Main Menu
User Menu

Telefonní rota pěší divize [1939-1939]

Kompania telefoniczna dywizji piechoty/Telephonic Company of the Infantry Division

Telefonní rota pěší divize - Kompania telefoniczna dywizji piechoty – Telephonic Company of the Infantry Division


Vojskový oddíl válečného stavu určený ke stavbě a obsluze divizní kabelové telefonní sítě a kabelové telefonní sítě pro divizní dělostřelectvo. Za průběh mobilizace byl zodpovědný velitel mobilizačního tělesa kromě materiální mobilizace, za kterou zodpovídal společně s velitelem administračního mobilizačního tělesa, ke kterému byl přidělen.
Byla podřízena diviznímu náčelníkovi spojovacího vojska.


Sestava roty:
1) velitel roty + velitelský roj
2) pomocné družstvo
3) 3x jezdecká telefonní hlídka vybavená telefonními pojítky
4) 4x telefonní četa (1. četa – čtyři telefonní družstva, 2., 3., a 4. četa po tři telefonní družstva) vybavená telefonními pojítky


Pravděpodobné tabulkové počty roty:
důstojníci – 6
poddůstojníci a vojíni – 249
automobily – 1
koně – 118


Mobilizované telefonní roty:Číslo roty Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Velitel roty k 01.09.1939:
1 Spojovací rota 1. legionářské pěší divize Vilno žlutá (30 hod.) 1. legionářská pěší divize 1. legionářský pěší pluk poručík Władysław Mika
2 Spojovací rota 2. legionářské pěší divize Kielce žlutá (30 hod.) 2. legionářská pěší divize 4. legionářský pěší pluk poručík Walerian Sadowski
3 Spojovací rota 3. legionářské pěší divize Zamość všeobecná - 1. sled (4. den) 3. legionářská pěší divize 3. lehký dělostřelecký pluk poručík Kazimierz Maria Józef Jaworski
4 Spojovací rota 4. pěší divize Toruň modrá (30 hod.) 4. pěší divize 63. pěší pluk kapitán Józef Edward Piotrowicz
5 Spojovací rota 5. pěší divize Lvov všeobecná - 1. sled (3. den) 5. pěší divize 5. lehký dělostřelecký pluk poručík Marian Radzio
6 Spojovací rota 6. pěší divize Krakov žlutá (30 hod.) 6. pěší divize 20. pěší pluk kapitán Jan III Nowakowski
7 Spojovací rota 7. pěší divize Częstochowa modrá (30 hod.) 7. pěší divize 27. pěší pluk kapitán Kazimierz Larys
8 Spojovací rota 8. pěší divize Modlin modrá (30 hod.) 8. pěší divize 32. pěší pluk kapitán Franciszek Leszczyński
9 Spojovací rota 9. pěší divize Brest nad Bugem žlutá (30 hod.) 9. pěší divize 35. pěší pluk poručík Adam Mieczysław Zaleski
10 Spojovací rota 10. pěší divize Lodž žlutá (30 hod.) 10. pěší divize 28. pěší pluk kapitán Hieronim Kurek
11 Spojovací rota 11. pěší divize Stanisławów všeobecná - 1. sled (3. den) 11. pěší divize 11. lehký dělostřelecký pluk poručík Piotr Lichtarowicz
12 Spojovací rota 12. pěší divize Tarnopol zelená (30 hod.) 12. pěší divize 54. pěší pluk kapitán Eugeniusz Zbigniew Sadowski
13 Spojovací rota 13. pěší divize Równe zelená (30 hod.) 13. pěší divize 13. lehký dělostřelecký pluk kapitán Władysław Czaprański
14 Spojovací rota 14. pěší divize Poznaň modrá (30 hod.) 14. pěší divize 57. pěší pluk poručík Tomasz Marian Ostrowski
15 Spojovací rota 15. pěší divize Bydhošť modrá (30 hod.) 15. pěší divize 61. pěší pluk poručík Michał Zygmunt Janicki
16 Spojovací rota 16. pěší divize Grudziądz modrá (30 hod.) 16. pěší divize 65. pěší pluk poručík Jerzy Władysław Leon Jakóbczyński
17 Spojovací rota 17. pěší divize Hnězno žlutá (30 hod.) 17. pěší divize 69. pěší pluk kapitán Zygmunt Majcherkiewicz
18 Spojovací rota 18. pěší divize Łomża modrá (30 hod.) 18. pěší divize 33. pěší pluk kapitán Leon Kühnbeck
19 Spojovací rota 19. pěší divize Mołodeczno zelená (36 hod.) 19. pěší divize 86. pěší pluk kapitán Stefan Piniewski
20 Spojovací rota 20. pěší divize Baranowicze zelená (30 hod.) 20. pěší divize 78. pěší pluk kapitán Kazimierz Lewandowski 1
21 Spojovací rota 21. horské pěší divize Těšín žlutá (36 hod.) 21. horská pěší divize 4. pluk podhalanských střelců kapitán Tadeusz Adamko
