Tank typ 61

Type 61 Tank
61式戦車 / ろくいちしきせんしゃ
     
Název:
Name:
Tank typ 61 Type 61 Tank
Originální název:
Original Name:
61式戦車 / ろくいちしきせんしゃ
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1961-DD.MM.1970 New Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Tokio
DD.MM.1970-DD.MM.1975 Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Sagamihara
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1961-DD.MM.1975
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
560
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1957
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
35000 kg 77162 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8190 mm 26 ft 10 ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
6300 mm 20 ft 8 in
Celková šířka:
Overall Width:
2950 mm 9 ft 8 ⅛ in
Celková výška:
Overall Height:
3160 mm 10 ft 4 ⅜ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
500 mm 1 ft 7 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,95 MPa 137.79 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
Čelní pancíř: 46 mm
Boční stěny korby: 25 mm
Zadní stěna korby: 25 mm
Strop korby: 15 mm
Dno korby: ?

Věž:
Čelo věže : 64 mm
Boky věže: 40 mm
Zadní stěna věže: 20 mm
Strop věže: ?
Hull:
Front Armor: 1,81in
The side walls of the bucket: 0,98in
The rear wall of the bucket: 0,98in
Ceiling Hull: 0,59in
The bottom of the bucket: ?

Turret:
The face of the tower: 2,52in
The sides of the tower: 1,57in
The rear wall of the tower: 0,79in
The ceiling of the tower: ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
čtyřtaktní vznětový motor s turbokompresorem a přímým vstřikem Mitsubishi Typ 12 HM 21 WT (V-12)
- počet válců: 12

four-stroke diesel engine with turbocharged direct injection type Mitsubishi Type 12 HM 21 WT (V-12)
- number of cylinder: 12


Výkon:
Power:
447 kW při 2100 ot/min 599.4 bhp at 2100 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Manuální převodovka s 5 rychlostí vpřed a 1 vzad.

Manual transmission with 5 gears forward and 1 reverse.

Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45 km/h 28 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km 124 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
18 ° 40 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,50 m 98 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,70 m 28 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,99 m 39 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Kanón M36 ráže 90 mm, palebný průměr 50 kusů nábojů.

M36 cannon caliber 90 mm, diameter 50 pieces of firing shells

Vedlejší:
Secondary:
Kulomet Browning M1919A4 ráže 7,62 mm spřažený s kanónem, palebný průměr 4 000 kusů nábojů.

Protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm, palebný průměr 525 kusů nábojů.

U pozdějších typů 2x3 zadýmovací granátomety.

Browning M1919A4 machine gun 7.62 mm coaxial with the gun, firing an average 4,000 pieces of ammunition,

Anti-aircraft machine gun M2HB 12.7 mm caliber, firing an average 525 pieces of ammunition

For the later types 2x3 grenade smoke generator.

Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
měrný výkon: 12,8 kW / t specific power: 12.8 kW / t
Zdroje:
Sources:
Miloš Soukup Tanky druhé - 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a nakladatelství Ace - video ve spolupráci s redakcí časopisu armády technické (ATM), první vydání, Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.

Christopher F. Foss: Jane tanky - průvodce uznání, publikoval John Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5

Tanky Magazine - sbírka obrněných vozidel č. 15 vydané v roce 2007, editoři PRESS-Pygmalion v Českém Těšíně

http://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/Typ61.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_61
www.historyofwar.org
URL : https://www.valka.cz/Tank-typ-61-t659#404393 Verze : 1
Typ 61


