Main Menu
User Menu

Taran, Grigorij Alexejevič

Grigoriy Alekseyevich Taran

Григорий Алексеевич Таран

     
Příjmení:
Surname:
Taran
Jméno:
Given Name:
Grigorij Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Алексеевич Таран
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1912 Mamajevka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.11.1948 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 3. dopravného leteckého pluku civilného letectva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Hrdina Sovietskeho zväzu
- zahynul pri poľovačke
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Taran-Grigorij-Alexejevic-t209709#592473Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Grigoriy-Alekseyevich-Taran-t209709#592473Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Taran
Jméno:
Given Name:
Grigorij Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Григорий Алексеевич Таран
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1944-DD.MM.RRRR Velitel : 3. dopravní letecký pluk civilného letectva

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

27.11.1941

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

28.05.1942

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

18.07.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

04.05.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

03.11.1944

Medaile za bojové zásluhy
Medal for Combat Merit
Медаль За боевые заслуги
-

05.11.1944

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
-

05.11.1944

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

30.04.1945

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

20.09.1947

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu Leningradu
Medal For Defence of Leningrad
Медаль За оборону Ленинграда
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/Taran-Grigorij-Alexejevic-t209709#592474Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Grigoriy-Alekseyevich-Taran-t209709#592474Version : 0
MOD

Major Taran a Karol Šmidke
Z návrhu na udelenie titulu Hrdinu Sovietskeho zväzu vyplýva zaujímavá skutočnosť, majúca úzky súvis s našimi krajinami. Bola to totiž práve posádka pod velením majora G.A. Tarana, ktorá z Moskvy v noci zo 4. na 5. septembra 1944 priviezla na územie Slovenska delegátov Slovenskej národnej rady. Konkrétne v lietadle leteli Karol Šmidke, pplk. Dr. Mikuláš Ferjenčík a Šmidkeho syn Dragutin, ktorý v ZSSR absolvoval paradesantný a rádiotelegrafický výcvik a mal zabezpečiť trvalé rádiové spojenie s Moskvou. V lietadle boli aj ďalsí dvaja sovietsky rozviedčíci - Zinaida Borisovna Andrejevová a Valerij Konovaľov.


Skupina mala byť vysadená padákmi nad Prašivou, kde mali byť umiestnené svetelné signály. Let prebiehal za mesačnej noci a tak sa stroj pilotovaný skúseným kapitánom bez väčších problémov dostal nad stanovené miesto. Podľa komunistickej historiografie z dôvodu, že na Prašivej neboli žiadne svetelné signály "rozhodol súdruh Šmidke o zmene kurzu na letisko Tri Duby, kde bez problémov pristáli na vatrami osvetlenej pristávacej dráhe". Táto verzia, majúca zrejme za cieľ glorifikáciu Šmidkeho múdrosti a rozhodnosti, však kríva na obe nohy. Je len ťažko uveriteľnou predstava, že civilný cestujúci (hoci aj poslanec SNR) udeľuje rozkazy posádke vojenského lietadla na zmenu kurzu. Omnoho pravdepodobnejším a uveriteľnejším je popis situácie z cit. návrhu na udelenie najvyššieho sovietskeho vyznamenania.


Text je citovaný v pôvodnom znení aj s pravopisnými či zemepisnými chybami:
„V noci zo 4. na 5. septembra 1944 ... vykonaný let do oblasti mesta Ružen-Berok (Slovensko) vysadenie na padákoch zodpovedných vedúcich národno-oslobodzovacieho boja Slovenska ... vzhľadom na zlý fyzický stav jedného z cestujúcich súdruh Taran si vyžiadal vysielačkou súhlas na pristátie a po jeho obdržaní vykonal šikovný let k úpätiam hôr pre spresnenie miesta pristátia a následne majstrovsky pristál...“
(„...в ночь с 4 на 5 сентября 1944 года ... выполнен полет в район города Ружен-Берок (Словакия) выбросить на парашютах ответственных руководителеи народно-освободительной борьбы Словакии. ... Ввиду плохого физического состояния одного из пассажиров тов. ТАРАН запросил по радио разрешение на посадку и получив его, произвел искуссныи полет вдоль гор для уточнения площадки и мастерски произвел посадку...“)


Keď uvážime, že Šmidke mal v tom čase už 47 rokov a mal uprostred noci zoskočiť padákom, ktorým zrejme nikdy predtým neskákal, musel to byť práve on, kto bol označený za „cestujúceho v zlom fyzickom stave“. Takže žiadne „chýbajúce svetelné znamenia na Prašivej“ či „pokyn súdruha Šmidkeho“, ale normálna a ľudsky pochopiteľná obava o zdravie politika a jeho zjavná (ne)schopnosť vysadenia na padáku viedla posádku k pristátiu na povstaleckom území.


pamyat-naroda.ru
www.noveslovo.sk

URL CZ: https://www.valka.cz/Taran-Grigorij-Alexejevic-t209709#592489Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Grigoriy-Alekseyevich-Taran-t209709#592489Version : 0
MOD
Major G.A. Taran zahynul nešťastným spôsobom. Ako vášnivý a skúsený poľovník si spoločne s priateľom vyšli na poľovačku. Po vystúpení z auta priateľ odišiel na jednu stranu, Taran na stranu druhú. Vtom pred ním z trávy vybehol zajac. Major Taran zacielil a vystrelil. Broky vystrelené z dvojhlavňovej brokovnice však zajaca len zranili. Taran na zranené zviera nechcel míňať ďalší náboj a zahnal sa naň pažbou. Pri údere však zbraň vystrelila a broky zblízka zasiahli poľovníka do brucha.


Michajlov, P.M.: 10000 časov v vozduche, Moskva, 1964 (Михайлов П. М. 10000 часов в воздухе. М., 1964)
URL CZ: https://www.valka.cz/Taran-Grigorij-Alexejevic-t209709#592479Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Grigoriy-Alekseyevich-Taran-t209709#592479Version : 0
MOD