Main Menu
User Menu

Taussigová-Potůčková, Jarmila

Jarmila Taussigová-PotůčkováJarmila Taussigová-Potůčková, rozená Janovská, se narodila v roce 1914. Vystudovala Vysoké učení technické v Brně. V roce 1932 vstoupila do KSČ a byla členkou stranické buňky na škole. Byla činná v Komsomolu a Rudé pomoci. Od října 1938 pracovala v ilegální KSČ. V červnu 1941 byla zatčena a až do konce války byla vězněna v Ravensbrücku.


Když skončila válka, nastoupila na kádrový odbor ÚV KSČ. Od začátku roku 1947 zastávala funkci vedoucí disciplinárního odboru ÚV KSČ, od září 1947 do března 1948 pak vedoucí kanceláře generálního tajemníka Rudolfa Slánského. Od března do srpna 1948 byla zástupkyní generálního tajemníka v Ústředním akčním výboru Národní fronty. Od listopadu 1948 do listopadu 1951 pracovala v Komisi stranické kontroly (KSK). Byla též členkou ÚV KSČ a poslankyní Národního shromáždění. Pracovníci KSK, včetně Taussigové, tehdy velmi aktivně prováděli kontroly a vyšetřování stranických organizací a členů strany. Výrazně se tak podíleli na zločinech padesátých let. Funkcionáři KSK nedůvěřovali ani vedoucím činitelům Bezpečnosti, především těm, kteří byli bývalými příslušníky interbrigád. Sama Taussigová byla ovšem v listopadu 1951 zatčena a v lednu 1954 odsouzena na 25 let. V roce 1955 jí byl trest snížen na 20 let a v roce 1960 byla amnestována.
Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Taussigova-Potuckova-Jarmila-t89603#334286Verze : 0
MOD
Fotografie
Zdroj: www.ct24.cz
URL : https://www.valka.cz/Taussigova-Potuckova-Jarmila-t89603#334288Verze : 0