Main Menu
User Menu

Technická eskadrona jezdeckého pluku 1 [1920-1928]

Technical Squadron of the 1st Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
Originální název:
Original Name:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1928
Nástupce:
Successor:
Polní eskadrona 3/1 /kulometná/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-22.02.1921 Jezdecký pluk 1
22.02.1921-01.05.1928 Jezdecká korouhev I/1
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.05.1928 Terezín, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Technicka-eskadrona-jezdeckeho-pluku-1-1920-1928-t50450#463212Verze : 2
MOD