Tankový

Tank
Česky:
Czech:
Tankový
Anglicky:
English:
Tank
Další názvy:
Other names:
Německy / German - Panzer
Francouzsky / French - de chars
Rusky / Russian - танковый
Poznámka:
Note:
Nelze volně zaměňovat za slovo obrněný (Armored, Armoured). V některých armádách se to lišilo nejen jazykově, ale i obsahově (výzbroj, taktika atp.)
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-t185422#541325 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více