Main Menu
User Menu

Technický odbor ministerstva [1919-1920]

Technical Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Technický odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Technický odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1920
Nástupce:
Successor:
Technický a dopravní odbor ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-01.11.1920 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-01.11.1920 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-22.09.1920 Škvor, František (Divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-01.11.1920 11. oddělení /ženijní/
15.10.1919-01.11.1920 11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/
15.10.1919-01.11.1920 12. oddělení /telegrafní/
15.10.1919-01.11.1920 13. oddělení /vzduchoplavecké/
15.10.1919-01.11.1920 14. oddělení /železniční/
15.10.1919-01.11.1920 15. oddělení /automobilní/
15.10.1919-01.11.1920 16. oddělení /stavební a opevňovací/
15.10.1919-01.11.1920 17. oddělení /zkušební a výzkumné/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1919-1920-t70020#574152Verze : 1
MOD
Technický odbor ministerstva [1919-1920]


Odbor vznikl nově 15. října 1919 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.591-pol.práv.1919.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 1. listopadu 1920, na základě rozkazu ministra národní obrany, č. 248/1920, přejmenován na Technický a dopravní odbor ministerstva [1920-1922].
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1919-1920-t70020#246530Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
11. oddělení /ženijní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
12. oddělení /telegrafní/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
13. oddělení /vzduchoplavecké/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
14. oddělení /železniční/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
15. oddělení /automobilní/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
16. oddělení /stavební a opevňovací/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
17. oddělení /zkušební a výzkumné/ [1919-1922] (říjen 1919 - listopad 1920),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1919-1920-t70020#246532Verze : 0
MOD
Přednostou odboru byl:
generál IV. hodnostní třídy Ing. František Škvor (říjen 1919 – listopad 1920).
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1919-1920-t70020#246533Verze : 0
MOD