Main Menu
User Menu

Tankový průzkumný oddíl 13 [1941-1942]

13th Tank Reconnaissance Battalion

Panzer-Aufklärungs-Abteilung 13

     
Název:
Name:
Tankový průzkumný oddíl 13
Originální název:
Original Name:
Panzer-Aufklärungs-Abteilung 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.05.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Instrukční průzkumný oddíl "R"
Datum zániku:
Disbanded:
10.04.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.05.1941-10.04.1942 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
28.05.1941-10.04.1942 Hake, Friedrich von (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
10.04.1942 sloučen s Motocyklistickým střeleckým praporem 43
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-pruzkumny-oddil-13-1941-1942-t217027#609190Verze : 2
MOD