Vývoj

V roce 1954 se začaly Japonské síly sebeobrany zabývat myšlenkou na projekt nového tanku, který měl nahradit zastaralé americké tanky typu M47 dodané z USA. Do roku 1957 byly zhotoveny čtyři prototypy, určené ke zkouškám. Dva prototypy označené STA-1 vycházely ze strojového spodku tanku Type 4 Chi-To vyrobeného v roce 1944, měly sedm pojezdových kol a čtyři nosné kladky po obou stranách korby. Další dva prototypy označené STA-2 měly šest pojezdových kol a tři nosné kladky po obou stranách korby. Konstruktéři obou prototypů zjevně vycházely z amerického tanku M47, kterému se nové tanky do značné míry podobaly. Testování prototypů probíhalo do konce roku 1960. Výsledek testování přinesl rozhodnutí využít k sériové výrobě strojový spodek STA-2, vybavený šesti pojezdovými koly a třemi kladkami po obou stranách korby. Věž se konstrukčně lišila od americké předlohy M47 jen v malých detailech. Jako hlavní zbraň byl zvolen tankový kanón M36, opět převzatý z amerického stroje M47. Na základě těchto konstrukčních řešení byly zhotoveny další dva prototypy pod označením STA-3 a STA-4 (dohromady bylo vyrobeno 10 prototypů), které se od následných sériových kusů lišily jen v drobných konstrukčních úpravách. Nový tank byl označen Type 61 a sériová výroba byla zahájena v roce 1962. Zakázku na výrobu tanku obdržela společnost Maruko, která je součástí koncernu Mitsubishi Heavy Industries. V roce 1962 bylo vyrobeno pouhých 10 kusů tanku Type 61. I v následujícím roce 1963 továrna vyprodukovala jen 10 exemplářů nového tanku. Rok 1964 však už přinesl zdvojnásobení výroby a výrobní linky firmy Maruko opustilo 20 kusů nových tanků. V letech 1965 až 1966 došlo k dalšímu postupnému nárůstu výroby na 30 kusů ročně. Nejvíce tanků bylo vyrobeno v roce 1970, kdy z výrobních linek sjelo 250 nových strojů. Do ukončení výroby v roce 1971, bylo vyrobeno a dodáno japonským obrněným jednotkám 560 kusů tanku Type 61.
Ještě v roce 1990 bylo v činné službě 400 kusů těchto strojů. V roce 1995 pak japonské obrněné jednotky stále využívaly především při výcviku 190 kusů tanku Type 61.
Tank Type 61 byl prvním poválečným tankem vyrobeným japonským zbrojním průmyslem a lze ho označit jako tank první generace. Modernizace tanku Type 61 byla velmi omezená a týkala se nepatrných konstrukčních detailů. Například zabudování stabilizátoru kanónu už nebylo z ekonomických důvodů provedeno, protože tank Type 61 byl od roku 1975 postupně nahrazován modernějším tankem Type 74.


Korba a věž

Tank Type 61 je klasické konstrukce. Korba tanku byla svařena z pancéřových desek. Šikmý čelní pancíř přechází v horní části do vodorovného stropu korby, který se táhne po celé délce tanku. Řidičský prostor je v pravé přední části korby, těsně před věží. Příklop řidiče byl jednodílný a odklápěl se směrem na pravou stranu. Při jízdě v bojové poloze využíval řidič tři periskopy, umístěné před příklopem v pancíři.
Věž z odlévaného pancíře, oválného tvaru, byla usazena ve střední části korby. Při její konstrukci se vycházelo z věže amerického tanku M47, od které se lišila především rozměry v její zadní části. Záď věže byla prodloužena podobně jako u amerického stíhače tanků M36 Jackson. Tato úprava zvětšila vnitřní prostor věže a místo bylo využito pro umístění radiové stanice a pro rozšíření prostoru osádky. Věž byla vybavena kanónem ráže 90 mm.V pravé straně věže se nacházelo stanoviště střelce a za ním velitele, levá strana pak byla vyhrazena pro nabíječe. Stanoviště velitele bylo vybaveno velitelskou věžičkou v pravé části stropu věže. Byla vybavena čtyřmi periskopy a lafetou pro protiletadlový kulomet ráže 12,7 mm.
V zadní části korby se nacházel motorový prostor. Výfuky byly umístěny na blatnících, nad čtvrtým a pátým pojezdovým kolem po obou stranách korby.Pancéřová ochrana tanku

Korba
Čelní pancíř: 46 mm
Boční stěny korby: 25 mm
Zadní stěna korby: 25 mm
Strop korby: 15 mm
Dno korby: ?

Věž
Čelo věže : 64 mm
Boky věže: 40 mm
Zadní stěna věže: 20 mm
Strop věže: ?


Poměrně slabé pancéřování bylo považováno za jednu ze slabin tanku Type 61. Korba a věž poskytovaly osádce ochranu proti střelám z pěchotních zbraní a střepinám z dělostřeleckých granátů.


Podvozek, motor a převodovka

Podvozek tanku byl tvořen šesti pojezdovými koly po obou stranách korby, odpružených torzními tyčemi. První, druhé, páté a šesté pojezdové kolo po obou stranách korby bylo vybaveno hydraulickým tlumičem. Hnací kolo bylo vpředu a napínací vzadu. Horní větev pojezdového ústrojí byla tvořena třemi nosnými kladkami po obou stranách korby. Kolejový pás je široký 500 mm. Délka styčné plochy mezi pásem a terénem byla 3 700 mm.

Tank byl poháněn 12válcovým čtyřtaktním vznětovým motorem, přeplňovaným turbodmychadlem s přímým vstřikováním paliva typu Mitsubishi Type 12 HM 21 WT (V-12) o výkonu 447 kW při 2 100 ot./min. Motor měl poměrně vysokou spotřebu paliva, což snižovalo dojezd tanku na pouhých 200 km na silnici.

