Main Menu
User Menu

Technologický institut Vzdušných sil Spojených států [?- ]

United States Air Force Institute of Technology

     
Název:
Name:
Technologický institut Vzdušných sil Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Air Force Institute of Technology
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká univerzita Spojených států
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.afit.edu/
URL : https://www.valka.cz/Technologicky-institut-Vzdusnych-sil-Spojenych-statu-t192900#555830Verze : 0
MOD
Diskuse
Neměl by to být spíš Technický institut?
URL : https://www.valka.cz/Technologicky-institut-Vzdusnych-sil-Spojenych-statu-t192900#555833Verze : 0
MOD
Mě je to popravdě jedno. Smile


Vycházel jsem z toho, jak se překládá nejznámější organizace tohoto typu, tj. Massachusettský technologický institut. Překlad s technický jsem našel, ale ve velmi výrazné menšině. Stejně tak jsem jen výjimečně našel překlad slovem ústav (po vzoru našich ústavů Akademie věd), většina se držela slova institut. Tak jsem se toho držel i já. Ale jak říkám, nemám problém to změnit. V klidu dám na technicky vzdělané lidi v našich řadách. Smile
URL : https://www.valka.cz/Technologicky-institut-Vzdusnych-sil-Spojenych-statu-t192900#555834Verze : 0
MOD
V tomto kontextu bych preferoval překlad slova Technology jako technický (technika), aby to odpovídalo místním zvyklostem - je technické muzeum, technická univerzita, (vojenský) technický ústav atd., nikoliv technologické muzeum, technologická univerzita, (vojenský) technologický ústav.
URL : https://www.valka.cz/Technologicky-institut-Vzdusnych-sil-Spojenych-statu-t192900#555856Verze : 0
MOD
Nemám s tím v tuto chvíli problém. Uvidíme, co ostatní...
URL : https://www.valka.cz/Technologicky-institut-Vzdusnych-sil-Spojenych-statu-t192900#555857Verze : 0
MOD