Taganrožský letecký závod č. 31 G. Dimitrova [1934-1941]

Taganrog Aircraft Factory No. 31 named after G. Dimitrov
Таганрогский авиационный завод № 31 им. Г. Димитрова
     
Název:
Name:
Taganrožský letecký závod č. 31 G. Dimitrova Taganrog Aircraft Factory No. 31 named after G. Dimitrov
Originální název:
Original Name:
Таганрогский авиационный завод № 31 им. Г. Димитрова
Historie názvů:
History of Names:
30.09.1916-DD.08.1920 Taganrožský letecký závod Lebeďěva
DD.08.1920-DD.MM.1923 Letecký závod Lebeď
DD.MM.1923-DD.MM.1927 Státní letecký závod č. 10 Lebeď
DD.MM.1927-DD.MM.1934 Taganrožský letecký závod č. 31
DD.MM.1934-DD.MM.1941 Taganrožský letecký závod č. 31 G. Dimitrova
30.09.1916-DD.08.1920 Lebed Taganrog Aviation Factory
DD.08.1920-DD.MM.1923 Lebed Aircraft Factory
DD.MM.1923-DD.MM.1927 State Aircraft Factory No. 10 Lebed
DD.MM.1927-DD.MM.1934 Taganrog Aircraft Factory No. 31
DD.MM.1934-DD.MM.1941 Taganrog Aircraft Factory No. 31 named after G. Dimitrov
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví aviation
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
30.09.1916-DD.MM.1941 Taganrog /
30.09.1916-DD.MM.1941 Taganrog /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
- -
Vznik:
Founded:
30.09.1916
30.09.1916
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1941
DD.MM.1941
Produkty:
Products:
DD.MM.1917-DD.MM.191R Lebeď XII
DD.MM.1917-DD.MM.191R Lebeděv Albatros ML
DD.MM.1917-DD.MM.191R Voisin LA.S
DD.MM.1923-DD.MM.1923 Michelson MK-1 Rybka
DD.MM.1924-DD.MM.1932 Polikarpov R-1
DD.MM.1927-DD.MM.1929 Polikarpov MR-1
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR Dornier Do J Militär-Wal
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Tupolev MDR-2
DD.MM.1931-DD.MM.1932 Tupolev TB-1P
DD.MM.1932-DD.MM.1932 Tupolev PS-9
DD.MM.1932-DD.MM.1933 MBR-4
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Šavrov Š-2
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Tupolev MR-6
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Tupolev TB-3
DD.MM.1934-DD.MM.1940 Berijev MBR-2
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Berijev MBR-5
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Tupolev MTB-1
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Berijev KOR-1
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Berijev MDR-5
DD.MM.1938-DD.MM.1940 GST
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Berijev MBR-7
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Četvěrikov MDR-6
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Berijev KOR-2
DD.MM.1940-DD.MM.1941 Suchoj Su-2
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Lavočkin LaGG-3
Poznámka:
Note:
1916 vznik jako pobočka V. A. Lebeďev a spol.
1934 při továrně vzniká konstrukční kancelář CKB MS, pozdější Berijev
1941 továrna evakuována do Tbilisi a sloučena s původně sevastopolským závodem č. 45 a místním závodem leteckých motorů č. 448 jako Tbiliský letecký závod č. 31


tovární letiště
?


factory airfield
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
ru.wikipedia.org
tolk.in.ua
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-31/
www.militaryparitet.com
URL : https://www.valka.cz/Taganrozsky-letecky-zavod-c-31-G-Dimitrova-1934-1941-t188129#546663 Verze : 3

Původní názvy:


