Tanaka, Šizuiči

Shizuichi Tanaka / 田中靜壹
     
Příjmení:
Surname:
Tanaka Tanaka
Jméno:
Given Name:
Šizuiči Shizuichi
Jméno v originále:
Original Name:
田中靜壹 / たなか・しずいち
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
BcA. B.A.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.10.1887 Tacuno /
01.10.1887 Tatsuno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.08.1945 ?, Tokio /
24.08.1945 ?, Tokyo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 12. oblastní armáda
velitel: 14. armáda
vojenský guvernér Filipín
Commander: 12th Area Army
Commander: 14th Army
Military Governor of the Philippines
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/田中靜壹
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Shizuichi_Tanaka
URL : https://www.valka.cz/Tanaka-Sizuici-t187786#545946 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Tanaka Tanaka
Jméno:
Given Name:
Šizuiči Shizuichi
Jméno v originále:
Original Name:
田中靜壹 / たなか・しずいち
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1919-DD.MM.1922 Univerzita Oxford
DD.MM.1919-DD.MM.1922 Oxford University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-31.05.1907 Vojenská akadémia
13.12.1913-25.11.1916 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-31.05.1907 Military Academy
13.12.1913-25.11.1916 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1907 podporučík
30.11.1910 poručík
06.08.1917 kapitán
15.08.1922 major
15.03.1927 podplukovník
01.08.1930 plukovník
01.08.1935 generálmajor
15.07.1938 generálporučík
07.09.1943 generál
26.12.1907 Second Lieutenant
30.11.1910 Lieutenant
06.08.1917 Captain
15.08.1922 Major
15.03.1927 Lieutenant Colonel
01.08.1930 Colonel
01.08.1935 Major General
15.07.1938 Lieutenant General
07.09.1943 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.12.1907-DD.MM.RRRR 10. peší pluk
06.08.1917-28.08.1917 Kancelária vojenskej služby Ministerstva armády
28.08.1917-12.04.1918 10. peší pluk
12.04.1918-DD.MM.RRRR Kancelária vojenskej služby Ministerstva armády
12.04.1918-08.03.1919 Sekcia armádneho technického dohladu
08.03.1919-20.06.1922 vojenský atašé v UK
20.06.1922-20.12.1924 pridelený k Generálnemu štábu
06.11.1922-20.12.1924 Adjutant Gen. Oku Yasukata
23.03.1923-22.07.1924 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
20.12.1924-01.05.1926 velitel ? praporu 22. peší pluk
01.05.1926-22.03.1928 vojenský atašé v Mexiku
22.03.1928-01.08.1930 náčelník Americké skupiny 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
09.04.1928-01.08.1930 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
01.08.1930-28.05.1932 velitel 2. pešieho pluku
28.05.1932-07.05.1934 vojenský atašé v USA
07.05.1934-01.08.1934 pridelený k Generálnemu štábu
01.08.1934-01.08.1935 náčelník štábu 4. divízie
01.08.1935-01.08.1936 velitel 5. pešej brigády
01.08.1936-02.08.1937 náčelník kancelárie všeobecných záležitostí velenia Vojenskej polície
02.08.1937-02.08.1938 velitel Vojenskej polície oblasti Kanto
02.08.1938-02.08.1939 velitel Vojenskej polície
01.08.1939-28.09.1940 velitel 13. divízie
28.09.1940-15.10.1941 velitel Vojenskej polície
15.10.1941-24.12.1941 velitel Východného armádneho okresu
24.12.1941-15.08.1942 pridelený k Generálnemu štábu
15.08.1942-19.05.1943 velitel 14. armády
19.08.1942-19.05.1943 Vojenský guvernér Filipín
19.05.1943-DD.03.1944 pridelený k Generálnemu štábu
DD.03.1944-03.08.1944 Hospitalizovaný
03.08.1944-09.03.1945 člen Najvyššej vojnovej rady
03.08.1944-09.03.1945 velitel Armádneho vojnového kolégia
09.03.1945-24.08.1945 Eastern Army District Commander
09.03.1945-24.08.1945 velitel 12. oblastnej armády
24.08.1945-DD.MM.RRRR spáchal sebevraždu
26.12.1907-DD.MM.RRRR 10th Infantry Regiment
06.08.1917-28.08.1917 Military Service Bureau Army Ministry
28.08.1917-12.04.1918 10th Infantry Regiment
12.04.1918-DD.MM.RRRR Military Service Bureau Army Ministry
12.04.1918-08.03.1919 Army Teachical Review Section
08.03.1919-20.06.1922 Military Attache to UK
20.06.1922-20.12.1924 Attached to General Staff
06.11.1922-20.12.1924 Adjutant Gen. Oku Yasukata
23.03.1923-22.07.1924 Military Science Instructor Army War College
20.12.1924-01.05.1926 Battalion Commander 22nd Infantry Regiment
01.05.1926-22.03.1928 Military Attache to Mexico
22.03.1928-01.08.1930 Head of American Team 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
09.04.1928-01.08.1930 Military Science Instructor Army War College
01.08.1930-28.05.1932 2nd Infantry Regiment Commander
28.05.1932-07.05.1934 Military Attache to USA
07.05.1934-01.08.1934 Attached to General Staff
01.08.1934-01.08.1935 Chief of Staff 4th Division
01.08.1935-01.08.1936 5th Infantry Brigade Commander
01.08.1936-02.08.1937 Head of General Affairs Bureau, Military Police Headquarters
02.08.1937-02.08.1938 Head of the Military Police, Kanto Area
02.08.1938-02.08.1939 Provost Marshal
01.08.1939-28.09.1940 13th Division Commander
28.09.1940-15.10.1941 Provost Marshal
15.10.1941-24.12.1941 Eastern Army District Commander
24.12.1941-15.08.1942 Attached to General Staff
15.08.1942-19.05.1943 14th Army Commander
19.08.1942-19.05.1943 Military Governor of the Philippines
19.05.1943-DD.03.1944 Attached to General Staff
DD.03.1944-03.08.1944 Hospitalized
03.08.1944-09.03.1945 Member of the Supreme War Council
03.08.1944-09.03.1945 Army War College Commander
09.03.1945-24.08.1945 Eastern Army District Commander
09.03.1945-24.08.1945 12th Area Army Commander
24.08.1945-DD.MM.RRRR Committed suicide at his office in Tokyo's Dai-ichi Life Building
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/田中靜壹
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Shizuichi_Tanaka

URL : https://www.valka.cz/Tanaka-Sizuici-t187786#545957 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více