Tamon, Džiró

Jiro Tamon / 多門二郎 / たもん・じろう
     
Příjmení:
Surname:
Tamon Tamon
Jméno:
Given Name:
Džiró Jirō
Jméno v originále:
Original Name:
多門二郎 / たもん・じろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1878 ?, prefektúra Shizuoka
28.09.1878 ?, Shizuoka prefecture
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.11.1934 ?,
24.11.1934 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 2. divízie 2nd Division Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Tamon-Dziro-t125652#426373 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Tamon Tamon
Jméno:
Given Name:
Džiró Jirō
Jméno v originále:
Original Name:
多門二郎 / たもん・じろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-21.11.1899 Imperiálna vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-21.11.1899 Imperial Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.06.1900 podporučík
15.11.1902 poručík
30.10.1904 kapitán
27.01.1912 major
15.11.1916 podplukovník
25.02.1920 plukovník
04.02.1924 generálmajor
01.08.1929 generálporučík
22.06.1900 Second Lieutenant
15.11.1902 Lieutenant
30.10.1904 Captain
27.01.1912 Major
15.11.1916 Lieutenant Colonel
25.02.1920 Colonel
04.02.1924 Major General
01.08.1929 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
22.06.1900-04.02.1904 4. peší pluk
04.02.1904-17.02.1904 Inšpektor, Armádna vidiecka škola dorastu Sendai
17.02.1904-20.01.1906 4. peší pluk
20.01.1906-11.12.1906 Adjutant, 3. pešia brigáda
11.12.1906-10.12.1909 4. peší pluk
10.12.1909-03.08.1911 Inštruktor, Armádne vojnivé kolégium
03.08.1911-27.01.1912 štábny dôstojník 6. divízia
27.01.1912-28.09.1912 62. peší pluk
28.09.1912-22.08.1913 velitel ? praporu 62. peší pluk
22.08.1913-15.04.1919 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnivé kolégium
15.04.1919-21.02.1920 27. peší pluk
21.02.1920-07.05.1920 odvelený do Nikolayevsk
07.05.1920-30.07.1920 velitel Detašmánu Tamon
30.07.1920-03.06.1921 štábny dôstojník Sakhalinských expedičných síl
03.06.1921-15.08.1922 velitel 2. pešieho pluku
15.08.1922-04.02.1924 náčelník štábu 4. divízie
04.02.1924-15.12.1924 velitel 6. pešej brigády
15.12.1924-01.05.1925 pridelený k Armádnemu vojnovému kolégiu
01.05.1925-26.07.1927 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
26.07.1927-01.08.1929 výkonný dôstojník Armádneho vojnového kolégia
01.08.1929-22.12.1930 velitel Armádneho vojnového kolégia
22.12.1930-01.08.1933 velitel 2. divízie
30.08.1933-DD.MM.RRRR rezerva
22.06.1900-04.02.1904 4th Infantry Regiment
04.02.1904-17.02.1904 Inspector, Army Rural School Sendai
17.02.1904-20.01.1906 4th Infantry Regiment
20.01.1906-11.12.1906 Adjutant, 3rd Infantry Brigade
11.12.1906-10.12.1909 4th Infantry Regiment
10.12.1909-03.08.1911 Instructor, Army War College
03.08.1911-27.01.1912 Staff Officer 6th Division
27.01.1912-28.09.1912 62nd Infantry Regiment
28.09.1912-22.08.1913 Battalion Commander 62nd Infantry Regiment
22.08.1913-15.04.1919 Military Science Instructor, Army War College
15.04.1919-21.02.1920 27th Infantry Regiment
21.02.1920-07.05.1920 Dispached to Nikolayevsk
07.05.1920-30.07.1920 Tamon Detachment Commander
30.07.1920-03.06.1921 Staff Officer Sakhalin Expeditionary Forces
03.06.1921-15.08.1922 2nd Infantry Regiment Commander
15.08.1922-04.02.1924 4th Division Chief of Staff
04.02.1924-15.12.1924 6th Infantry Brigade Commander
15.12.1924-01.05.1925 Attached to Army War College
01.05.1925-26.07.1927 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
26.07.1927-01.08.1929 Army War College Executive Officer
01.08.1929-22.12.1930 Army War College Commander
22.12.1930-01.08.1933 2nd Divsiion Commander
30.08.1933-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/多門二郎
URL : https://www.valka.cz/Tamon-Dziro-t125652#426376 Verze : 4
V roku 1898 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu a následne bojuje v Rusko Japonskej vojne.


Po vojne nastupuje štúdium na Vojenskom štábnom kolégiu, ktoré ukončuje v 1909.


Následne slúži ako náčelník štábu 6. divízie. Potom velí 62. pešiemu pluku a nasledovne je vyslaný na 6 mesiacov do Europy. Počas Sibírskej intervencie v 1920 je príslušníkom 27. pešieho pluku. Počas tohto konfliktu je pridelený k nezávislému veleniu Tamonských síl, (“Tamon Task Force″), ktoré sa podieľajú na boch pri Nikolayevsk.


V pozdejšom období slúži u štábu Sakhalinských expedičných síl. V rokoch 1921 – 1922 velí 2. pešiemu pluku a následne je velitelom štábu 4. divízie a to do 1924, kde je mu zverené velenie 6. pešej brigády.


1925 - 1927 je Tamon náčelníkom 4. kancelárie Generálneho štábu a v nasledovnom období sa vracia do Armádneho vojnového kolégia, ako riaditel a od 1929 ako velitel.
V 8.1929 sa stáva generál poručíkom a 1930 – 1933 velí 2. divízii. V 1931 v Manchurii vedie Jiangqiao kampaň, operáciu Chinchow a obranu Harbinu.


V 1933 odchádza do rezervy.


zdroj
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Tamon-Dziro-t125652#426378 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více