22 Spojovací rota 22. horské pěší divize Přemysl zelená (30 hod.) 22. horská pěší divize 5. pluk podhalanských střelců kapitán Mieczysław Bolesław Hawryluk 4
23 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (30 hod.) 23. pěší divize 73. pěší pluk kapitán Władysław Rewieński
24 Spojovací rota 24. pěší divize Jaroslav všeobecná - 1. sled (3. den) 24. pěší divize 6. telegrafní prapor kapitán Bronisław Kazimierz Nanowski
25 Spojovací rota 25. pěší divize Kalisz modrá (30 hod.) 25. pěší divize 29. pěší pluk poručík Andrzej Tadeusz Potocki
26 Spojovací rota 26. pěší divize Skierniewice černá (30 hod.) 26. pěší divize 18. pěší pluk poručík Lotariusz Sroka
27 Spojovací rota 27. pěší divize Kovel zelená (30 hod.) 27. pěší divize 50. pěší pluk poručík Stanisław Tadeusz Milówka
28 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (30 hod.) 28. pěší divize 15. pěší pluk kapitán Jan Dąbrowski
29 Spojovací rota 29. pěší divize Grodno žlutá (30 hod.) 29. pěší divize 29. lehký dělostřelecký pluk kapitán Stanisław Napoleon Bancer
30 Spojovací rota 30. pěší divize Brest nad Bugem zelená (30 hod.) 30. pěší divize 30. lehký dělostřelecký pluk kapitán Piotr Chełchowski
Spojovací rota Opevněného prostoru "Wilno" 1 Spojovací rota Opevněného prostoru "Vilno" 1 Vilno červená (30 hod.) 35. pěší divize (záložní) 33. lehký dělostřelecký oddíl poručík Ewaryst Michał Knop
44 3. telegrafní prapor (rámcový) Grodno žlutá (30 hod.) 33. pěší divize (záložní) 3. telegrafní prapor (rámcový) kapitán Stanisław Jan Arczyński
47 6. telegrafní prapor Jaroslav žlutá (52 hod.) 36. pěší divize (záložní) 6. telegrafní prapor ?
Spojovací četa velitelství 38. pěší divize (záložní) 2 Výcviková spojovací rota SOP "Snów" Snów všeobecná - 1. sled (?) 38. pěší divize (záložní) ? kapitán Tadeusz Jankowski
50 Spojovací rota vzdělávacího střediska pěchoty Rembertów všeobecná - 2. sled (3. den) 39. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko pěchoty poručík Kazimierz Wincenty Merklejn
52 Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor Zegrze všeobecná - 1. sled (3. den) 41. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor poručík Józef Mikulski
55 3 Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor Zegrze všeobecná - 1. sled (7. den) 44. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor ?
56 3 5. telegrafní prapor Krakov všeobecná - 1. sled (7. den) 45. pěší divize (záložní) 5. telegrafní prapor ?
60 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (42 hod.) Intervenční sbor 15. pěší pluk poručík Marian Chrzanowski
66 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (42 hod.) 55. pěší divize (záložní) 73. pěší pluk poručík Włodzimierz Nieścierowicz

POZNÁMKY: 1 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 31
2 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 49
3 - Pravděpodobně nebyla zmobilizována
4 - Podle jednoho zdroje (Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt 18, Londyn 1986) byl velitelem roty poručík Jan Jabłoński
Telefonní roty č. 55 a 56 nebyly pravděpodobně mobilizovány.


Zdroje:
www.szpzl.rf.pl
www.dobroni.pl


Literatura:Cepa, Heliodor: Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Biblioteczka Automobilisty, Warszawa 2007
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Telefonni-rota-pesi-divize-1939-1939-t122511#418156Verze : 1
MOD
Diskuse
Díky kolegům M-i a petar72 byli v tabulce nově uvedeni velitelé rot č. 10, 15, 38, za což jim děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Telefonni-rota-pesi-divize-1939-1939-t122511#418590Verze : 0
MOD
Díky kolegovi M-i jsem doplnil tabulku o jména velitelů roty č. 5, 7, 19, 27, 52, za což mu děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Telefonni-rota-pesi-divize-1939-1939-t122511#418603Verze : 0
MOD