Main Menu
User Menu

Tankgewehr 1918

     
Název:
Name:
Tankgewehr 1918
Originální název:
Original Name:
Tankgewehr 1918
Kategorie:
Category:
jednoranná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Waffenfabrik Mauser AG, Oberndorf am Neckar /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
15,8 kg
Ráže:
Calibre:
13 mm
Náboj:
Cartridge:
13 x 92 mm HR
Délka:
Length:
1680 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
960 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
805 m/s
Uživatelské státy:
User States:

...
Poznámka:
Note:
také známá jako Panzerbüchse Mauser 1918
Zdroje:
Sources:
http://www.whq-forum.de/cms/413.0.html
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#620965Verze : 0
MOD

Protitanková puška Mauser 1918Ve druhé polovině první světové války se spolu s objevením nového fenoménu na bojišti - tanku - začalo hledat i řešení, jak dát pěchotě prostředek boje s touto hrozbou. Pokud bylo po ruce dělostřelectvo neměly tanky mnoho šancí, pomalé a slabě pancéřované stroje byly likvidovány celkem snadno, dělostřelectvo ale nebylo po ruce zdaleka všude a bylo třeba dát pěchotě vlastní zbraň která by ji mohla doprovázet v útoku i obraně. Začaly tedy být konstruovány speciální zbraně určené k boji s obrněnci nepřítele.

Britové a Francouzi potřebu podobné zbraně necítili a na straně centrálních mocností se ani Rakušané s tanky nesetkávali, proto se v době Velké války konstrukce podobné zbraně objevila jen v Německu. Šlo jednak o prototyp velkorážného kulometu, ale hlavně o protitankovou pušku.

Nejdříve byly zkoušeny běžné pěchotní pušky s průbojnou municí ale ukázalo se, že na nové obrněnce prostě nestačí na dostatečnou vzdálenost. V listopadu 1917 proto dostala firma Mauser zadání na vývoj zbraně s dostatečným účinkem. Pro zbraň byl zvolen náboj 13x92SR (nazývaný také později T-patrone). První pokusný kus zbraně byl předveden 21.01.1918 komisi císařské armády. Zkoušky vzhledem k potřebě fronty proběhly velmi rychle a zbraň byla zavedena jako "13mm protitanková puška Mauser 1918 (označení se někdy objevuje i jako T-Gewehre a vojáci jí údajně říkali puška na slony). První pušky se k útvarům dostaly už v březnu 1918.

Zbraň byla poměrně jednoduchá jednoraná puška se závěrem podobného typu jako měl známý Mauser G98, krom dvou uzamyhacích ozubu v přední části měl u této zbraně závěr ještě dva další v zadní části. Protože zbraň byla těžká byla v přední části vybavena dvounožkou od kulometu Maxim 08/15. Palby mohla být vedena na vzdálenost do 500 m a rychlost palby byla v kolem 6 mířených ran za minutu (záleželo samozřejmě na vycvičenosti obsluhy). Rychlost zavedení se ovšem projevila na některých nevhodných vlastnostech, zbraň byla těžká a tedy málo pohyblivá na bojišti, měla velký zpětný ráz, malou rychlost palby a demaskující byl i velký hluk výstřelu. Mnohé šlo vyřešit výcvikem obsluhy, ale na to nebyl vždy čas.

Firma Mauser chystala i variantu se zásobníkem ale ta zústala jen v prototypu. Objednáno bylo 30 000 zbraní, do konce Velké války se povedlo vyrobit celkem 15.800 kusů a z nich bylo v září 1918 u jednotek 4.632 kusů. Původně se vydávala jedna puška na každý prapor pěchoty, později jak zbraní přibývalo byla vydávána jedna puška každé pěší rotě. Zbraně si získali celkem dobrou pověst, na jejich účet ale bylo připsáno ve skutečnosti méně zastavených tanků než třeba na mechanické závady.

Pušky přešly i do výzbroje Reichswehru který jich v roce 1932 měl ještě 1.074 kusů. Poslední pušky M.1918 se udržely ve výzbroji až do začátku války byť už jen u výcviku a u útvarů druhé linie. Zajímavé je, že tyto pušky dostalo Finsko v počtu 100 kusů z Británie na jaře 1940. Zbraně byly Brity přestavěny na náboj 13,2x99, pokud je známo nebyly nikdy bojově použity a v roce 1944 byly sešrotovány.

TTD
penetrace kolmého pancíře : na 100m - 26mm, na 200m - 23mm, na 400m - 21mm a na vzdálenost 500m ještě 18 mm (na tuto vzdálenost tedy zbraň probila pancíř všech tehdejších tanků)
váha zbraně : 17,3 kg
obsluha : 2 muži (jeden nesl zbraň a druhý munici)
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#128444Verze : 1
Fotka z muzea v Bovingtonu, je na ní vidět délku (otevřeného) závěru a náboj vložený před zasunutím do komory
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#144756Verze : 0
další fotka tentokrát z Francie z muzea ve Verdunu, na fotce jsou dobře vidět mohutné uzamykací ozuby na závěru zbraně a celkově značně hrubé zpracování.
zdrojem je můj archiv a vlastní focení.
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#199158Verze : 0
a ještě jedna fotka
stejně jako u ostatních je z mé vlastní sbírky a vlastního focení
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#316684Verze : 0
©Radek Havelka

URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#380977Verze : 0
MOD
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#381142Verze : 0
MOD
Diskuse
Poněkud mi uniká vzdálenost efektivního dostřelu 150 m tato ráže je velmi "efektivní" na podstatně vyšší dálku a zbraň byla schopna střílet přesně na vzdálenost podstatně větší (pokud je tedy "efektivní" myšleno schopnost zasahovat přesně cíl) Exemplář který jsem si měl možnost prohlédnout měl hledí do 800 m a obecně se uvádí střelba na vzdálenost 500m.
URL : https://www.valka.cz/Tankgewehr-1918-t35181#128538Verze : 0