Tank Type 61 byl jediným tankem na světě zařazeným do služby po roce 1945 s umístěním převodovky v přední části korby na levé straně od řidiče. Tento způsob uložení převodovky se projevil jako další slabina tanku. Přenos kroutícího momentu mezi motorem a převodovkou zabezpečovala hnací hřídel, která byla uložena napříč korbou vozidla a tudíž i bojovým prostorem. To mělo za následek poměrně velký úbytek prostoru uvnitř vozidla. Následně i údržba nebo případná výměna poškozené hřídele byla náročná a komplikovaná.

Přenos kroutícího momentu z motoru na podvozek zabezpečovala mechanická převodovka s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 1 vzad.


Hlavní výzbroj a munice

Hlavní výzbroj tanku tvořil americký kanón M36 ráže 90 mm, licenčně vyráběný japonskou firmou Japan Steel Works. Byl vybaven jednokomorovou úsťovou brzdou ve tvaru písmene T. Za úsťovou brzdou byl umístěn ejektor. Kanón nebyl vybaven stabilizátorem, což výrazně snižovalo přesnost střelby za pohybu. Náměr kanónu byl udělován motoricky, v případě nouze manuálně. Otáčení věže bylo též motorické, případně manuální.
Vezený palebný průměr činil 50 kusů nábojů ráže 90 mm.


Doplňková výzbroj a munice

Doplňkovou výzbroj tanku tvořil kulomet typu Browning M1919A4 ráže 7,62 mm spřažený s kanónem. Na velitelské věžičce byl pak lafetován protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm. U pozdějších exemplářům byly doplněny tři zadýmovací granátomety po obou stranách zadní části věže. Vezený palebný průměr činil u spřaženého kulometu 4 000 kusů nábojů ráže 7,62 mm a u protiletadlového kulometu 525 kusů nábojů.


Optické přístroje

Velitel tanku měl k dispozici čtyři panoramatické periskopy umístěné po obvodu velitelské věžičky, umožňující sledování bojiště v rozsahu 360 stupňů. Dále bylo velitelské stanoviště vybaveno stálým dopředu namířeným periskopem se sedminásobným zvětšením a optickým dálkoměrem s dvanáctinásobným zvětšením.
Stanoviště střelce bylo vybaveno pozorovacím přístrojem se sedminásobným zvětšením a periskopem se čtyřnásobným zvětšením.
Nabíječ měl na svém stanovišti k dispozici stabilní periskop se čtyřnásobným zvětšením.
Řidič tanku mohl sledovat jízdní prostor ze tří stabilních periskopů se čtyřnásobným zvětšením. Jeden byl umístěn čelně ve směru jízdy. Zbývající dva byly umístěny mírně šikmo ke směru jízdy a umožňovaly řidiči lepší sledování situace po bocích tanku.


Systémy pro přežití osádky

Tank nebyl vybaven filtroventilačním zařízením proti ZHN a proto musela osádka využívat prostředky pro ochranu jednotlivce. Ve výbavě vozidla nebylo ani protipožární zařízení. Některé tanky byly vybaveny infračervenými přístroji pro vedení bojové činnosti v noci a za snížené viditelnosti. Řidič mohl střední periskop na svém stanovišti nahradit aktivním infračerveným periskopem. Bez přípravy mohl tank brodit do hloubky 0,99 m.


Odvozené verze:

Type 61 SGL - verze s doplněnými zadýmovacími granátomety
Type 70 - vyprošťovací tank na strojovém spodku tanku Type 61
Type 67 - mostní tank na strojovém spodku tanku Type 61
Type 67 - ženijní tank na strojovém spodku tanku Type 61Zdroje:

Ing. Miloš Soukup Tanky 2. - 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a Vydavatelství ESo - video ve spolupráci s redakcí Armádního technického magazínu ( ATM), první vydání Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.

Christopher F. Foss: Jane’s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5

Časopis Tanky - kolekce pancéřových vozidel č.15 vydaný v roce 2007 redakcí PRESS-PYGMALION v Českém Těšíně

http://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/Typ61.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_61
www.historyofwar.org
URL : https://www.valka.cz/Tank-typ-61-t659#314849 Verze : 0
Foto via forum.china.com.cn
Tank typ 61 -


URL : https://www.valka.cz/Tank-typ-61-t659#51615 Verze : 0
Foto via bbs.defence.co.kr
Tank typ 61 -


URL : https://www.valka.cz/Tank-typ-61-t659#85556 Verze : 0
www.facebook.com
+

ST-A1 - postavený bol jeden prototyp, po ktorom nasledovala ďalšia trojica prototypov ST-A2, ST-A3 (automatický nabíjací systém) a ST-A4 (finálna podoba, ktorá sa sériovo vyrábala pod označením Typ 61).
Tank typ 61 -


URL : https://www.valka.cz/Tank-typ-61-t659#609972 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více