30.09.1916-DD.MM.1920 Таганрогский аэропланный завод Лебедева
(Taganrogskij aeroplannyj zavod Lebeďěva / Taganrogskiy aeroplannyy zavod Lebedeva)
DD.08.1920-DD.MM.1923 Авиационный завод Лебедь
Aviacionnyj zavod Lebeď / Aviatsionnyy zavod Lebed)
DD.MM.1923-DD.MM.1927 Государственный авиационный завод № 10 Лебедь
(Gosudarstvennyj aviacionnyj zavod No. 10 Lebeď / Gosudarstvennyy aviatsionnyy zavod No. 10 Lebed)
DD.MM.1927-DD.MM.1934 Таганрогский авиационный завод № 31
(Taganrogskij aviacionnyj zavod No. 31 / Taganrogskiy aviatsionnyy zavod No. 31)
DD.MM.1934-DD.MM.1941 Таганрогский авиационный завод № 31 им. Г. Димитрова
(Taganrogskij aviacionnyj zavod No. 31 im. G. Dimitrova / Taganrogskiy aviatsionnyy zavod No. 31 im. G. Dimitrova)
URL : https://www.valka.cz/Taganrozsky-letecky-zavod-c-31-G-Dimitrova-1934-1941-t188129#546784 Verze : 2

Produkce do roku 1941 / Production to the 1941 year


Lebeď XII / Лебедь-XII
- V Petrohradském a Taganrožském závodě bylo celkem vyrobeno 216 letadel
- На Петроградском и Таганрогском заводах Лебедева было построено 216 самолётов


Lebeď XP / Лебедь-XП
- byla vyrobena 2 letadla
- Было построено 2 самолёта


Voisin-LA] / Вуазен-LA
- Bylo vyrobeno více než 40 letadel
- Было построено более 40 самолётов


R-1 / Р-1
- Vyráběl se do roku 1931, bylo vyrobeno více než 1000 letadel
- Строился до 1931 года. Было построено более 1000 самолётов


MP-1 / МП-1
- Vyráběl se od roku 1927 do roku 1929, bylo vyrobeno 124 letadel
- Строился с 1927 по 1929 год. Было построено 124 самолёта


R-5 / Р-5
- Sériově byl vyráběn od roku 1930 do roku 1931
- Строился серийно с 1930 по 1931 год


TB-1P / ТБ-1П
- Sériově byl vyráběn od roku 1929 dp roku 1930, bylo vyrobeno 66 letadel
- Строился серийно с 1929 по 1932 год. Было построено 66 самолётов


MBR-4 "Savoia S-62 Bis" / МБР-4 "Савойя S-62 бис"
- Sériově byl vyráběn podle Italské licence od roku 1932 do roku 1933
- Строился серийно по итальянской лицензии с 1932 по 1933 год


Š-2 (AŠ-2) / Ш-2 (АШ-2)
- Sériově byl vyráběn od roku 1932 do roku 1934, vyrobeno bylo 198 letadel, z toho 16 sanitární varianty
- Строился серийно с 1932 по 1934 год. Было построено 298 самолёта, в том числе 16 в санитарном варианте


PS-9 (ANT-9) / ПС-9 (АНТ-9)
- Byl vyráběn od roku 1931 do roku 1933, celkem bylo na závodech č.22, č. 31 a č. 89 vyrobeno 75 letadel
- Строился с 1931 по 1933 год. Было построено 75 самолётов совместно с заводом № 22 и заводом № 89


MBR-2 / МБР-2
- Sériově byl vyráběn od roku 1934 do roku 1940, bylo vyrobeno 1365 letadel
- Строился серийно с 1934 по 1940 год. Было построено 1365 самолётов


KOR-1 (Be-2) / КОР-1 (Бе-2)
- Byl vyráběn v roce 1938, bylo vyrobeno 12 letadel
- Строился в 1938 году. Было построено 12 самолётов


GST / ГСТ
- Sériově byl vyráběn od roku 1938 do roku 1940, vyrobeno cca 31 letadel
- Строился по лицензии серийно с 1938 по 1940 год. Было построено 31? самолётов


LaGG-3 / ЛаГГ-3
- Od října 1940 do října 1941, do doby, než byl závod evakuován do Tbilisi, bylo v Taganrogu vyrobeno 474 letadel prvních sérií
- С октября 1940 года до октября 1941 года, до эвакуации в Тбилиси, в Таганроге было построено 474 самолёта первых серий
URL : https://www.valka.cz/Taganrozsky-letecky-zavod-c-31-G-Dimitrova-1934-1941-t188129#526387 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více