01.1921-DD.12.1922 Švec, Alois (major telegrafního vojska)
DD.12.1922-01.11.1924 Švec, Alois (podplukovník telegrafního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1920-01.11.1924 I. prapor telegrafního pluku, velitelství
15.10.1920-01.11.1924 II. prapor telegrafního pluku, velitelství
15.10.1920-01.11.1924 III. prapor telegrafního pluku, velitelství
15.10.1920-01.08.1921 Náhradní prapor telegrafního pluku, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství vojskových těles, Velitelství telegrafního pluku
Burian, M. - Rýc, J.: Historie spojovacího vojska. Praha 2007.
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Telegrafni-pluk-velitelstvi-1920-1924-t50049#595479Verze : 4
MOD